Translate my BLOG

sobota, 15 maja 2021

Coupa Software Incorporated (COUP)

Ostatnie kilka tygodni to czas rewidowania ogromnych przewartościowań, które w wyniku lockdownów powstały na spółkach, które na tym skorzystały. Jednak powoli gospodarka wraca do nowej rzeczywistości w której również tradycyjne biznesy zaczynają przynosić pozytywne wyniki. Oznacza to, że z jednej strony dawne silnie przewartościowane spółki powoli stają się z fundamentalnego ujęcia atrakcyjnie wycenione, a z drugiej dawne silnie niedowartościowane firmy, powoli osiągają wyceny ponadprzeciętnie wysokie. Czyli dokładna odwrotność tego, co obserwowaliśmy w minionych dwunastu miesiącach - growth było bardzo drogie, value bardzo tanie. 

Teraz growth stopniowo tanieje i w niektórych przypadkach wyceny te zbliżają się do interesujących poziomów w których można już powoli myśleć o inwestycji antycyklicznej. Jedną z takich interesujących firm może być Coupa Saoftware. Firma oferuje globalną platformę technologiczną do zarządzania wydatkami biznesowymi. Oferowana platforma BSM zapewnia szeroki zakres możliwości, które zazwyczaj wymagałyby zakupu i używania wielu różnych aplikacji. Rdzeń platformy składa się z modułów zaopatrzenia, fakturowania, zarządzania wydatkami i płatności, które tworzą silnik transakcyjny do zarządzania wydatkami biznesowymi firmy. Spółka oferuje również oprogramowanie do zarządzania środkami finansowymi (TMS). Ponadto platforma firmy oferuje moduły pomocnicze, które pomagają firmom w dalszym zarządzaniu wydatkami, w tym pozyskiwaniu strategicznym, analizie wydatków, zarządzaniu umowami, zarządzaniu dostawcami i zarządzaniu zatrudnieniem warunkowym.


Założona w 2006 firma zatrudnia dzisiaj 2615 pracowników i na wagę rynkową przynosi ok. 16,6 mld. $. Jako klasyczny reprezentant spółek typu growth koncentruje się na pozyskiwaniu jak największej części sektora w którym działa, co po osiągnięciu dostatecznej wielkości zamierzaja wykorzystać do maksymalizacji zysków. Średnioroczny wzrost przychodów w minionych pięciu latach wynosił 45,28% rocznie, w dwuletnim ujęciu 44,23%. Trwająca korekta na akcjach przywraca wycenę spółki do uczciwych dla firmy poziomów:


Wycena w oparciu o przychody z szczytowych poziomów w okolicach 60, zbliża się do średniej z ostatnich 5 lat, która wynosi 23,7 - obecnie poziom ten wynosi ok. 29,2. Jednak pamiętać należy, że po ogłoszeniu wyników finansowych wycena ta może gwałtownie spaść - przypomnę, że średnioroczny wzrost przychodów przekracza 44%. Z drugiej strony uwzględnić trzeba trwające momentum, tzn. wcześniej kurs akcji rósł bo kupowali i kupowali bo rósł kurs akcji (jedno napędza drugie). Teraz mamy dokładną odwrotność, a to oznacza, że akcje mogą przez dłuższy czas znajdować się na poziomach w których wycena jest ponadprzeciętnie niska (tak samo jak wcześniej akcje przez długi czas notowały na poziomach w których wycena ta była ponadprzeciętnie wysoka).

COUP 14.05.2021 - 230,80 $ 

Technicznie musimy mówić o przebiciu wsparcia w którym trwające momentum doprowadzić może do dalszej przeceny w okolice nawet 150 $ za akcję. Spadek do tych poziomów oznaczałby dalsze obsunięcie o ok. 34% (z obecnych poziomów). Dlatego uważam, że najlepszą strategią dla długoterminowych inwestycji pozostanie rozłożenie zakupów na wiele transz. Pierwsza transza możliwa jest przy obecnym poziomie, druga w okolicach 175 $ i trzecia przy 150 $. Oczywiście podkreślić muszę, że tego rodzaju inwestycję kategoryzować należy do tych z podwyższonym ryzykiem - zmienność kursu akcji potrafi być wysoka, ponadto firma jeszcze nie wypracowuje zysku netto, a to oznacza, że byłaby to spekulacyjna inwestycja w której zakładamy pozytywną realizację strategii wzrostowej jaką firma obrała. Na zakończenie więcej danych wraz z wynikami oraz prognozami na kolejne kilka lat poniżej:

wtorek, 11 maja 2021

Rockwell Automation (ROK)

Dzisiaj przedstawię spółkę na życzenie czytelnika: Rockwell Automation. Firma jest dostawcą rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej, zasilania, sterowania i informacji dla producentów. Jej obecna kapitalizacja rynkowa wynosi ok. 31,2 mld. $ i zatrudnia w sumie 23 500 pracowników. Działa w dwóch segmentach: architektura i oprogramowanie oraz produkty i rozwiązania sterujące. Segment architektura i oprogramowanie obejmuje różne komponenty sprzętowe, programowe i komunikacyjne zintegrowanej architektury sterowania i informacji spółki, które mogą kontrolować procesy przemysłowe klienta i łączyć się z przedsiębiorstwem produkcyjnym. Architektura i oprogramowanie ma portfolio produktów, w tym platformy sterowania, które wykonują wiele dyscyplin sterowania i monitorowania aplikacji, w tym procesy dyskretne, wsadowe i ciągłe, sterowanie napędami, sterowanie ruchem i sterowanie bezpieczeństwem maszyn.  


Spółkę zaliczam do firm rozwiniętych, gdyż nie rozwija się i rośnie razem z sektorem w którym działa. Przychody oraz zysk netto od kilku lat utrzymują się na stabilnym poziomie, a to też ułatwia wycenę - w założeniu, że przyszłe zyski będą rosły o poziom inflacyjny, obecna cena akcji jest tylko delikatnie przewartościowana. Wzrost wynika głównie z  rosnącej marży. Jako klasyczny reprezentant spółek typu value dzieli się zyskami - obecna stopa dywidendy wynosi 1,58%, gdzie średnia z ostatnich 10 lat to ok. 1,8%. Na wypłatę dywidendy przeznacza 30,6% wypracowanych zysków.


Plusem firmy jest rosnąca marża operacyjna - ona w następnych trzech latach z 17,7% w 2020 ma wzrosnąć do 20% w 2023 roku. Kolejnym pozytywem jest spadająca liczba dostępnych w wolnym obrocie akcji oraz co za tym idzie: również zysk na akcję. Wśród negatywów widzę brak potencjału do większych zysków i to przy jednocześnie wysokiej zmienności kursu akcji:

ROK 11.05.2021 - 269,63 $

Korekty kursu akcji przy słabym otoczeniu sięgają 40%, kiedy z kolei rynek jest silny, akcje potrafią cofać o 20-30%. Korekty te mogą być dobrą okazją do wykorzystania jako antycykliczny zakup długoterminowy, ale ze świadomością, że przyszłe spadki regularnie będą powracać. Obecnie cena notuje w okolicach historycznych szczytów, mimo tego fundamentalnie nie jest przewartościowana - notuje delikatnie powyżej swojej średniej wyceny z ostatnich 10 lat. Więcej danych wraz z wynikami z ostatniej dekady poniżej:

czwartek, 6 maja 2021

Reply S.p.A. (REY)

Włoska spółka technologiczna - interesujący kandydat do inwestycji długoterminowej
06.05.2021


Reply z siedzibą w Turynie jest notowaną na giełdzie włoską firmą usługową IT założoną w 1996 roku, specjalizującą się w opracowywaniu i wdrażaniu procesów opartych na nowych kanałach komunikacji i mediach cyfrowych.
Klientami są firmy z sektora telekomunikacji i mediów, przemysłu i usług, banki i firmy ubezpieczeniowe, a także administracja publiczna z modelami biznesowymi opartymi na technologiach, takich jak duże zbiory danych, przetwarzanie w chmurze i Internet rzeczy. Usługi oferowane przez Reply obejmują doradztwo, integrację systemów i zarządzanie aplikacjami - w dużym skrócie: jedna z tych firm technologicznych, która kształtuje naszą przyszłość.


Obecna kapitalizacja rynkowa firmy przekracza 4,2 mld. €. Fundamentalnie spółka prezentuje się bardzo dobrze: rosną przychody, rośnie zysk netto i według prognoz również marża operacyjna ma rosnąć. Przychody w ostatnich 10 latach rosły średnio 12,70% rocznie, w 5 latach średnio 12,4% rocznie i w 2 latach 10,7% - innymi słowami: mamy bardzo stabilną dynamikę wzrostową. Podobnie wygląda to przy zysku netto - stabilne wzrosty, które również w przyszłości mają być kontynuowane.


REY 06.05.2021 - 113 €Dobre wyniki finansowe potwierdza również kurs akcji - cena w ostatnich 10 latach rosła średnio 36,3% rocznie. Wzrostom tym towarzyszyły średniej wielkości korekty, gdzie największe obsunięcie zobaczyliśmy w zeszłorocznym koronawirusowym krachu, które doprowadziło do ok. 44% przeceny. Pozostałe korekty rzadko przekraczały obsunięcie przekraczające 30% (w ostatnich 10 latach, cena akcji tylko dwa razy doświadczyła tak głębokiego spadku). Obecnie kurs akcji notuje w okolicach historycznych szczytów, najbliższe (ważniejsze) wsparcie tworzy cena ok. 90 €, kolejne tzw. "zmiana biegunów", które znajduje się na poziomie 80 €. Podsumowanie i pozostałe dane, wraz z prognozami analityków na kolejne trzy lata, na końcu:

sobota, 1 maja 2021

Bycze spółki po marcu oraz kwietniu 2021

Miesiąc dobiegł końca, a ostatnia aktualizacja portfela "Byki" była w lutym (w marcu nic nadzwyczajnego w portfelu się nie działo i ponadto po koronawirusowym zarażeniu jeszcze dochodziłem do sił). Dlatego dzisiaj podsumuję minione dwa miesiące i już we wstępie dodam, że od kwietnia po ok. pięciu latach akcje ponownie stanowią większą część portfela, czyli gotówka spadła poniżej 50%, mówiąc inaczej: portfel "Byki" w ok. 80% zaangażowany jest w akcje i partycypuje ze wzrostów jakie polski rynek ostatnio odnotowuje. Licząc od początku roku, wartość portfela wzrosła do ok. 9,5%, benchmark czyli WIG zyskał z kolei 6,6%. Uwzględniając całą historię portfel wzrósł o 261%, a WIG zaledwie 60% i na wykresie porównującym wygląda to następująco:

Jak już we wstępie pisałem - od kwietnia moje zaangażowanie na polskim rynku znacząco wzrosło. Kupiłem aż pięć spółek, są to PlayWay, Decora, Asbis, Ambra oraz R22. Oczywiście tradycyjnie o każdej transakcji informowałem: