Translate my BLOG

piątek, 16 kwietnia 2021

XPEL (XPEL)

 1 330 000% wzrostu w jedną dekadę
16.04.2021

Dzisiaj przedstawię spółkę, która w jedną dekadę przyniosła swoim akcjonariuszom ponad milion procent wzrostu, czyli zainwestowane skromne 10 000 $ wzrosło do 13 300 000 $ i to w zaledwie 12 lat. Dodam również od razu we wstępie, że prawdopodobieństwo, że spółka ten sukces powtórzy jest z dzisiejszego ujęcia bardzo małe. Mimo tego firma warta, aby ją przedstawić na blogu - fundamentalna sytuacja wygląda przyzwoicie, mamy stabilnie rosnące wyniki finansowe, a to jest fundament do tego, aby ona również w przyszłości dalej rosła: z mniejszym tempem, ale za to bardziej stabilnie.

Spółka o której piszę produkuje folie ochronne do lakieru samochodu, do szyb oraz reflektorów - XPEL. Kapitalizacja rynkowa firmy przekracza 1,6 mld. $ i zatrudniają 330 pracowników. Geograficznie dywersyfikuje się dosyć szeroko, a największy przychód pochodzi z USA:


Najważniejszym produktem spółki jest folia ochronna na lakier (stanowi blisko 70% przychodów firmy), na drugim miejscu folia na szyby, pozostałe produkty stanowią niższą jednocyfrową wartość portfolio. Pod względem geograficznym, dywersyfikacja ta jest nieco lepiej wyważona (USA - 47%, Chiny - 20%, Kanada - 13%). Przechodząc do pozostałych danych spółki:


Średnioroczny wzrost przychodów z ostatnich 10 lat przekracza 44% i logiczne, że tempo to nie można utrzymywać się przez dłuższy czas - w ostatnich pięciu latach przychody rosły już "tylko" 30% rocznie. W przyszłości założyć należy, że dalszy spadek tempa wzrostu przychodów będzie postępował i w ciągu następnych pięciu do dziesięciu latach ustabilizuje się na niższych dwucyfrowych wartościach (w przedziale 12-18% rocznie). 


Firma mimo niesamowicie dobrej historii i dobrze zapowiadającej się przyszłości powinna być spostrzegana jako wysoko spekulacyjna. Korekty kursu przekraczające 75% są wysoce prawdopodobne, a po takim spadku cena potrzebuje 300% wzrostu, aby wrócić do poziomów z jakich wcześniej spadła. Technicznie sytuacja długoterminowa wygląda następująco:

XPEL 16.04.2021 - 60,92 $


Główny trend po spadkach o ponad połowę dalej pozostaje aktualny, czas odrobienia takiej przeceny może z kolei wynosić nawet kilka lat (w 2015 roku akcje spadły o ponad 80%, gdzie spółka na powrót do historycznych szczytów potrzebowała ponad trzy lata). Tak głębokie spadki jednak nie wykorzystywałbym do zakupów długoterminowych - uważam, że ryzyko do tego, że cena spadnie i się już z tych spadków nie podniesie, jest za wysokie. Dlatego spółka z mojej perspektywy tylko interesująca do tradingu pozycyjnego, tzn. można szeroko prowadzić pozycję, celując w średnie trzycyfrowe stopy zwrotu (tj. kilkaset procent). Więcej danych na końcu:

środa, 14 kwietnia 2021

Atoss Software AG (AOF)

Obecna w każdej branży niemiecka spółka
14.04.2014

Atoss Software AG jest niemieckim producentem oprogramowania do zarządzania personelem i koncentruje się na zarządzaniu czasem i frekwencją, rejestrowaniu czasu, zarządzaniu czasem, prognozowaniu siły roboczej, harmonogramowaniu siły roboczej i analizach biznesowych. Dostarcza również rozwiązania branżowe i obsługuje klientów z różnych branż, takich jak motoryzacja, lotnictwo, chemia i farmacja, służba cywilna, finanse, żywność, służba zdrowia, usługi socjalne, hotelarstwo, informatyka, telekomunikacja, produkcja, handel detaliczny, usługi, transport i logistyka oraz media. Mówiąc inaczej - działa bardzo szeroko w niemal każdej branży. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi ok. 1,37 mld. €, nie zadłuża się i co roku zwiększa zyski.


Średnioroczna stopa zwrotu z ostatnich 10 lat przekracza 35%, co daje całkowity zysk przekraczający 3250%. Przychody rosną w umiarkowanym tempie: 13,9% rocznie z ostatnich 5 lat i co ważniejsze tempo tych wzrostów jest bardzo stabilne, co ułatwia prognozowanie przyszłych wyników. Dużym plusem jest również wysoka marża, która wynosi ok. 20%, minusem ponadprzeciętnie wysoka wycena.


Wysoka wycena przez łatwo do prognozowania wyniki finansowe nie powinna jednak dziwić - według szacunków przychody oraz zysk netto utrzymają stabilny trend wzrostowy. Również warto zwrócić uwagę na wzrost liczby dostępnych akcji, wcześniej firma nie rozwadniała udziałów akcjonariusza, a to może być złym prognostykiem na przyszłość, jednak mimo tego zysk na akcję również dalej ma rosnąć.

AOF 14.04.2021 - 176,10 € 

Długoterminowy trend kursu akcji jest stabilny, aczkolwiek pojawiają się okresy przeceny, które w głębokości spadków przekraczają 30%, a podczas koronawirusowego krachu, korekta sięgnęła nawet 50%. Obecnie cena po 28% cofnięciu ponownie zaczęła rosnąć i wygląda na to, że zmierza w kierunku dotychczasowych szczytów, które znajdziemy w okolicach 200 € za akcję. Poziom ten stanowi ważny opór, który po wybiciu ponad potwierdzi aktualność głównego trendu.

Spółka przy obecnych wycenach interesująca tylko dla osób, które mają długi horyzont czasowy i są gotowi zaakceptować ponadprzeciętnie głęboką korektę. Krótkoterminowo ostatnie wybicie ponad 170 € dało sygnał zakupu z minimalnym zasięgiem na 200 €. Akcje Atoss Software dostępne są tylko u brokera, który umożliwia handel na niemieckim rynku akcyjnym - polecić mogę partnera dzisiejszego wpisu LYNX Broker, który czytelnikom bloga, którzy przy zakładaniu konta powołają się na mój blog (pamietnikgieldowy) zwróci 50 $ prowizji od transakcji. 

Załóż konto w LYNX i odbierz 50 $ zwrotu z prowizji od transakcji->

Dla zainteresowanych dokształceniem się w inwestowaniu oraz tradowaniu na giełdzie polecę również swoją książkę "Giełda, inwestycje, trading". W niej dokładniej opisałem jakie kryteria spółka powinna spełniać, aby stała się ona dla mnie interesująca do inwestycji długoterminowej. Klikając na poniższe zdjęcie, przejdziesz do sklepu, gdzie ją można zamówić:


Dla głodnych dodatkowej wiedzy, polecę jeszcze darmowy e-book, który przygotował LYNX Broker. E-book ten gratis pobrać możesz ze strony, do której przejdziesz klikając na poniższy baner:wtorek, 13 kwietnia 2021

HQSP Investing (WF0BSWHQSP)

Dawno nie omawiałem swoje wyniki w pracy jako portfolio manager, dlatego dzisiaj nadrobię tą zaległość. Dodam przy tym, że wpis ten nie należy spostrzegać jako reklamę lub zachętę do nabywania udziałów w portfelach jakimi zarządzam – jest to tylko podsumowanie moich wyników z ostatnich blisko 26 miesięcy pracy, czyli odkąd mój portfel w formie certyfikatu notowany jest na giełdzie. Uważam, że jako osoba, która pisze o giełdzie, transparentność dotycząca w jaki sposób zarabiam, jest ważna, dlatego też dzielę się swoimi inwestycjami również na blogu.

Zanim przejdę do podsumowania dla niewtajemniczonych: zarządzam portfelem, który notowany jest na giełdzie, mój zarobek na nim w pierwszej linii zależny jest od samej wartości certyfikatu, gdyż odzwierciedla on moje prywatne portfele. Dodatkowo za zarządzanie nimi otrzymuję prowizję od zainwestowanej w nich kwotach. Różnica w stosunku do klasycznych funduszy inwestycyjnych polega na tym, że prowizję tą otrzymuję tylko w momencie wygenerowania dodatniej stopy zwrotu. W przypadku wygenerowania ujemnej stopy zwrotu ja nic na tym dodatkowo nie zarobię, a wszystkie koszty wliczone są w wycenie certyfikatu. Transakcje udziałowców certyfikatu nie wpływają na jego wycenę - wycena uzależniona jest od składu, a nie od popytu i podaży na certyfikat (popyt i podaż wpływają na certyfikat pośrednio, gdyż inwestor, kupując go, kupuje zarazem jego skład wpływając tym na ceny akcji jakie się w nim znajdują - identycznie jak przy ETF'ach).
 
Przechodząc do podsumowania: w sumie zarządzam trzema takimi portfelami, które w formie certyfikatu zakupić można na giełdzie, one na giełdzie nazywają się HQSP Investing, Megatrend Trading oraz Quality Leveraged i dzisiaj omówię wyniki z portfela HQSP Investing, który w dużym stopniu odzwierciedla portfel "Najlepszych Spółek Świata", czyli tego portfela, który publicznie prowadzę również na blogu. Największa różnica pomiędzy certyfikatem, a tym portfelem wynika z waluty w której są notowane (certyfikat notuje w EUR, a publiczny na blogu portfel w PLN), jednak po przeliczeniu certyfikatu do złotówek, wyniki będą do siebie bardzo podobne. Kolejną różnicą jest delikatnie inny skład, tzn. certyfikat w 80% składa się z tych samych akcji co widoczny na blogu portfel, jednak ze względu na to, że w Niemczech podatek od zysków kapitałowych jest dużo większy, dla maksymalizacji stopy zwrotu musiałem  wymienić tzw. spółki high-yield dividend stocks, gdybym tego nie zrobił - odprowadzać bym musiał ponad 25% podatku od dywidend, koszt który wpływa na stopę zwrotu certyfikatu. 

Wyniki: Certyfikat HQSP Investing od początku jego założenia (02.2019) zyskał do dzisiaj ok. 38%, a od początku bieżącego roku 7,1% (liczone w €). Wynik, który na pierwszy rzut oka wygląda pozytywnie, gdyż daje to 16,2% w skali roku, jednak tego rodzaju produkty porównywać trzeba z benchmarkiem - ich celem jest pokonanie rynku, w innym przypadku można sobie zaoszczędzić pracę i po prostu od razu zainwestować w szeroki rynek. Benchmark MSCI World na bazie EUR w tym samym okresie zyskał 33%, czyli wygenerował troszeczkę słabszy wynik - także najważniejszy cel został zrealizowany: pokonałem rynek. 
 
Sam wynik można więc uznać za satysfakcjonujący, ale pozostaje druga bardzo ważna kwestia: jakim kosztem pokonałem rynek, tzn. czy zmienność oraz maksymalne obsunięcie nie są wyższe od rynkowego?
 
Największe obsunięcie certyfikat doświadczył podczas koronawirusowego krachu, było to 34,5%, benchmark w tym czasie cofnął o 35%. Jednak mimo niemal równym spadkom, zmienność certyfikatu była mniejsza, tzn. późniejsze odrobienie spadków przyszło kosztem mniejszego ryzyka: wyniosło ono 0,75, oznacza to, że jeśli przykładowo benchmark spadał 1%, certyfikat cofał 0,75%. 
 
Dla dokładniejszej przejrzystości i porównania wyników, poniżej jeszcze raz wszytko podsumowałem w tabeli:
 

Czy wynik jaki do dzisiejszego czasu osiągnąłem jest zadowalający, każdy musi ocenić według własnych kryteriów. Moim zdaniem jest ok - wynik jest po uwzględnieniu wszystkich kosztów, co oznacza, że osoby, które zainwestowały w ten produkt, przy rynkowym ryzyku
pokonały benchmark ("przy rynkowym ryzyku", gdyż dotychczasowe maksymalne obsunięcie zbliżone było do rynkowego). Mój wyniki jako zarządzający produktem jest delikatnie wyższy, gdyż tzw. sucess-fee, czyli prowizja od zysków, trafia do mnie - ona od wyceny certyfikatu jest odejmowana.
 
Warto również dodać, że po uwzględnieniu kursów walutowych, stopa zwrotu w przeliczeniu na złotówki będzie ok. 10% wyższa (w tym czasie kurs EUR/PLN wzrósł). Dodam również, że kiedy kurs ten spada, rekompensowane jest to wyższymi stopami zwrotu na akcjach, a kiedy kurs rośnie: na odwrót - akcje w tym czasie o tą wartość cofają. Punkt dosyć istotny, gdyż wiele osób ciągle próbuje zabezpieczać tzw. ryzyko walutowe, a w rzeczywistości portfel, który zdywersyfikowany jest do przedsiębiorstw zarabiających na całym świecie już to "zabezpieczenie mają wbudowane" w kursie akcji - tzn. nie ma potrzeby hedgingu walutowego (hedging walutowy w takim przypadku wystawia inwestora na ryzyko walutowe - jest to w takim przypadku ekspozycja walutowa, a nie zabezpieczenie!).

Aktualny skład portfela oraz wyniki z poszczególnych inwestycji dodaję niżej :

Na końcu jeszcze historia zmiany wyceny certyfikatu na wykresie:

HQSP Investing 13.04.2021 - 137,93 €

Koronawirusowy krach nadal silnie widoczny na wykresie i dobrze, że już w takim etapie rynkowym portfel uczestniczył - sytuacja ta pokazała, jak certyfikat zachowuje się w czasie panicznej wyprzedaży. Przypomnę, że transakcje udziałowców certyfikatu nie wpływają na jego wycenę - wycena uzależniona jest od składu, a nie od popytu i podaży na certyfikat. W przyszłości podobną sytuację będę się starał troszeczkę lepiej "manewrować", ale trzeba otwarcie przyznać, że w takich sytuacjach bardzo trudno jest ograniczyć maksymalne obsunięcie nie zwiększając zarazem ryzyko pozostania poza rynkiem w trakcie kiedy on odrabia przecenę. Powolnymi, dłużej utrzymującymi się spadkami, znacznie prościej zarządzać. 
 
Wyprzedzając pytania: certyfikat notowany jest na giełdzie w Stuttgarcie oraz BxSwiss, tzn. że zakupić można go u brokera, który umożliwia handel na tych parkietach. Listę takich brokerów znajdziesz pod tym linkiem: "Lista brokerów z dostępem do certyfikatów wikifolio". 
 
Dla zainteresowanych w jaki sposób dokładniej zarządzam portfelami, za które jestem odpowiedzialny - opisałem to w książce "Giełda, inwestycje, trading". Klikając na poniższe zdjęcie przejdziesz do sklepu, gdzie książkę tą można zamówić:
 

 

piątek, 9 kwietnia 2021

Monolithic Power Systems (MPWR)

Inwestowanie na rynku azjatyckim przez spółkę z USA
09.04.2021

Monolithic Power Systems prowadzi działalność w zakresie projektowania, rozwoju, marketingu i sprzedaży rozwiązań energetycznych dla segmentu komunikacji, magazynowania i obliczeń, rynków konsumenckich i przemysłowych. Firma powstała w 1997 roku, na wagę rynkową przynosi ok. 16,6 mld. $ i zatrudnia w sumie 2209 pracowników. Spółka notowana na amerykańskim rynku, którego główny rynek to Chiny oraz Taiwan:


Oznacza to, że firma może być interesującym kandydatem do inwestycji w której partycypujemy z szybko rozwijającego się rynku azjatyckiego, Stany Zjednoczone stanowią jedyne 2,4% przychodów. Największy przychód pochodzi z Chin, jest to 61,2%, na drugim miejscu znajduje się Taiwan (12,9%) i na trzecim Korea Południowa (7,6%) - rynki na których przychody spółki najszybciej rosną (od 35% do 48% rocznie).


Przechodząc do wyników finansowych - mamy silnie rozwijającą się spółkę z stabilnymi zyskami. Przychody w ujęciu dziesięcioletnim rosły średnio 14,46% rocznie, w pięcioletnim horyzoncie czasowym 20,45% i w trzyletnim ujęciu 18,26% rocznie. Firma się nie zadłuża, za to rozwadnia udziały akcjonariusza, dodatkowo dochodzi skromna dywidenda na poziomie 0,63% i rosnąca marża operacyjna.

MPWR 09.04.2021 - 370,10 $

Technicznie interesująca z długoterminowej perspektywy - główny trend kursu akcji znajduje się w stabilnym trendzie wzrostowym, cena wspina się po średnio kroczącej EMA100 z wykresu tygodniowego. Można to wykorzystać do zawarcia pozycji kupna w okresie słabości kursu. Korekty ceny rzadko przekraczają 30% (ujęcie 10 letnie), więc mniej cierpliwi inwestorzy mogą rozkładać swoje zakupy na kilka transz, na przykład po 15% korekcie, kolejne po 20% itd. Wyniki finansowe i szybkie tempo ich wzrostów raczej nie zapowiadają, że cena akcji doświadczy większe spadki (chyba że nastąpi pogorszenie tych wyników) - aktualna wycena firmy mieści się w długoterminowej średniej (dla spółki), czyli raczej nie możemy mówić o niedowartościowaniu (jesteśmy bliżej delikatnego przewartościowania).

poniedziałek, 5 kwietnia 2021

CdProjekt Red (CDR)

Spółka CDR przedstawiła nową strategię, warto teraz inwestować?
05.04.2021
 
CdProjekt Red stoi pod presją - akcje od zeszłorocznych szczytów spadły już ok. 60%. Firma musi teraz udowodnić, że jest w stanie wyjść z trwającego w spółce kryzysu i kilka dni temu poznaliśmy nową strategię spółki. Przeanalizowaliśmy sytuację i sprawdziliśmy, czy po tak silnych spadkach warto teraz w ich akcje inwestować:
 

niedziela, 4 kwietnia 2021

Steico (ST5)

Zarobić na drożejących materiałach budowlanych
04.04.2021

Inflacja przy materiałach budowlanych rośnie niezwykle szybko i związku z tym również spółki, które w tym segmencie działają, w tym Steico. Spółka notowana na niemieckiej giełdzie, według własnych danych jest największym producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych na europejskim rynku. Założona w 1986 roku firma na wagę rynkową przynosi 1,07 mld. € i mimo, że fundamentalna sytuacja wygląda bardzo dobrze, dla mnie interesująca jest głównie z ujęcia tradignowego.

Mimo tego, kilka wartych wspomnienia fundamentalnych danych: przychody w ujęciu pięcioletnim rosną średnio 10% rocznie, zysk na akcję, zysk netto oraz dywidenda również w trendzie wzrostowym. Działalność skoncentrowana na kontynencie europejskim, z czego Niemcy stanowią 35% przychodów. Firma mimo stosunkowo niskiej kapitalizacji, bliżej jest profilu value, o czym świadczy długookresowy wzrost wyników zbliżony do tempa wzrostu sektora w którym spółka działa. 

ST5 01.04.2021 - 76,1 €

Technicznie firma również wygląda interesująca, przede wszystkim do tradingu z trendem, który po koronawirusowym krachu jest bardzo stabilny i relatywnie silny (cena od zeszłorocznego dołka wzrosła o ponad 350%. Do czasu kiedy trend ten się utrzymuje nie widzę powodów do tego aby z pozycji wychodzić, a jeśli ktoś nie ma pozycji, to zakup po cenie rynkowej z zleceniem obronnym poniżej 10 okresowej średniej EMA na wykresie tygodniowym (EMA50 na dziennym) - średnia ta może służyć jako wyznacznik do kroczącego zlecenie obronnego. Zamknięcie świecy poniżej średniej będzie sygnałem do wyjścia z pozycji. Oznacza to, że przy obecnych poziomach mamy potencjalne ryzyko, które wynosi ok. 10%, które jednak wraz z kontynuacją trendu można co sesję przesuwać do góry, zmniejszając tym ryzyko wstępne. Wyniki spółki z ostatnich kilku lat wraz z prognozami na następne trzy lata, poniżej:

wtorek, 30 marca 2021

Cognex Corporation (CGNX)

Inwestowanie w technologię wizyjną
30.03.2021

Cognex Corporation to spółka, która działa w segmencie technologii wizyjnej, jest dostawcą produktów wizyjnych, które przechwytują i analizują informacje wizualne w celu automatyzacji zadań, głównie w procesach produkcyjnych, w których wymagana jest wizja. Produkty wizyjne firmy są wykorzystywane do automatyzacji produkcji i śledzenia poszczególnych elementów, takich jak telefony komórkowe, butelki aspiryny i opony samochodowe, poprzez lokalizowanie, identyfikowanie, sprawdzanie i mierzenie ich podczas procesu produkcji lub dystrybucji. Produkty Spółki obejmują oprogramowanie wizyjne, systemy wizyjne, czujniki wizyjne i produkty do identyfikacji (ID). Jej produkty obejmują zarówno zintegrowane czujniki wizyjne, jak i systemy oparte na komputerach osobistych (PC) dla użytkowników.


Spółka założona została w 1981 roku, jej obecna kapitalizacja rynkowa przekracza 13,75 mld. $ i zatrudnia w sumie 2055 pracowników. Fundamentalnie radzi sobie całkiem dobrze - mamy relatywnie wysoką stabilność finansową. Przychody w 10 letnim ujęciu rosły średnio 10,8% rocznie, a w 5 letnim ujęciu 12,5% rocznie i również zysk netto w długim ujęciu rośnie. W krótszym ujęciu (ostatnie trzy lata) mieliśmy delikatnie pogorszenie wyników finansowych, mimo tego długoterminowy obraz pozostaje optymistyczny. 


Według szacunków analityków spółka wróci do rosnących wyników finansowych i zysk netto w ciągu kolejnych trzech lat ma się niemalże podwoić, co wynikać ma z rosnącej marży. Warte uwagi są również fakt braku zadłużenia, wysokie tempo wzrostu kursu akcji (w 10 letnim ujęciu ponad 27% rocznie) oraz silnie rosnąca dywidenda, która w ostatnich 6 latach się podwoiła. Przy obecnej cenie stopa dywidendy wynosi 0,3% - firma przeznacza na nią 22,3% wypracowanych zysków. Kolejnym plusem spółki jest szeroka dywersyfikacja geograficzna:


Największy obrót pochodzi z Azji (36,1%), na drugim miejscu mamy Stany Zjednoczone (34,5%) i na trzecim Europa (25,7%). Największy wzrost firma odnotowuje w Chinach (46,3%), co dla osób zainteresowanych zdywersyfikowaniem portfela do spółek z Państwa Środka może być interesującą drogą okrężną do partycypacji z tego rynku.

CGNX 30.03.2021 -  81,49 $

Technicznie firma jest dosyć zmienna, tzn. że spółka doświadcza regularne korekty kursu akcji, które w głębokości spadków przekraczają 40%. Najbliższe wsparcie cena akcji ma w przedziale 72-70 $, kolejne w okolicach 60 $ za akcję. Główny trend wzrostowy nawet po spadku do okolic 35 $ pozostanie aktualny, ale taki spadek musiałby przyjść w parze z dużą korektą na szerokim rynku, tzn. jeśli kurs zszedłby poniżej 60 $ przy jednocześnie silnym otoczeniu rynkowym, to interpretowałbym to jako wycenę zagrożenia, które może doprowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji w firmie. Więcej danych do firmy na końcu:

czwartek, 25 marca 2021

Lowe's Companies (LOW)

Klasyk "dywidendowy" z sygnałem zakupu
25.03.2021

Obecnie rynek znajduje się na etapie w którym z jednej strony kursy niektórych akcji mocno korygują, z drugiej, niektóre spółki wybijają nowy historyczny szczyt. Wynikać to może z rotacji sektorów, która tłumaczona jest obawami dotyczącymi wzrostu inflacji (na ten temat Patrik przygotował na naszym kanale YouTube film: LINK). Wybicie ponad historyczne szczyty zawsze jest sygnałem zakupu - jest to potwierdzenie kontynuacji trendu. Dlatego dzisiaj przedstawię spółkę, która właśnie teraz, czyli kiedy piszę ten artykuł, wybija nowy wyższy szczyt. 


Mowa o amerykańskiej spółce Lowe's Companies. Firma powstała w 1946 roku i jest to sieć supermarketów, która zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych oraz narzędzi. Obecna kapitalizacja rynkowa spółki wynosi ok. 130 mld. $, co czyni ją jedną z największych tego rodzaju spółek na świecie. Lowe's zaliczana jest do klasycznych spółek dywidendowych - obecna stopa dywidendy, w wyniku wybicia nowego historycznego szczytu, jest poniżej średniej: wynosi ona 1,33% i w ostatnich 10 latach rosła średnio 19% rocznie. Jako ciekawostkę dodam, że w ujęciu 40 letnim,  gdyby dywidendę wliczać w kurs spółki, to cena akcji z jej uwzględnieniem nie wynosiłaby dzisiaj 185 $, tylko  ok. 40 000 $. 


Przechodząc do wyników: spółka rośnie w umiarkowanym tempie (razem z sektorem w którym działa) i jest klasycznym reprezentantem akcji typu value. Przychody w ujęciu pięciu letnim rosły średnio 8,7% rocznie i według prognoz tempo to również w przyszłości będzie utrzymane. Sama wycena, mimo że spółka notuje na najwyższym poziomie w historii, tylko delikatnie jest powyżej średniej (dla firmy), co oznacza że cena akcji rośnie w zbliżonym tempie co zyski jakie wypracowuje:


Do największych minusów zaliczać można ponadprzeciętnie wysokie zadłużenie, jednak przy jednocześnie rosnącym free cash flow nie widzę, aby zadłużenie to mogło stanowić dla spółki zagrożenie. Warte uwagi jest również spadająca liczba akcji - polityka skupywania własnych akcji, jest w firmie istotną częścią działalności, gdyż skup ten jest dosyć agresywny (w 10 letnim ujęciu ich liczba spadła o ponad 40%), dla inwestora jest to duży plus, gdyż jego udziały w firmie przez to rosną.
 
LOW 25.03.2021 - 185,83 $

Technicznie również wygląda pozytywnie, szczególnie w ujęciu kilku miesięcznym - cena pokonała ważny opór i możliwe, że przejdzie teraz w momentum, czyli rosnący kurs akcji może przyspieszyć. W połączeniu z tylko delikatnie wyższą wyceną fundamentalną mamy tu potencjalny sygnał do wzrostów o kilkadziesiąt procent. Rozgrywając ten sygnał należy stopować cenę ok. 25% niżej, jednak mimo tego potencjał wzrostowy nadal przewyższa ryzyko.Więcej informacji wraz z podsumowaniem oraz wynikami z minionej dekady na końcu:

wtorek, 23 marca 2021

SPS Commerce (SPSC)

Trendy przyszłości - przetwarzanie danych w chmurze
23.03.2021

SPS Commerce to dostawca opartych na chmurze rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw, zapewniających sprawdzone w sieci rozwiązania w zakresie realizacji zamówień, zaopatrzenia i zarządzania asortymentem, a także analizy wydajności sprzedaży detalicznej. Firma dostarcza swoje rozwiązania za pośrednictwem platformy SPS Commerce, pakietu produktów w chmurze, który zarządza sposobem, w jaki dostawcy, detaliści, dystrybutorzy i firmy logistyczne organizują pozyskiwanie, konfigurację nowych dostawców i towarów oraz realizację produktów, które klienci kupują od sprzedawców detalicznych i dostawców. Firma dostarcza również rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany danych (EDI) setkom firm z branży dóbr konsumpcyjnych, przedsiębiorstwom przemysłowym i dystrybucyjnym oraz sprzedawcom. 


Spółka na giełdzie notowana jest od 2010 roku i w tym czasie rosła ok. 30% rocznie, co daje całkowitą stopę zwrotu, która wynosi niemal dokładnie 1600%. Obecna kapitalizacja firmy nie przekracza 3,65 mld. $ i zatrudniają w sumie 1572 pracowników. W ujęciu wyceny spółkę analizuję w oparciu o hybrydowy model osiąganych przychodów i zysku netto, ponieważ spółka już wypracowuje zysk, jednak jest on efektem który przyszedł w oparciu o długo trwającą budowę pozycji rynkowej - od 2018 roku firma koncentruje się na maksymalizacji zysków. 


Średnioroczny wzrost przychodu zbliżony jest do wzrostu sektora w którym działa - w ujęciu 10 letnim przychody rosły 21,5% rocznie, w ujęciu 5 letnim 14,55% rocznie i w 3 letnim 9%. Ponadto spółka się nie zadłuża, za to rośnie liczba dostępnych w wolnym obrocie akcji (ale w bardzo wolnym tempie). Wycena dzisiaj zbliżona jest do średnio-rynkowej i co ciekawe w stosunku do 2014 roku akcje były ponad dwa razy droższe niż są dzisiaj i to mimo tego, że od tamtego czasu kurs spółki wzrósł o ponad 200%. 


Oznacza to, że wycena firmy spada wraz z rosnącą ceną akcji, a to z kolei może sugerować, że rynek zakłada zwolnienie tempa rozwoju spółki. Mimo tego, według prognoz przychody z 280 mln. $ w 2019 mają wzrosnąć do 453 mln. $ w 2024 roku, a zysk netto z 33,7 mln. $ do 76,8 mln. $ (również z 2019 do 2024). 

SPSC 23.03.2021 -  101,66 $

Patrząc technicznie kurs znajduje się w trendzie wzrostowym, jednak jest to trend podobny do spółki Tesla, która również odnotowuje długie okresy korekty, które wydłużają się zarówno w czasie jak i w głębokości spadków. Cofnięcia przekraczające 50% nie są na spółce czymś nadzwyczajnym i w każdym okresie inwestor powinien się z nimi liczyć. W krótszym ujęciu kurs ukształtował "coś na wzór" formacji chorągiewki, która zapowiada kontynuację wzrostów i możliwie ruch ceny w kierunku 150 $ za akcję, co daje potencjał 50% wzrostów w następnych paru miesiącach. Więcej szczegółów wraz z podsumowaniem na końcu:

poniedziałek, 22 marca 2021

Tesla (TSLA)

Czy na akcjach Tesli mamy bańkę, czy jednak jest to nadal nieoszlifowany diament?
22.03.2021

Niemal dokładnie dwa lata temu opublikowałem na blogu wpis w którym ostrzegałem przed graniem na spadki (rozwijają artykuł i przewijając go w dół, przejdziesz do wpisu). Licząc od tamtego czasu, kurs spółki wzrósł o ponad 1200% - więc ponownie narzuca się pytanie czy tym razem nie doszło do "przegrzania" i cena nie runie w dół? Patrik w nowym filmie na naszym kanale YouTube stara się na to pytanie odpowiedzieć:


piątek, 19 marca 2021

Ensign Group (ENSG)

Dopadł mnie COVID... 😒
19.03.2021


Ostatni wpis na blogu pojawił się troszkę dawniej niż zwykle, co wynika z tego, że dopadł mnie koronawirus. Na szczęście powoli wracam już do dawnych sił i dla zmotywowania się do powrotu do pracy przygotuję dzisiaj analizę do spółki Ensign Group. Firma poprzez swoje operacyjne spółki zależne, świadczy usługi zdrowotne. Wśród wykonywanych usług spółka konkretniej oferuje usługi pielęgniarskie, fizjoterapię, terapia zajęciowa i logopedyczna oraz wile innych usług rehabilitacyjnych. Obecna kapitalizacja rynkowa spółki wynosi ok. 4,8 mld. $, zatrudnia 2440 pracowników i swoimi zyskami dzieli się z akcjonariuszami wypłacając 0,24% dywidendy. 


Spółka w ujęciu wyceny nie jest droga, jednak w ujęciu historycznej dla firmy notuje na delikatnie wyższych poziomach. Jakość bilansu jest bardzo wysoka - rośnie zysk netto, przychody, dywidenda, brak wysokiego zadłużenia, za to spadają udziały akcjonariusza (tzn. rośnie liczba akcji). Mimo stosunkowo niskiej kapitalizacji (4,8 mld. $) oraz dywidendzie (0,24%) firma bliższa jest klasie akcji value niż growth. Przemawiają za tym zbliżone tempo wzrostu spółki do wzrostu sektora w którym działa. Średnioroczny wzrost przychodów z ostatnich 10 lat wynosi niecałe 14%, w pięciu letnim ujęciu 12,3% (w skali roku).


Według prognoz analityków (projekcji w oparciu o dynamikę dotychczasowego tempa wzrostu) trend ten się utrzyma - przychody z 2403 mln. $ w 2020, wzrosnąć mają do 3213 mln. $ w 2023 roku. Również zysk netto oraz marża mają w kolejnych latach wzrosnąć, tak samo dywidenda. 

ENSG 19.03.2021 - 89,36 $

Technicznie wygląda optymistycznie, jednak w dłuższym ujęciu trzeba być przygotowanym na dłużej utrzymujące się korekty, które zarówno w czasie jak i w głębokości spadków są ponadprzeciętnie duże. Obecnie najbliższe wsparcie znajdziemy w okolicach 77 $, kolejne (ważniejsze) dopiero w okolicach tzw. zmiany biegunów, która znajduje się na poziomie 60 $. Więcej danych do firmy jak zwykle, na końcu wpisu:

czwartek, 11 marca 2021

Nice Ltd. (NICE)

 Izraelska spółka technologiczna
11.03.2021

Izrael jest krajem, który należy do najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Znajduje się na drugim miejscu na świece (za Stanami Zjednoczonymi) pod względem liczby firm rozpoczynających działalność gospodarczą, a to dzięki wysokiej łatwości prowadzenia własnej firmy. Należy do czołówki światowej pod względem rozwoju technologii hi-tech i telekomunikacji i to (oraz więcej) czyni Izrael bardzo interesującym adresem dla inwestorów. Dlatego dzisiaj po Fiverr International przedstawię kolejną firmę z Bliskiego Wschodu: Nice.

Nice Ltd. jest globalnym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw z różnych segmentów. Oferty spółki obejmują rozwiązania w zakresie interakcji z klientami oraz rozwiązania dotyczące przestępstw finansowych i zgodności z przepisami. Zapewnia zapobieganie oszustwom w czasie rzeczywistym i w tym przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, zgodność z przepisami maklerskimi oraz zarządzanie sprawami w całym przedsiębiorstwie. Spółka obsługuje centra kontaktowe, operacje back office i oddziały detaliczne, obejmujące różne branże, w tym komunikację, bankowość, ubezpieczenia, opiekę zdrowotną, outsourcing procesów biznesowych, administrację, usługi komunalne, podróże i rozrywkę. Wielokanałowe nagrywanie i zarządzanie interakcjami umożliwia organizacjom przechwytywanie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych interakcji z klientami oraz danych transakcji z wielu kanałów. Spółka założona w 1985 roku zatrudnia 5996 pracowników i na wagę przynosi ok. 14 mld. $ kapitalizacji rynkowej.


W ujęciu "jakości" bilansu brak punktów do których można było by się przyczepić - rośnie zysk netto, rosną przychody, niskie zadłużenie, udziały akcjonariusza nie są rozwadniane, rośnie free cash flow i pozytywne oczekiwania co do perspektywy w najbliższej przyszłości:


Gorzej wygląda jedynie w ujęciu wyceny - mimo trwającej na spółce korekty, która doprowadziła do ponad 20% przeceny, aktualna wycena spółki jest ponadprzeciętnie wysoka. Firma musi więc albo przedstawić bardzo dobre wyniki finansowe, albo jeszcze troszeczkę głębiej spaść, albo przewartościowanie skorygować w czasie, tzn. przy kolejnych raportach wykazywać wyniki, które z czasem usprawiedliwią obecne poziomy. 

NICE 11.03.2021 - 233,07 $


Mimo tej wysokiej wyceny, ostatni spadek wpisuje się w klasyczną korektę trwającego od początku kwietnia ubiegłego roku trendu - korekta ta może służyć jako odpoczynek przed powrotem do głównego trendu i wzrostów do nowych historycznych szczytów. Oznacza to, że mimo przewartościowania, z technicznego ujęcia możliwe jest, że spółka już nie da lepszych poziomów do wejścia. Scenariusz ten zostanie potwierdzony w fundamentach, po tym jak ogłoszone wyniki "usprawiedliwią" aktualne poziomy i możliwie zasugerują kontynuację wykazywania nowych rekordowych zysków również w przyszłości.