Translate my BLOG

środa, 25 stycznia 2012

Synthos (SNS)

Realizacja minimalnego zasięgu wybicia z formacji 
25.01.2012 - 4,97

Dzisiaj osiągnęliśmy minimalny zasięg wybicia wyznaczony pod koniec roku z formacji oRGR. Cena co do jednego grosza odbiła od oporu, więc obecnie należy założyć korektę ostatniego ruchu, gdzie możliwy zasięg cofnięcia możemy wyznaczyć za pomocą zniesień Fibonacciego. Wsparcia te znajdują się na poziomach 4,8 (38,2% zniesienia), 4,68 (50% zniesienia) i 4,55 (61,8% zniesienia + szczyt z 25.10).