Translate my BLOG

wtorek, 19 lipca 2011

Lubawa (LBW)

  Kontynuacja spadków i sygnały sprzedaży na dzisiejszej sesji
19.07.2011 - 1,35

Dzisiaj na sesji (tj. 18 lipiec 2011) jesteśmy świadkami kontynuacji korekty. Niestety dodatkowo średnie kroczące oraz MACD dały sygnał sprzedaży. Czyli wszystko wskazuje na to, że kurs zmierza do pierwszego silnego wsparcia - 1,29 zł. Po przebiciu tego wsparcia dalsze przyhamowanie kursu mogłoby nastąpić na długoterminowej linii trendu. Przebicie tej linii oznaczałoby zmianę głównego trendu - z wzrostowego na spadkowy. Dodatkowo w ujęciu historycznym trzy kolejne miesiące nie należały do najlepszych. Średnia stopa zwrotu z lipca, sierpnia i września to -0,13%. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo na kontynuację spadków i tym samym na zmianę głównego trendu na niedźwiedzi.


Sygnał kupna na Ichimoku i sygnał sprzedaży na oscylatorze stochastycznym

12.07.2011 - 1,5

Po dosyć ostrej przecenie doszło w końcu do wybicia gdzie cena od dołka do teraz wzrosła o 16%. Na dzisiejszej sesji  oscylator stochastyczny %K%D, który informuje nas o możliwym krótkoterminowym ruchu kursu wygenerował silny sygnał sprzedaży, natomiast Ichimoku (najbardziej skuteczna na okres średnio terminowy) dał słaby sygnał kupna. Analizując teraz to wszytko metodą fal Elliott'a przebicie ceny 1,5 byłoby sygnałem do dalszych wzrostów. Jeżeli ale cena ta nie zostanie przebita, to ostatni ruch wzrostowy można uznać za odreagowanie po ostrych spadkach. Czyli na okres krótkoterminowy należy oczekiwać cofnięcia się ceny najprawdopodobniej do 1,4 zł. W perspektywie średnioterminowym możemy liczyć na dalszy wzrost. Przebicie 1,5 zł byłoby silnym potwierdzeniem tego ruchu.

A jak wygląda Lubawa na okres długoterminowy?Do analizy spółki na dłuższy okres najlepiej posłużyć się wykresem z dłuższego przedziału czasowego:

12.07.2011 - 1,5

Powyższy wykres przedstawia spółkę od lipca 2008 roku do dzisiaj. Osoby które grają na giełdzie przynajmniej od 4 lat zauważyli by jedną ważną zależność. Mianowicie mimo bardzo trudnych sytuacji na giełdzie (tak mowa o kryzysie - na giełdzie od października 2007 do lutego 2009) spółka była w silnym trendzie wzrostowym. Aktualna sytuacja na rynkach również nie wygląda najlepiej (ale kryzysu jeszcze nie widać). Mimo tego w przypadku dalszej korekty spółka na okres średnioterminowy (jak już pisałem wyżej) może dać szansę do zarobku. Wracając ale do analizy technicznej spółki na okres dłuższy, silny trend wzrostowy, który trwa do dzisiaj nie został przerwany. Z pewnością jest to dobry znak, ale ostatni przyspieszony wzrost (od listopada 2010) uformował tzw. klin zwyżkujący (tworzenie się tej formacji trwało pół roku), która zakończyła się wybiciem i początkiem korekty. Wybicie z tej formacji kończy się zwykle ostrą korektą i zmianą długookresowego trendu na spadkowy. Ostatnie odbicie od 61,8% zniesienia (zarazem 38,2% fali głównej) może więc być tylko odreagowaniem po silnych spadkach. Dlatego w perspektywie długoterminowym należałoby się spodziewać przebicia długookresowej linii trendu i zmianę kierunku ruchu - na spadkowy.


Jest szansa na zmianę kierunku ruchu na północny, ale zakup na krótkoterminowo

01.07.2011 - 1,44

Od kwietnia jesteśmy świadkami silnych spadków na spółce. Teraz ale cena wzrosła o 7,5%. Nastąpiło odbicie od 61,8% zniesienia Fibonacciego. Dodatkowo oscylator stochastyczny %K%D na ostatniej sesji dał nam silny sygnał zakupu. Podobnie oscylator MACD, który tego samego dnia również wygenerował sygnał kupna. Aktualnie pierwszy opór mamy już na poziomie 1,47 zł, za to wsparcie na ostatnim dołku potwierdzone zarazem zniesieniem Fibo - 1,29 zł. W przypadku przebicia tego wsparcia zatrzymanie kursu powinniśmy spodziewać się w okolicach długookresowej linii trendu. Możliwe również, że będziemy teraz świadkami utworzenia się formacji V, którą ze względu na dynamikę trudno rozpoznać wcześniej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz