wtorek, 15 marca 2022

Expeditors International of Washington (EXPD)

Dzisiaj dojdzie kolejna spółka, której się ostatnio dokładniej przyglądałem i która z ujęcia wyceny wygląda na najtańszą od wielu lat i to przy jednocześnie bardzo dobrych fundamentach, które czynią spółkę interesującą również dla inwestora długoterminowego, mowa o firmie Expeditors International of Washington. Firma jest amerykańskim przedsiębiorstwem spedycyjnym i zajmujące się powietrznym i morskim transportem towarów i pośrednictwem celnym. Spółka oferuje też dodatkowe usługi w postaci zarządzania zamówieniami, ubezpieczania ładunków, magazynowania oraz dystrybucji. Spółka nie posiada własnej floty powietrznej ani morskiej, a usługi transportowe świadczone przez nią polegają na hurtowym zakupie powierzchni ładunkowej od przewoźników i późniejszej jej odsprzedaży klientom.

 

Fundamentalnie jak już we wstępie pisałem - jest najtaniej wyceniona od ponad 10 lat, co spowodowane jest aktualnym otoczeniem rynkowym w którym wszystko co choć trochę "pachnie za ryzykiem" jest wyprzedawane. W okresie bessy niska wycena spółek nie jest niczym zaskakującym, a tak duża liczba "okazji" tylko potwierdza, że bessa jest już dosyć zaawansowana - mimo, że nie widać tego tak mocno na indeksach. Expeditors International bliższa jest spółkom rozwiniętym - o tym świadczy długoterminowe tempo wzrostu przychodów, które z ostatnich 10 lat wynosi 10,4% rocznie. 


Mimo profilu spółki rozwiniętej, nie może się ona zaliczać do klasycznej firmy dywidendowej. Stopa dywidendy, przy obecnym kursie wynosi 1,17% i firma przeznacza na nią mniej niż 20% swoich zysków. Przechodząc dalej do wyceny - niemal w każdym ujęciu akcje wycenione są na najniższym poziomie od ponad 10 lat!


Sama niska wycena o niczym oczywiście nie świadczy i w pierwszej kolejności bardziej jest znakiem ostrzegawczym - ale to najczęściej kiedy rynek znajduje się w hossie. Aktualnie więcej przemawia za tym, że jesteśmy w bessie i tym samym, ta spółka jest ofiarą przeceny na akcjach. Same prognozy firmy wyglądają z kolei umiarkowanie optymistycznie, tzn. że nie oczekuje się szalonego tempa wzrostu zysków, a bardziej stabilny rozwój wyników finansowych. W krótszym ujęciu rynek spodziewa się jednak pogorszenia tych wyników i właśnie myślę, że z tego względu jej aktualna wycena jest tak niska. Jednak im dłuższy horyzont czasowy inwestor ze sobą przyniesie, tym myślę bardziej atrakcyjna staje się aktualna sytuacja w tej firmie.
 

Przechodząc do sytuacji technicznej - spojrzę na wykres spółki z ujęcia całej historii giełdowej, aby lepiej oszacować jak głębokie obsunięcia firma doświadcza w okresach kryzysowych - a w ostatnich 10 latach, raczej mało mieliśmy kryzysów, w 40 letnim ujęciu było ich z kolei już troszkę więcej. W tak długim ujęciu (od 1984 roku), największe obsunięcie kursu akcji, firma doświadczyła podczas kryzysu finansowego 2008, kolejne większe obsunięcia sięgały z kolei ok. 50%. Czyli w takim ujęciu nadal mamy miejsce do dalszych spadków (aktualne obsunięcie nie sięgnęło nawet jeszcze 30%).

EXPD 15.03.2022 - 97,87

Wykres ceny dotarł do istotnego wsparcia w okolicach 95 $ za akcję. Czysto technicznie należy spodziewać się dobicia od tego poziomu, a ewentualne zejście poniżej wsparcia może doprowadzić do kolejnej fali wyprzedaży w okolice 82 $ (tzw. zmiana biegunów z okresu przed pandemicznego). Więcej danych i podsumowanie tradycyjnie na końcu:


Podsumowując: Expeditors International of Washington jest kolejną ofiarą wyprzedaży na akcjach. Dla długoterminowego inwestora jest to jednak najlepszy okres do pozbierania po promocyjnych cenach firm, które wykazują się bardzo dobrymi fundamentami. Mimo pozornie atrakcyjnej wyceny, trzeba jednak pamiętać, że dalsze spadki na spółce zawsze są dalej możliwe - niedowartościowanie potrafi się podobnie długo utrzymać jak wcześniej (w trakcie hossy) przewartościowanie. Jednak wraz z dłuższym okresem czasowym, kurs spółki dostosuje się do rozwoju fundamentalnego firmy. Przy Expeditors ten rozwój fundamentalny jest pozytywny i na tą chwilę nie ma powodów aby zakładać znaczące się pogorszenie sytuacji finansowej w spółce (w długim terminie).

Na konice zainteresowanym dokształceniem się, aby dobrze móc wykorzystać przecenę na rynku, polecę książkę "Giełda, inwestycje, trading" w której dokładniej opisałem na co przy analizie firmy zwracam uwagę, jakie kryteria powinna spełniać każda długoterminowa inwestycja, jak znaleźć potencjalnie obiecujące spółki do inwestycji i wiele więcej. Klikając na poniższe zdjęcie przejdziesz do sklepu, gdzie ją można zamówić:
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz