Translate my BLOG

piątek, 25 sierpnia 2017

Realty Income Corporation (O)

Co miesiąc dywidenda? 
24.08.2017 - 57,5


W Europie dywidendy wypłacane są najczęściej raz w roku. Jednak za oceanem gdzie rynki finansowe spostrzegane są zupełnie inaczej, istnieją spółki, które wypłacają dywidendę co kwartał lub nawet co miesiąc! Głównym powodem większej częstotliwości wypłacania dywidend jest "zachęta" na generowanie długoterminowego pasywnego dochodu w ramach zabezpieczenia sobie przyszłości finansowej. Często kupione akcje trzyma się z pokolenia na pokolenie, czerpiąc z tego dodatkowy pasywny dochód. W Polsce to 'zadanie' zapewnienia dochodu na starość w zdecydowanej większości przejął rząd, jak to wygląda wszyscy wiemy... Niestety Polskie społeczeństwo ogółem widzi rynki finansowe negatywnie. Powodów jest dużo, ale główną przyczyną jest chyba niezrozumienie jak funkcjonuje gospodarka i tak giełda widziana jest tylko jako "miejsce gdzie można albo bardzo dużo zarobić albo wszystko stracić". Jednak zadaniem giełdy nie jest zachęcenie wejściem do "kasyna" tylko finansowanie przedsiębiorstw obcym kapitałem poprzez sprzedaż udziałów spółki, mówiąc inaczej umożliwienie w braniu udziału w zyskach firmy (i oczywiście w stratach) w zamian za dostarczenie im kapitału. Aby firma miała szansę zaistnienia musi się finansować kapitałem obcym - bez wydatków nie ma rozwoju i tak w Polsce większość finansuje się przez kredyty, gdzie za oceanem przedsiębiorstwa w większości finansują się przez giełdę umożliwiając w ten sposób uczestnictwo w zyskach firmy osobom trzecim.

Powyżej dodałem wykres spółki Realty Incom Corp. - spółka znana też jest jako "the monthly dividend company" gdyż od ponad 45 lat co miesiąc wypłacają dywidendę! Model biznesowy tej firmy jest prosty: posiadają nieruchomości z których co miesiąc kasują za wynajmowanie i tak przychody z wynajmu dzielą w blisko 85% w formie wypłaconych dywidend z akcjonariuszami. Pozostałe 15% zysków przeznaczają na dalszy rozwój, tj. w większości pewnie zakup nowych nieruchomości. Powyższy wykres w ujęciu 20-letnim, gdzie w tym czasie spółka odnotowała zaledwie siedem korekt, które przekroczyły 20%. Średnioroczne stopy zwrotu sięgają 9% i długookresowa historia polityki dywidendowej powinna zapewnić interesującą alternatywę do zakupu własnej nieruchomości jako zakup pod stały miesięczny pasywny dochód z wynajmowania. Osobiście spółkę nie posiadam - dywersyfikując portfel kilkoma spółkami, które raz kwartalnie wypłacają dywidendę również można sobie zapewnić comiesięczny cash flow ;). 

-notka dla osób początkujących-
Kupowanie dla samej dywidendy bez wcześniejszej analizy nie zapewnia stałego dochodu. Regularna wypłata dywidendy nie jest gwarantem zysku, gdyż w dniu prawa nabycia do dywidendy giełda koryguje kurs odniesienia na następną sesję giełdową o wysokość tej dywidendy.

czwartek, 3 sierpnia 2017

Bycze spółki po lipcu 2017

Tradycyjnie po minionym miesiącu czas na podsumowanie ostatnich dwudziestu kilku sesji.  Lipiec zakończył się wzrostem wartości portfela, benchmark (WIG) również w stosunku do poprzedniego miesiąca kończy lipiec wyżej. Historia portfela oraz WIG'u na wykresie przedstawia się teraz następująco: