Translate my BLOG

wtorek, 9 sierpnia 2022

Zebra Technologies Corporation (ZBRA)

Dzisiaj przedstawię spółkę dla inwestorów, którzy do portfela szukają jakąś wyspecjalizowaną firmę: Zebra Technologies Corporation. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży systemów technologii automatycznej identyfikacji i przechwytywania danych. Produkty przeznaczone są głównie dla sektorów dystrybucji, e-commerce, transportu, logistyki i ochrony zdrowia.


Dzięki temu, że rozwiązania firmy swoje zastosowanie mają w niemal każdym sektorze, rynek w którym firma działa jest bardzo duży. Gdzie i w jaki sposób może ona pomóc, znaleźć można na jej głównej stronie, poniżej dodaję fragment z przykładowymi rozwiązaniami jakie spółka przedstawiła na swojej stronie internetowej (dla powiększenia tekstu, wystarczy kliknąć poniższą grafikę):


Przechodząc finansowej strony przedsiębiorstwa i zacznę od zysków: one są w silnym trendzie wzrostowym. W 2017 roku zysk firmy wynosił jeszcze 17 mln. $, dzisiaj sięga już z kolei 837 mln $ i według oczekiwań do 2024, zysk przekroczyć ma okrągłe 1 mld. $. Również pozostałe dane finansowe są w długoterminowym trendzie wzrostowym: rosną przychody, rośnie zysk na jedną akcję, spada zadłużenie, marża potrafi być dosyć zmienna, ale zmienna jest na stosunkowo wysokim poziomie (w latach 2018-2022 trzymała się w przedziale 9-15%).  


Pozytywne fundamenty swoje odzwierciedlenie ma również w przyroście kursu akcji: w ostatnich 10 latach, cena akcji rosła średnio 25% rocznie i przypomnę, że w tym okresie uwzględnione jest parę kryzysów. Jednak mimo dużej liczby pozytywów, oczywiście również i ta firma ma parę negatywów: w pierwszej kolejności można wymienić ponadprzeciętnie wysoką wycenę i tym samym podwyższone ryzyko do głębszej korekty. Przy tym podkreślę, że firma właśnie w ok. 50% przecenie się znajduje i mimo tego dalej jest moim zdaniem dosyć drogo wyceniona. Drugim negatywem jest ponadprzeciętnie wysoka zmienność kursu akcji, która w okresach większej zmienności rynkowej doprowadza na spółce do znacznie głębszych zejść. Pandemiczny krach w 2020 roku zakończył się ponad 42% spadkiem ceny akcji, aktualna bessa doprowadziła z kolei już do ponad 50% spadków. W dalszej przeszłości nie było inaczej - kiedy pojawiło się większe ryzyko do spadku tempa wzrostu wyników finansowych, akcje spółki w 2015 roku spadły o ponad 60%:

ZBRA 09.08.2022 - 330,32 $

Dla inwestora długoterminowego tak głębokie obsunięcia do zaakceptowania są tylko w przypadku kiedy wierzy, że firma dalej będzie w stanie z roku na rok zwiększać swoje zyski. Z drugiej strony obsunięcia te mogą być wykorzystywane do zakupów, ale przypomnę, że zmienność marży powoduje, że przez nią wycena ta jest często skokowa. W oparciu o przychody akcje w tej chwili również są dosyć drogie i dopiero przy zejściu kursu akcji w okolice 200 $, uznałbym że mamy tu "okazję inwestycyjną". Aktualnie akcje spółki notują przy cenie 330 $, a to innymi słowami oznacza, że do ceny 200 $ mamy 40% miejsca do dalszych spadków. Więcej danych do firmy wraz z wynikami i prognozami na kolejne lata, dodaję jak zwykle na końcu:

niedziela, 7 sierpnia 2022

NIKKEI225

Długoterminowo akcje rosną? A co z akcjami z Japonii? - jest to najczęstszy kontrargument, jaki czytamy w komentarzach, kiedy mówimy o tym, że w długim terminie warto inwestować. Dlatego dzisiaj w filmie dokładniej przyglądnęliśmy się japońskiemu indeksu NIKKEI, który swój ostatni szczyt widział w 1990 roku:

NIKKEI225 07.08.2022 - 28175środa, 3 sierpnia 2022

McKesson Corporation (MCK)

W ostatnim filmie na YouTubie, mój brat - Patrik przedstawił trzy firmy do inwestycji krótkoterminowej (czyli na okres 1-3 lat). Wśród wybranych spółek pojawiła się firma McKesson Corporation i dzisiaj na szybko sprawdzę, czy firma ta również może być do inwestycji długoterminowej interesująca (czyli na więcej niż 5 lat).

Przed dokładniejszym sprawdzeniem tego, najpierw krótki opis czym firma się zajmuje: jest to przedsiębiorstwo farmaceutyczne zajmujące się szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia, sprzedaje medyczne suplementy i produkty farmaceutyczne.Na wagę rynkową przynosi ponad 47 mld. $ i zatrudnia w sumie 58 000 pracowników. 

Przechodząc teraz do części fundamentalnej, czyli do dokładniejszego sprawdzenia, czy może to być interesująca firma do inwestycji długoterminowej i zaczynając od przychodów - one są w długoterminowym trendzie wzrostowym, także pierwsze kluczowe kryterium do długoterminowej inwestycji firma spełnia. Przechodząc dalej do zysków - one w długoterminowym ujęciu również są w trendzie wzrostowym, jednak w stosunku do wielkości przychodów, zyski te wypadają bardzo małe, co wynika z marży która od wielu lat oscyluje w okolicach zera. Także kolejne kryteria fundamentalne nie są na tyle "dobre" aby firma ta była dla mnie interesująca do inwestycji długoterminowej.


Spółki rozwinięte (a firmę tą ze względu na stabilną marżę klasyfikuję do rozwiniętych), powinny według moich kryteriów mięć marżę troszeczkę wyższą, podczas gdy McKesson dosłownie rok w rok walczy o to aby wygenerować minimalny zysk netto. Także już na etapie pierwszych pięciu minut, podczas sprawdzania ogólnych wyników, można sobie dalszą analizę firmy odpuścić - główne kryteria jakie spółka do długoterminowej inwestycji powinna spełniać, ta firma nie spełnia. 

Aby dzisiejsza analiza nie wypadła za krótka, poniżej dla osób, które mimo tego może są zainteresowani średnioterminowym ujęciem - w takim przypadku nie wymagane jest, aby była to fundamentalnie pierwszej klasy spółka, a wystarczy, że ogólnie wygląda ok. Pod tym względem firma ta jest dostatecznie "dobra" - spada liczba w wolnym obrocie akcji, zadłużenie jest marginalne, rośnie dywidenda, itd. Oznacza to innymi słowami, że przy inwestycji na więcej niż pięć lat, raczej nie ma tu zagrożenia do tego, że firma ta w tym czasie zbankrutuje. Można więc w kolejnym ujęciu sprawdzić wycenę, aby ocenić jakie jest ryzyko, że spółka doświadczy ponadprzeciętnie głębokie obsunięcie, na które może potrzebować więcej niż pięć lat, aby je odrobić:


Przy wycenianiu posłużę się sprawdzeniem poziomu wyceny w oparciu o przychody (gdyż są w miarę stabilne, podczas gdy zyski w wyniku bardzo niskiej marży są od czasu do czasu ujemne, a to uniemożliwia wycenę w oparciu o zyski). Także wyceniając ją przy pomocy przychodów zauważyć można, że ona od czasu pandemicznego krachu w 2020 roku jest w trendzie wzrostowym i aktualnie jest najwyższa od ponad 6 lat. Innymi słowami oznacza to, że aktualne akcje w tym ujęciu są podatne na wyższe ryzyko korekty i dlatego też w ujęciu średnioterminowym (okres 3-5 lat) akcje te w tej chwili nie są interesujące do inwestycji.

Schodząc do jeszcze niższych interwałów (inwestycja na mniej niż 3 lata) - w takim ujęciu fundamenty schodzą już na drugi plan i najważniejszy pozostaje sam wykres spółki:

MCK 03.08.2022 - 335,09 $


Spółka od pandemicznego krachu jest w trendzie wzrostowym i dodatkowo w stosunku do szerokiego rynku utrzymuje ona przewagę. Także pod tym względem, akcje te są interesujące do zakupu w ujęciu wykorzystania aktualnego trendu. Potwierdzenie, że trend ten jeszcze nie dobiegł końca ostatnio otrzymaliśmy również po tym jak cena wybiła nowy historyczny szczyt (330 $). Angażując się na kilkanaście miesięcy był to więc sygnał do zakupu, gdzie zlecenie obronne ustawiam poniżej ostatniego dołka (300 $). Dokładnie ten setup mój brat - Patrik przedstawił w ostatnim filmie, dlatego nie będę teraz wszystko ponownie powtarzał i po prostu przekieruję do niego: "Spółki do krótkoterminowej inwestycji podczas bessy".


Podsumowując: do długoterminowej inwestycji (ponad 5 lat) McKesson Corporation nie spełnia wszystkich kryteriów. Do średnioterminowej inwestycji (3-5 lat) wycena jest aktualnie za wysoka. Do krótkoterminowej inwestycji (poniżej 3 lat) można z kolei wykorzystać siłę wykresu, który mimo spadków na szerokim rynku jest w trendzie wzrostowym.