Translate my BLOG

poniedziałek, 1 stycznia 2024

Portfel Inwestycyjny "Najlepszych Spółek Świata" po siódmym roku

Siódmy rok budowy długoterminowego portfela mamy za sobą. Pierwsze kilka lat  roku zarabianie na giełdzie nie było sztuką, bo mając nawet podstawową wiedzę, można było własnym doborem spółek wygenerować niższą dwucyfrową stopę zwrotu w skali roku. Sztuką było pokonać rynek, mi się to udało, jednak później przyszły trwające ok. rok spadki i spory rozstrzał w stopach zwrotu pomiędzy różnymi spółkami. Przez to inwestorzy, którzy koncentrowali się na konkretnej klasie akcji (np. dywidendowe spółki) wypracowali znacznie słabszy wynik niż szeroki rynek, który wzrosty zawdzięczał głównie firmom big tech.

2023 był trudnym rokiem, oczekiwałem że w pierwszym półroczu spadki z 2022 roku będą kontynuowane, po czym w drugiej połowie rok zaczną się wzrosty. Jak się okazało wzrosty jednak przyszły znacznie wcześniej, podczas gdy w drugim półroczu było tym właśnie trudniejszym okresem. W przeliczeniu na złotówki mój portfel w 2023 roku wzrósł o 24,5%, podczas gdy benchmark S&P500 zyskał 11,3%, a MSCI World 9%. Gdyby nie słaba sytuacja na polskiej złotówce, zysk mój byłby znacznie wyższy, bo w dolarach zarobiłem 39,1% (S&P500 w dolarach wzrósł o 24,3%, a MSCI World o 21,8%). Dla jednych zmiana kursów walut jest dodatkowym ryzykiem, dla mnie jednak jest to zabezpieczenie, bo w dobrym dla akcji roku, kurs dolara zwykle słabnie, podczas gdy w okresach kryzysowych, dolar rośnie - przykładem jest rok bessy z 2022 roku, gdzie dolar właśnie wspomógł portfelowi. 

Przechodząc do troszkę bardziej szczegółowego omówienia wyników, zacznę od wykresu pokazującego procentową zmianę wartości portfela na tle dwóch benchmarków z którymi się mierzę, czyli S&P500 oraz MSCI World. Jeżeli te benchmarki uda mi się pokonać, wtedy widzę, że strategię jaką prowadzę jest odpowiednia. Kiedy moja stopa zwrotu w porównaniu do tych indeksów okaże się jednak słabsza, wtedy powinienem pomyśleć co w swojej strategii poprawić, lub czy nie lepiej będzie zaoszczędzić sobie dodatkową pracę i zamiast kupowania pojedynczych spółek, zainwestować od razu w te benchmarki.

Budując pasywny długoterminowy portfel, nie zależy mi na pokonaniu benchmarków w każdym roku, efekty mojej pracy oceniam po upływie minimum 5 lat. Jeżeli po tym okresie notuję słabiej, dopiero wtedy sprawdzam co mogę poprawić (no chyba, że w międzyczasie różnice są tak duże, że już wcześniej należałoby interweniować). Moja strategia koncentruje się więcej na spółkach rozwijających się, a to też oznacza, że w okresach dekoniunkturalnych doświadczam większego obsunięcia (co też w 2022 roku się potwierdziło). Jednak w okresach ponownego ożywienia, portfel powinien szybciej rosnąć niż rynek i patrząc po zeszłorocznych osiągnięciach to się też zrealizowało. Także w tym aspekcie nie widzę powodów dla których powinienem coś w swojej strategii zmieniać. Dla dokładniejszego zobrazowania moich dotychczasowych wyników, poniżej dodaję tabelę z wynikami w poszczególnych latach:

Przechodząc do składu portfela - aktualnie trzymam 35 różnych spółek i mimo tego, że moja strategia opiera się na maksymalizacji zysków, duża część spółek w które inwestuję dzieli się swoimi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidendy. Strategia oparta na "maksymalizacji zysków" polega na tym, że koncentruję portfel w spółki które się rozwijają i które zyski przeznaczają w dalszy rozwój firmy. Kiedy spółka swoimi zyskami dzieli się w formie dywidendy z akcjonariuszami, to zazwyczaj z tego względu, że nie ma na zyski lepszego zastosowania. To powoduje, że strategia dywidendowa nie jest zoptymalizowana finansowo i oprócz kosztów podatkowych dochodzą przy dywidendzie również koszty hamujące dalszy wzrost spółki - więcej na ten temat omówiliśmy w filmie, do którego przejdziesz klikając na jego tytuł: "Wielki mit dywidendy". Mimo tego większość solidnych finansowo spółek po prostu albo nie ma lepszego zastosowania do przeznaczenia swoich zysków, albo po prostu są to firmy które chcą się znaleźć również w funduszach, które inwestują tylko w przypływy pieniężne i tym sposobem mój 20 z 35 firm regularnie zasila mój portfel dodatkowym cashflow. Dotychczas ta dywidenda zwróciła mi 3,13% kapitału jaki zainwestowałem w akcjach. Przy strategii dywidendowej, wiem że niektórzy taki zwrot otrzymują rocznie (ja po siedmiu latach), jednak dlaczego patrzenie na to w takim ujęciu może być zgubne - o tym opowiem w dalszej części rocznego podsumowania. Najpierw grafika, która pokazuje jak moja dywidenda z kwartału na kwartał rosła:
 

Przypływy pieniężne dzięki nowym inwestycjom jak i podwyżkom dywidend od spółek, które posiadam wypadły w 2023 roku wyższe niż rok wcześniej. Kalendarz w którym zapisałem w których miesiącach jaka spółka wypłaca dywidendę znaleźć można w zakładce "Portfel Inwestycyjny BSW" - tam również regularnie odświeżam stan tego portfela, także nie trzeba specjalnie czekać do końca roku, aby zobaczyć jak portfel ten na przestrzeni roku się zmienił. - na koniec roku tylko szczegółowo jeszcze raz wszystko podsumowuję.

Przechodząc dalej do transakcji jakie w 2023 roku w tym portfelu wykonałem - w sumie w minionych dwunastu miesiącach przeprowadziłem 20 transakcji zakupu i 1 transakcje sprzedaży. Oczywiście zgodnie z polityką jaką prowadzę - zachowuję całkowitą transparentność i o każdej transakcji informuję swoich czytelników na fanpage'u na FB oraz na twitterze i na blogu. Przy transakcji sprzedaży pozbyłem się spółki Silvergate Capital, księgując tym stratę która sięgnęła 92%. Więcej szczegółów dotyczących tych transakcji na poniższych screenach, więc nie będę się powtarzał i zachęcam do powiększenia zdjęcia:


Przechodząc do jedynej spółki, której się całkowicie pozbyłem - Silvergate Capital. Poniżej dodaję wykres przebiegu transakcji oraz jak spółka po mojej sprzedaży się dalej zachowała, aby ocenić, czy moment wyjścia był jakkolwiek dobrze trafiony (aczkolwiek przy długoterminowych inwestycjach moment wejścia i wyjścia nie jest tak znaczący, ważniejsza jest konsekwencja, która odczuwalny wpływ na portfel będzie miała po dłuższym okresie czasowym):
 
Silvergate Capital 31.12.2023 - 0,3 $

Jak widać pozbyłem się firmy tuż przed bardzo silnym przyspieszeniem spadków, które związane były ze zbliżającym się bankructwem spółki. Sama transakcja nie była w mojej ocenie błędna, bo trzymałem się strategii jaką przy zakupie obrałem, tj. angaż niewielkiego kapitału, któremu daję szansę na ponadprzeciętnie duży wzrost, bo spółka kiedy ją kupowałem rosła ponadprzeciętnie szybko (na myśli mam wyniki finansowe, nie kurs akcji). Wyniki te później nagle się załamały, co spowodowane było aferą wokół FTX. Wydarzenie które nikt nie był w stanie przewidzieć, ale patrząc po sektorze w którym firma działała jak i po samym tempie wzrostu wyników, można było łatwo oszacować, że spółka należy do wysoko spekulacyjnych inwestycji. Dlatego też nie angażowałem w tej spółce większego kapitału i po prostu pozostawiłem pozycję do czasu, aż dostałem potwierdzenie, że szanse na ponowne odbicie są znikome. Sumarycznie na tej inwestycji straciłem lekko ponad 92% zainwestowanego w nią kapitału, ale w przeliczaniu na wpłaconą do portfela gotówkę, strata sięga ledwo 1,5% wartości portfela.

W dalszej części podsumowania będę omawiał aktualne pozycje w portfelu i klikając na nazwę spółki przejdziesz do oddzielnego wpisu w którym firmę przedstawiałem. Na końcu tego wpisu tradycyjnie przechodzę do omówienia prognoz na nowy rok, wraz z podsumowaniem zeszłorocznej. Także zainteresowanych tymi informacjami zapraszam do lektury:

Ross Stores 31.12.2023 - 138,39 $

W pierwszym etapie budowy długoterminowego portfela koncentrowałem się na spółkach rozwiniętych i mniej cyklicznych, aby stworzyć sobie tym fundament. Stąd pierwszą firmą w którą zainwestowałem była spółka Ross Stores. Niecykliczność akcji można bardzo dobrze rozpoznać w trwającej w 2022 roku bessie, gdyż Ross Stores w tamtym czasie stabilizował portfel. W 2023 roku z kolei spółka zyskała ok. tyle co szeroki rynek, czyli ok. 20%, a moja całkowita dotychczasowa stopa zwrotu z tej spółki wynosi 173,42%, co daje 17,32% w skali roku.

 Hormel Foods 31.12.2023 - 32,11 $ 

Druga spółka w portfelu to  Hormel Foods, która w 2023 roku stała się ofiarą cykliczności, w której bardziej defensywne spółki radziły sobie znacznie słabiej od szerokiego rynku. Jej stopa zwrotu z minionego roku sięga ok. -30%, co plasuje ją do najgorszych inwestycji w moim portfelu (w 2023 roku). Mimo tego całościowa stopa zwrotu z firmy dalej jest dodatnia i sięga ok. 28%. Spadek ceny wynikł ze spadku marży, co jest efektem wyższych stóp procentowych. Przez to spadły zyski i w oparciu o te zyski jej wycena na tą chwilę wskazuje plus/minus uczciwy poziom wyceny.

 Altria 31.12.2023 - 40,34 $

Kolejna spółka, która miała pełnić rolę stabilizatora portfela to Altria. W 2023 roku spółka straciła ok. 10% na wartości, a licząc od chwili mojego zakupu, wynik z inwestycji zbliżony jest do zera (po uwzględnieniu dywidendy). W samej dywidendzie Altria zwróciła mi już lekko ponad 34% zainwestowanego w nią kapitału. Uwzględniając czas zaangażowania nie jest to więc świetna inwestycja. Mimo tego spółkę oczywiście nadal zamierzam na okres długoterminowy trzymać, bo bazowy scenariusz w firmie się nie zmienił - a w tej spółce podstawą jest dywidenda, która ma mi zapewnić odpowiedni poziom dywersyfikacji. 

Church & Dwight 31.12.2023 - 94,56 $

Czwarta firma w portfelu to Church & Dwight, czyli kolejna spółka której celem jest stabilizacja portfela. Jest to pierwsz firma z dotychczasowej listy, w której zwiększałem swoje udziały - w 2022 roku. Dlatego w tym miejscu wytłumaczę stopy zwrotu widoczne na wykresie: podana na wykresie stopa zwrotu to tzw. stopa zwrotu liczona według wzoru TTWROR, tzn. że liczona od chwili pierwszej transakcji (przykład: zainwestowana w 2010 roku kwota 1000 $, która do roku 2020 wzrosła do 2000 $ oznacza osiągnięty wynik równy 100%, jeśli w 2015 roku dokonuję drugiego zakupu i inwestycję powiększam z 2000 $ do 3000 $, to wynik do tego czasu pozostaje bez zmiany, ale od 2020 roku liczony będzie od 3000 $ i jeśli ta kwota do 2025 roku wzrośnie do 6000 $, stopa zwrotu według tego wzoru wyniesie 500%). Oznacza to, że w przypadku kiedy cenę uśredniam po wyższej cenie (w stosunku do pierwszej transakcji), to może powstać iluzja zawyżonego zysku w stosunku do ceny uśrednionej. Kiedy z kolei uśredniam w dół (czyli po niższym kursie niż przy pierwszej transakcji), wtedy ta stopa zwrotu będzie niższa (w stosunku do ceny uśrednionej). Wykorzystywanie wzoru TTWROR robi się po to, aby gotówka, która regularnie zasila portfel nie była uwzględniana w stopie zwrotu, bo kiedy jest, stopę zwrotu można sfałszować - gdyby wartość portfela spadała i jednocześnie do portfela dochodziłaby gotówka, która liczona byłaby jako cena uśredniona, wtedy stopa zwrotu z portfela mimo, że w rzeczywistości jest ujemna, byłaby dodatnia, a przy stopie zwrotu liczonej według wzoru TTWROR tak nie jest i widać realny wynik z inwestycji. 

 Exponent 31.12.2023 - 88,04 $

Kolejna defensywna spółka jaka gości w portfelu to  Exponent. Patrząc po pytaniach do firm jakie sam posiadam, wychodzi że również i w Waszych portfelach spółka ta jest częstym gościem. Zgaduję, że wynika to z dosyć długiego okresu, kiedy to firma ta należała do moich największych pozycji. Jednak w tym miejscu zaznaczę, że ani mój lub kogokolwiek innego inwestora portfel nie powinien być wzorem do naśladowania. Może być, że moja awersja do ryzyka jest inna niż Twoja, moje oczekiwania mogą się wobec Twoich różnić, mogę mieć inną strategię, inne oczekiwania wobec firmy, odmienny plan działania itd. Na tą chwilę Exponent pozostaje spółką, która w kolejnych latach raczej nie przyniesie swoim inwestorom ponadprzeciętnie wysokich stóp zwrotu, gdyż tempo wzrostu wyników finansowych zbliżone jest do tego jaki osiąga szeroki rynek. Dlatego też myślę, że Exponent pozostaje firmą dla inwestora defensywnego.

Rollins 31.12.2023 - 43,67 $

Szósta spółka w portfelu to Rollins. Technicznie firma stoi tuż przed wybiciem nowego historycznego szczytu i patrząc po historii notowań, w 2023 roku było kilka świetnych okazji do powiększenia tej pozycji, miałem to w planach, ale niestety nie zrealizowałem tego. Może w nowym roku, jeśli sytuacja z wyceną się powtórzy, uda mi się to wykorzystać. Długoterminowo spółka należy do pierwszej klasy akcji, która jest w stanie rok w rok zwiększać swoje zyski i przychody.

Tencent 31.12.2023 - 293,60 $

Siódma w portfelu spółka to Tencent - jedna z największych chińskich spółek. Chińskie spółki w minionych dwunastu miesiącach nie radziły sobie tak dobrze jak amerykańskie. Tencent stracił ok. 12% i również moja pozycja stoi pod wodą - od chwili zakupu w 2018 roku do dzisiaj straciłem na tej inwestycji ok. 14%. Mimo słabego wyniku nie będę jednak spółki jeszcze sprzedawał, bo ogólny trend wyników rozwija się w odpowiedni, kierunku. Jednak trzeba też dodać, że przy chińskich spółkach interpretacja wyników jest dużo trudniejsza, dlaczego to wyjaśniliśmy dokładniej na przykładzie "Alibaby: skomplikowana struktura finansowa chińskich spółek giełdowych".


3M Company 31.12.2023 - 109,32 $

Ósma firma z mojego portfela również miała trudny rok - 3M Company. Jej trudną sytuację dokładniej też omówiliśmy na kanale: "Dywidenda zagrożona?", także po więcej szczegółów odsyłam do filmu (do którego przejdziesz klikając na tytuł). Krótko podsumowując wnioski z filmu: wtedy wskazaliśmy, że sytuacja wygląda nieciekawie, ale już powinno być większość uwzględnione w wycenie i w związku z tym w październiku przecena może (mogła) być okazją do pierwszego małego zakupu spółki. Jak się później okazało, trafiliśmy niemalże idealnie w dołek. Mimo tego sami z tego dołka nie skorzystaliśmy, tylko ja po prostu bez zmian, pozostawiłem swoją pozycję, na której na tą chwilę jestem ok. 30% na minusie. Jest to pozycja długoterminowa i pierwotny plan wobec niej się nie zmienił, tzn. dalej trzymam firmę, głównie dla dywidendy.


The Sherwin-Williams Company 31.12.2023 - 311,90 $

Kolejna spółka z mojego portfela to zarazem spółka w której swoje udziały w 2023 roku powiększałem: Sherwin-Williams. Akcje firmy od listopada bardzo mocno wzrosły, zyskując w ciągu dwóch miesięcy ok. 35%. Takie tempo oczywiście firma nie może utrzymywać w nieskończoność i dlatego tego też myślę, że w następnych tygodniach zaobserwujemy tu korektę. Mimo możliwej nadchodzącej korekty, ja oczywiście pozostaję zaangażowany i gdyby przytrafiła się okazja, nawet chętnie po raz kolejny zwiększę w niej swoje udziały. 

BlackRock 31.12.2023 - 811,80 $

Dziesiąta spółka w portfelu to BlackRock, firma w przeliczeniu na PLN zyskała w moim portfelu w 2023 roku 5,5% i do tego doszło jeszcze 2,67% dywidendy. Podobnie jak przed chwilką omówiona spółka, również BlackRock najwięcej wzrosło w ostatnich dwóch miesiącach, więc zbliżająca się korekta, byłaby tylko "zdrowym elementem" trendu. Gdyby przytrafiła się okazja, czyli gdyby spadła wycena, chętnie wykorzystam to do dalszego powiększania w niej swoich udziałów. Dotychczas  BlackRock od chwili zakupu rosło w moim portfelu 17,83% rocznie.
 

TJX Companies 31.12.2023 - 93,81 $

Następna spółka to TJX Companies. Mój całkowity zysk z inwestycji, którą dokonałem w 2019 roku przekracza już 100%, a to daje 15,72% rocznie. Z perspektywy dotychczasowego czasu nie mam więc powodów do narzekania. Myślę, że przyszła średnioroczna stopa zwrotu troszkę spadnie, ale mam nadzieję, że utrzyma się na dwucyfrowym poziomie. 
 

Fiserv 31.12.2023 - 132,84 $  

Dwunasta spółka w portfelu to Fiserv, pozycję w tej firmie w ostatnich tygodniach niemal potroiłem. Oprócz w mojej ocenie uczciwego poziomu wyceny, spółka również technicznie daje nadzieję do większych wzrostów. W ostatnich tygodniach doszło do wybicia nowych historycznych szczytów, co zawsze jest sygnałem zakupu. Dodatkowo wybicie to nastąpiło po dłuższej fazie konsolidacji, która trawała ok. 3 lata, a to jest dodatkowa informacja, która zwiększa szanse na większe wzrosty w kolejnych miesiącach. 

Nvidia 31.12.2023 - 146,14 $

Przechodząc do największej pozycji w moim portfelu - Nvidia. Spółka obecnie odpowiedzialna jest za ponad 17% wartości portfela i gdyby kurs cofnął, chętnie bym nawet tą pozycję jeszcze więcej powiększył. Sama wycena wbrew pozorom nie jest obecnie wygórowana, a to pokazuje jak cena akcji z wyprzedzeniem wyceniła przyszłe osiągnięcia finansowe. Mimo pozytywów firma pozostaje silnie zmienna, a to oznacza, że ponadprzeciętnie głęboka korekta jest tylko kwestią czasu i właśnie na taką korektę w nadchodzącym roku liczę. Jeśli więc przyjdą spadki, bardzo chętnie to wykorzystam. Prawdopodobnie w trakcie ich trwania zmieni się narracja giełdy, gdzie superlatywy wokół spółki się skończą i zamiast tego pojawią się głosy mówiące o końcu silnej ekspansji firmy. 

Mastercard 31.12.2023 - 426,51 $

Czternasta w kolejności spółka to Mastercard. Podobnie jak Fiserv, również ta firma wybiła niedawno nowy historyczny szczyt. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że obydwie firmy są z tego samego sektora, co oznacza, że wzrost prawdopodobnie podyktowany jest między innymi załagodzeniem się sytuacji wokół stóp procentowych. Możliwe więc, że nadchodzący rok, będzie rokiem w którym firmy, które w minionym roku od rynku troszkę odstawały, odnotują większe wzrosty. Aczkolwiek Mastercard w minionych dwunastu miesiącach w cale od rynku nie odstawał - spółka w ujęciu dolarowym zyskała ponad 22%.

Danaher 31.12.2023 - 231,34 $

Patrząc po rocznej stopie zwrotu, która w spółce Danaher jest ujemna i w ujęciu dolarowym wynosi minus 12,84%, można by pokusić się o stwierdzenie, że ten rok nie należał do udanych w tej firmie. Jednak nie do końca się to zgadza, gdyż wynik ten nie uwzględnia wydzielenia spółki Veralto (do tej spółki przejdę w dalszej części podsumowania), która właśnie trafiła do akcjonariuszy Danaher. Uwzględniając to wyliczenie Danaher rok zakończył plus/minus na zerze (w ujęciu dolarowym). Długoterminowo Danaher pozostaje w mojej ocenie spółką pierwszej klasy i jeśli przyjdzie okazja do powiększenia udziałów, chętnie z tej okazji skorzystam.
 

Jack Henry & Assiociates 31.12.2023 - 163,41 $

Szesnasta spółka w portfelu to Jack Henry & Assiociates. Z perspektywy czasu mozna powiedzieć, że mój timing wejścia nie był zbyt udany, bo spółka do chwili mojego zakupu była w silnym trendzie wzrostowym i po moim wejściu przeszła w dłużej utrzymującą się korektę boczną. Długoterminowo jednak również i ta spółka pozostaje w mojej ocenie dobrą firmą do inwestycji na wiele lat.

MarketAxess Holdngs 31.12.2023 - 292,85 $

Timing zakupu w mojej siedemnastej spółce również nie był udany, spółka: MarketAxess Holdngs. Firma ta jako makler rynku długu dla instytucjonalnych inwestorów zyskuje ponadprzeciętnie dużo w okresie kiedy rentowność obligacji skarbowych spada. Jak jednak po minionych miesiącach już wiemy, obligacje mają najgorszy okres w swojej historii. Kiedy jednak spadkowy trend rentowności obligacji wróci, wtedy również i ta spółka powinna zyskać ponadprzeciętnie dużo. Niewykluczone nawet jest, że właśnie do takiej fazy teraz przechodzimy, co też oznacza że MarketAxess Holdngs powinien w 2024 roku wrócić do wzrostów. Czas pokaże.

NetEase 31.12.2023 - 93,16 $

Osiemnasta spółka w portfelu to NetEase, czyli chińska firma z sektora technologiczno-gamingowego. Niestety chińskie firmy z tego sektora są ofiarami rządu, który znacząco tłumi możliwości rozwojowe spółki. Gdyby nie to obciążenie, chętnie bym swoje udziały w tej firmie powiększył. Ograniczając swoją percepcję do fundamentów, wszystko w tej spółce wygląda ok., rozszerzając spojrzenie do technicznego ujęcia, wygląda już troszkę słabiej i uwzględniając do tego jeszcze polityczny aspekt, firma ta interesująca pozostanie jedynie dla spekulantów (nie inwestorów). Ja właśnie w tej spółce taką rolę przyjąłem, spekulując na długoterminowy udany rozwój.

Cadence System Design 31.12.2023 - 272,37 $

Następna firma w portfelu to Cadence System Design i troszkę mogę żałować, że tak późno ją odkryłem. Pierwszy zakup dokonałem w 2020 roku i w kolejnych miesiącach jeszcze dwukrotnie swój udział w niej powiększałem. Dzisiaj spółka z 6,44% udziałem jest moją trzecią największą pozycją w portfelu. Jednak kiedy koniunktura w sektorze półprzewodników się pogorszy, trzeba liczyć się z korektą, którą jeśli fundamenty nie ulegną znacznemu pogorszeniu, chętnie wykorzystam do dalszego zwiększania pozycji. Obecnie trzeba jednak też spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że Cadence System Design jest silnie przewartościowaną spółką, a to zwiększa ryzyko do głębszych spadków. 

Hypoport 31.12.2023 - 176,80 €

Dwudziesta spółka w portfelu to Hypoport, spółka którą kupowałem zdecydowanie za drogo. Technicznie patrząc można jednak pokusić się o nadzieję powrotu do wzrostów. Potwierdzenie tych wzrostów dostaniemy po pokonaniu 200 € za akcję. Za powrotem do wzrostów przemawia również łagodząca się sytuacja wokół stóp procentowych, przez które ta firma właśnie ponadprzeciętnie mocno ucierpiała, bo działa w segmencie kredytowym, gdzie wyższe stopy procentowe zmniejszają opłacalność korzystania z ich usług. Długoterminowo jednak firma wygląda optymistycznie, więc kto wie, może w kolejnych latach zwróci zainwestowaną w nią kwotę. Na tą chwilę z tą inwestycją jestem ponad 60% na minusie.
 

IDEXX Laboratories 31.12.2023 - 555,05 $

Kolejna firma jaką posiadam to IDEXX Laboratories. Rok temu pisałem, że ewentualny spadek wyceny chętnie wykorzystam do powiększenia pozycji. Wycena od tamtego czasu spadła do dołka znacząco, jednak nie wychwyciłem tego i zamiast tego kupiłem troszkę drożej ale i tak w mojej ocenie po uczciwej fundamentalnie cenie. Aktualnie jej udział w moim portfelu lekko przekracza 5% i to czyni ją piątą największą pozycją w portfelu. 

Fiverr International 31.12.2023 - 27,22 $

Następna spółka z mojego portfela to Fiverr. Spółka w parę miesięcy po moim pierwszym zakupie wzrosła o ponad 100% i dzięki temu, że posiadałem jakieś pozycje tradingowe w spółce udało mi się część zysków wyciągnąć. Niestety jednak w długoterminowym portfelu zamiast ją wtedy również sprzedawać, postanowiłem zakupić. Przez to firma ta w portfelu świeci się z największą stratą, która przekracza 80%. Aby więc wrócić na dawne szczyty, spółka musiałaby zyskać ponad 900%. Czy to się kiedykolwiek uda to pokaże czas, bo na tą chwile jeśli nie ma ryzyka do bankructwa, nie zamierzam spółki sprzedawać.

Veeva Systems 31.12.2023 - 192,52 $

Dwudziesta trzecia pozycja w portfelu to Veeva Systems. Firma w mojej ocenie jest silnie niedowartościowana i szczerze nie do końca rozumiem, dlaczego cena tak długo utrzymuje się na tak niskim poziomie. Ale może rynek wie coś więcej niż ja,  dlatego też swój udział w niej na tą chwilę nie zamierzam powiększać. Kiedy firma wbrew moim analizom nie rozwija się tak jak to zakładałem, nie inwestuję w nią więcej pieniędzy. Jak jednak zobaczę, że technicznie sytuacja zaczyna się poprawiać, wtedy może rozważę kolejną transzę zakupową. Pierwszym takim sygnałem zapowiadającym możliwą poprawę jest wybicie kursu ponad 240 $.

The Trade Desk 31.12.2023 - 71,96 $
Dwudziesta czwarta spółka z portfela to The Trade Desk. Pozycję tą w minionym roku dwukrotnie powiększałem i stanowi ona teraz 3,93% wartości portfela. Spółka jest silnie zmienna, ale myślę też że potencjał wzrostów jest ponadprzeciętnie wysoki. Aktualnie mój zysk z zainwestowanej w niej kwoty sięga jedyne skromne 1,09%. Myślę, że szanse na wybicie nowego historycznego szczytu w nadchodzącym roku są w tej spółce wysokie. Czas zweryfikuje.
 
 Sea Limited 31.12.2023 - 40,50 $

Następna spółka należy do kategorii silnie spekulacyjnych i niestety na tą chwilę ta spekulacja wypada nieudanie, bo w ujęciu procentowym jest to druga najbardziej stratna pozycja jaką trzymam w portfelu. Patrząc jednak na fundamenty wierzę w firmę, bo kiedy przyszedł czas maksymalizacji zysków, byli w stanie to dowieść. Później jednak z powrotem wrócili na etap zwiększania udziałów w rynku, co odebrane zostało niezdecydowaniem zarządu odnośnie wyboru strategii na następne lata. Mam jednak nadzieję, że prędzej czy później inwestorzy z powrotem docenią firmę. Do tego czasu ja pozycji już dalej nie zamierzam powiększać. Dopiero wybicie ponad 100 $, dałoby techniczną nadzieję na powrót do większych wzrostów.

Sartorius 31.12.2023 - 265,00 €

Dwudziesta szósta w kolejności firma pochodzi z Niemiec i jest nią Sartorius. Na giełdzie notowane są dwa rodzaje akcji oraz akcje firmy córki i ja spośród tej listy posiadam akcje z pełnym prawem głosu i niższą dywidendą. Fundamentalna wycena spółki wygląda pozytywnie, technicznie za to musimy jeszcze poczekać na potwierdzenie. Najbliższy opór znajdziemy przy cenie 310 €, kolejny w okolicach 370 € i ostatni potwierdzający powrót do głównego trendu wzrostowego przy cenie 415 €.

Advanced Micro Devices 31.12.2023 - 147,41 $

Kolejna firma, która gości w moim portfelu to Advanced Micro Devices. W minionym roku firma należało do najlepszych spółek z sektora półprzewodników i zyskała ponad 127% (w ujęciu dolarowym). W moim portfelu firma z kolei dopiero co wróciła na plus, bo timing wejścia zarówno w ujęciu samej ceny akcji jak i w ujęciu walutowym nie wypadł optymalnie. Myślę jednak, że w długoterminowym ujęciu firma pozostanie dobrym wyborem do inwestycji. 

Paycom Software 31.12.2023 - 206,72 $

Dwudziesta ósma na liście spółka to Paycom Software. Akcje mają za sobą chyba najgorszy rok w jej dotychczasowej historii giełdowej. Tegoroczna strata na spółce sięga 33,33%, a w moim portfelu notuje ponad 40% pod kreską. Mam jednak nadzieję, że pozytywny trend w nadchodzącym roku wróci i spółka większość straty odrobi. Czy to się sprawdzi, to oczywiście zweryfikuje czas, bo przyszłości również i ja niestety nie znam.

Etsy 31.12.2023 - 81,05 $

Następna spółka w portfelu to pozycja bardziej do obserwacji - Etsy. Akcje tej firmy w 2022 roku sprzedawałem, abym później mógł ją odkupić u nowego brokera. Spółka należy do najmniejszych pozycji w moim portfelu z udziałem równym 0,59%. Ewentualny powiększenie tego udziału dokonam po tym jak ogólna sytuacja techniczna wokół firmy się poprawi - najwcześniej po wybiciu ponad 150 $ za akcję.

Shopify 31.12.2023 - 77,90 $

Jeżeli trend do internetowych zakupów będzie kontynuowany, to kolejna spółka z mojego portfela powinna na tym dobrze skorzystać: Shopify. Akcje tej firmy zyskały w 2023 roku ok. 124% (w ujęciu dolarowym) i dzięki temu też moja pozycja ponownie wyszła na plus. Aktualnie na firmie zarobiłem niecałe 4%, ale mam nadzieję, że to dopiero początek wzrostów i że w przyszłości akcje zarobią dla mnie jeszcze dużo więcej. Czy również w 2024 roku zobaczymy tak silny wzrost kursu, tego nie wiem, ale jeśli ograniczę się do statystyk, to raczej w nadchodzącym roku prędzej oczekiwałbym korekty niż kontynuację tego tempa wzrostu. W długim ujęciu pozostanę oczywiście optymistą, może w 2025 roku uda się wybić nowy historyczny szczyt. Gdyby udało się to dokonać wcześniej, to tym lepiej dla mnie, ale jak już pisałem, raczej nie oczekiwałbym od Shopify w 2024 roku mocnych wzrostów.

Adobe 31.12.2022 - 596,60

Druga największa pozycja w moim portfelu to Adobe z udziałem równym 6,51%. Podobnie jak przy Etsy, akcje tej firmy w 2022 roku sprzedawałem, abym później mógł ją odkupić u nowego brokera. W minionym roku ponownie powiększałem w niej swój udział i dzięki temu właśnie awansowała do mojej drugiej największej pozycji w portfelu. Myślę, że spółka ta ma przed sobą jeszcze bardzo dobrą przyszłość, bo zarówno jej model biznesowy oparty o subskrypcję jak i umiejętność dostosowania się do wiecznie zmieniających warunków rynkowych są elementami przemawiającymi za firmą. 

Pool Corporation 31.12.2023 - 398,71

Podobny model subskrypcyjny ma również moja trzydziesta druga spółka w portfelu: Pool Corporation. Firma w minionych dwóch latach raczej miała ciężko - wyższe stopy procentowe zmniejszyły chęci do budowy nowych domów i tym samym również baseny, które firma buduje i następnie "pielęgnuje". Jest to jednak efekt sezonowy i w związku z tym myślę, że Pool Corporation ma szansę na ponadprzeciętnie duży w 2024 roku wzrost. Takim sygnałem potwierdzającym większe chęci do wzrostów, dostaniemy po wybiciu ponad strefę 400-420 $.


Berkshire Hathaway B 31.12.2023 - 356,66 $

Druga nowa spółka, która świeżo w minionym roku przyłączyła do portfela do wehikuł Warrena Buffetta - Berkshire Hathaway. Firmę tą troszkę traktuję jako spółkę, która zastępuje inwestycję w indeks S&P500. Jeśli będę miał gotówkę, którą nie bardzo będę wiedział gdzie ulokować, to wybiorę do tego właśnie Berkshire Hathaway. Obecnie udział tej spółki w portfelu jest jeszcze mały, bo sięga skromne 2,6% wartości portfela, ale niewykluczone, że z biegiem czasu, spółka ta stanie się jedną z pięciu największych pozycji.

Veralto Corporation 31.12.2023 - 82,26 $

Ostatnia spółka z mojego portfela przyłączyła do niego ze spin-off'u od Danaher. Oznacza to, że mogę ją traktować jak dywidendę. Stopę zwrotu na tej spółce bardzo trudno wyliczyć, bo musiałbym przeliczyć jaki udział Veralto miała w spółce Danaher i następnie uwzględnić korektę z odcięcia na spółce matce. Dlatego podoba na wykresie stopa zwrotu odnosi się do ceny z debiutu rynkowego. Jak osiągnę co najmniej 10% zysk, to zamierzam tą spółkę też sprzedać.


Nemetschek 03.01.2024 -75,24

W pierwszym tygodniu nowego roku powiększałem pozycję w spółce Nemetschek i zauważyłem, że zapomniałem o spółce w podsumowaniu napisać. Dlatego to teraz nadrabiam - stopa zwrotu widoczna na wykresie jest już z uwzględnieniem kolejnych dwóch dni chandlu w nowym roku.
 
W portfelu goszczą 35 spółek, z tego 5 spółek notuje ze stratą przekraczającą 50%, jednak sumarycznie te firmy odpowiedzialne są za mniej niż 3% wartości portfela, co oznacza, że straty te nie wpływają tak mocno na całościowy wynik portfela. Spółek, które przyniosły już min. 100% zysku mam z kolei 9 i ich udział w portfelu sięga ok. 50%. Dla lepszej czytelności poniżej dodaję jeszcze raz cały aktualny skład portfela z wynikami oraz szybkie wyjaśnienie oznaczeń: TTWROR (True Time Weighted Rate Of Return) oznacza osiągniętą stopę zwrotu od chwili zakupu, bez liczenia regularnie napływającej gotówki, która by tą stopę zwrotu sfałszowała, IZF (Interner Zinssfuss) to średnioroczna stopa zwrotu ze wzoru TTWROR, MDD (Max Drawdown) to maksymalne obsunięcie inwestycji liczone od chwili zakupu, a Duration to czas trwania tego obsunięcia (liczone od najwyższego poziomu notowań po zakupie).  
 


 

Pozostała moja coroczna prognoza indeksu S&P500 na kolejny rok, ale najpierw weryfikacja moich umiejętności przewidywania przyszłości z ostatniej aktualizacji. Rok temu pisałem, że: "
(...) w 2023 obstawiam, że S&P500 skończy rok na poziomie 3700 punktów - głębsze cofnięcie w pierwszym półroczy i odbicie w drugim. W procentach oznaczałoby to, że indeks w stosunku do poprzedniego roku, spadnie o lekko ponad 3%, ale w drodze do tego poziomu, doświadczymy wysokiej zmienności.." Czyli w dużym skrócie nie trafiłem z prognozą, co jednak nie przeszkodziło mi w 2023 roku zarobić ponadprzeciętnie dobrze.
 
Przechodząc więc do 2024 roku: myślę, że S&P500 w kolejnych dwunastu miesiącach wzrośnie o ok. 9% do poziomu 5200 punktów. Byłaby to najbardziej optymistyczna prognoza z listy prognoz banków inwestycyjnych, które przedstawiliśym w tym filmie (link). Zobaczymy czy udało mi się przynajmniej odgadnąć dobry kierunek ruchu cen...

Jeśli dotrwałeś/aś do samego końca, to jak co roku gratuluję. Jeśli chcesz się nauczyć inwestowania na giełdzie w taki sposób jak ja to robię, to możesz po więcej wiadomości sięgnąć do mojej książki "Giełda, inwestycje, trading".  Do sklepu z książką przejdziesz klikając na poniższe zdjęcie:


Na zakończenie polecę jeszcze dzisiejszego partnera bloga: LYNX Broker. Broker do którego w ramach manewru przed ucieczką wzrostu kosztów u innego brokera, sam się przenosiłem i z którym już długu na blogu współpracuję - moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Więcej informacji dotyczącej promocji można znaleźć klikając na poniższy baner:

34 komentarze:

 1. Hej, w jaki sposób do tego asset charta dorzuciłeś wynik z inwestycji bez wpłat ?

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzięki za analizę i przedstawienie spółek. Kilka z nich dodaję do obserwowanych.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziekuję za świetny wpis.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dzięki za kolejny rok! Świetna robota :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Dobry rok i doceniam jak rozrasta się blog a zwłaszcza jego część youtubowa

  OdpowiedzUsuń
 6. Średnio po 75,26 €, przy kursie EURPLN 4,3616 powiększyłem pozycję w spółce Nemetschek.

  OdpowiedzUsuń
 7. Świetny wpis. Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 8. Delikatnie powiększyłem pozycję w spółce $DHR. Średnia cena zakupu to 228,99 przy kursie USDPLN równym 3,9648.

  OdpowiedzUsuń
 9. Delikatnie powiększyłem pozycję w spółce $AMD. Średnia cena zakupu to 167,42 $ przy kursie USDPLN równym 3,99.

  OdpowiedzUsuń
 10. Nieznacznie powiększyłem udział w spółce $SHW po średniej cenie równej 312,09 $ przy kursie USDPLN równym 4,0364. Tym samym udział spółki w portfelu wzrasta do 4,49%.

  OdpowiedzUsuń
 11. Powiększyłem udział w spółce $SHOP po średniej cenie równej 78,37 $ przy kursie USDPLN równym 4,0602.

  OdpowiedzUsuń
 12. Powiększyłem nieznacznie pozycję w spółce $CDNS. Średnia cena zakupu to 289,35 $ przy kursie USDPLN równym 4,00.

  OdpowiedzUsuń
 13. Podwoiłem przed chwilką pozycję na spółce $MA. Mimo tego podwojenia, udział spółki w portfelu dalej bardzo mały - stanowi teraz ok. 2,6% wartości portfela. Średnia cena zakupu to 486,07 $ przy kursie USPPLN równym 3,949.

  OdpowiedzUsuń
 14. Powiększyłem pozycję w spółce $BRK.B. Średnia cena zakupu to 412,93 $, przy kursie USDPLN równym 3,9787.

  OdpowiedzUsuń
 15. Zgodnie z zapowiedzią, spółka $COST po średniej cenie zakupu równej 712,85 $ przy kursie USDPLN wynoszącym 3,9429 trafiła do portfela.

  OdpowiedzUsuń
 16. Powiększyłem również pozycję w spółce $BRK.B. Średnia cena zakupu to 398,76 $, przy kursie USDPLN równym 4,0985.

  OdpowiedzUsuń
 17. Powiększyłem pozycję w spółce $FI (Fiserv). Średnia cena zakupu to 148,36 $, przy kursie USDPLN równym 4,084. Kupiłem ze względu na dotarcie do pierwszego poziomu wsparcia. Ponadto wycena fundamentalna w mojej ocenie jest uczciwa.

  OdpowiedzUsuń
 18. Powiększyłem pozycję w spółce $MA (Mastercard). Średnia cena zakupu to 458,93 $, przy kursie USDPLN równym 4,0573. Kupuję transzami, żeby skorzystać z przeceny na rynku.

  OdpowiedzUsuń
 19. Sprzedałem dzisiaj spółki które otrzymałem z wydzielenia. Były to Solventum od 3M Company oraz Veralto od Danaher. Całościowo przyniosły mi tyle co ok. bym dostał z dywidendy. Gotówka pozyskana ze sprzedaży zwiększyła wartość portfela o 0,33%.

  OdpowiedzUsuń
 20. Po raz piąty uśredniam (w górę) pozycję w spółce $CDNS. Najświeższe wejście wyszło przy cenie 271,56 $ przy kursie USDPLN równym 4,056.

  OdpowiedzUsuń
 21. W ujęciu prognozowanych zysków $VEEV nigdy w historii nie była niżej wyceniona niż aktualnie. Stąd też powiększyłem dzisiaj delikatnie udziały w portfelu. Średnia cena zakupu wyszła 210 $ po kursie USDPLN równym 3,926.

  OdpowiedzUsuń
 22. Powiększyłem pozycję w spółce $IDXX po średniej cenie 523,12 $ przy kursie USDPLN równym 3,94.

  OdpowiedzUsuń
 23. Powiększyłem przed chwilką pozycję w spółce $ADBE. Średnia cena zakupu 472,17 $ przy kursie USDPLN równym 3,908.

  OdpowiedzUsuń
 24. Nieznacznie powiększyłem pozycję w spółce $SHW. Średnia cena zakupu wyszła po 294,43 $ przy kursie USDPLN równym 3,9789.

  OdpowiedzUsuń
 25. Dokupiłem więcej akcji spółki Fiserv ( $FI). Średnia cena zakupu wyniosła 147,94 $ przy kursie USDPLN równym 3,9607.

  OdpowiedzUsuń
 26. Podwoiłem pozycję w spółce Hypoport. Średnia cena zakupu to 264 € przy kursie EURPLN równym 4,3385.

  OdpowiedzUsuń
 27. Sprzedałem NVIDIĘ... ale zaledwie 5,26% pozycji (Daniel).
  Średnia cena sprzedaży wyszła po 140 $ przy kursie USDPLN równym 4,0335.

  OdpowiedzUsuń
 28. Panie Danielu,
  Chciałabym personalnie bardzo podziękować Panu za to , że wkłada Pan taki trud by publikować swoje Portfolio.
  Pozdrawia 17 letni chłopak z Rzeszowa.

  OdpowiedzUsuń
 29. Panie Danielu mam jednocześnie do Pana pytanie co sądzi Pan o Tesli i TSM- Taiwan Semiconductor Manufacturing.
  Pozdrawiam B.

  OdpowiedzUsuń
 30. Powiększyłem pozycję w spółce $MA (Mastercard). Średnia cena zakupu to 440 $, przy kursie USDPLN równym 4,0075.

  OdpowiedzUsuń
 31. Po raz kolejny powiększyłem udział w spółce $FI (Fiserv). Średnia cena dzisiejszego zakupu wyszła po 149,66 $ przy kursie USDPLN równym 3,92.

  OdpowiedzUsuń
 32. Ponownie zwiększam udział w spółce $CDNS. Średnia cena ostatniego zakupu wyszła po 282,10 przy kursie USDPLN równym 3,936.

  OdpowiedzUsuń