Translate my BLOG

czwartek, 24 maja 2012

Groclin (GCN)

10 złotych - dołek czy tylko przystanek?
25.05.2012 - 10,14

Od ostatniej analizy "Grocka" minęło 8 miesięcy, więc pomyślałem sobie, że krótko coś o niej dodam. Ostatni powrót do spadków zapoczątkowała formacja RGR, która na ostatnich sesjach zrealizowała swój hipotetyczny zasięg wybicia. Dzisiaj kurs znajduje się na bardzo ważnym wsparciu, które już kilkakrotnie zostało obronione. Potwierdzenie "wagi" tego poziomu możemy również dostrzec na wykresie tygodniowym:
 

Przebicie/odbicie od tego poziomu doprowadzało do potężnej zmiany kursu (raz mieliśmy odbicie, które zmusiło kurs do blisko 80% zniżki, a drugi raz po przebiciu wartość akcji wzrosła o prawie 200%). Ważne, że po przebiciu tych 10 zł kurs spółki nie wracał w poprzednie rejony, tylko realizował swój dalszy ruch. Oznacza to, że po pokonaniu 10 zł możemy zaobserwować silne pogłębienie ostatnich ruchów bez powrotu w poprzednie rejony. Jednak póki spółka będzie dalej odbijać od obecnego poziomu musimy przyjąć, że osiągnęliśmy dołek i powinniśmy nastawić się na odbicie. Krótko podsumowując: 10 zł jest kluczowym poziomem dla spółki - jego przebicie może doprowadzić do silnej zniżki.Kiedy spółka przestanie "rozdawać pieniądze" inwestorom?
17.08.2011 - 17,2


Spółka od kilku sesji dynamicznie rośnie w siłę. Od dołka do dzisiaj wartość jednej akcji wzrosła o 72%!  Wzrosty zapoczątkowała formacja młota (o której zresztą pisałem tu: możliwe odreagowanie). Kontra byków nadal trwa i bez większych problemów przebija po kolei wszystkie opory. Obecnie kurs zatrzymał się na 78,6% zniesieniu, przebijając po drodze Kinjun, która stanowiła bardzo ważny opór dla spółki (o tym pisałem w wcześniejszych analizach (niżej)). Dodatkowo MACD wygenerował dzisiaj sygnał kupna. Wolumen również wygląda pozytywnie. Wszystko więc wskazuje na zakończenie korekty. Najprawdopodobniej trwa już gra pod raport, który zostanie opublikowany pod koniec tego miesiąca. Ponieważ w zaledwie pięć sesji cena wzrosła o ponad 70% oczekiwałbym teraz krótką korektę, która mogła by się zatrzymać na 50% zniesienia z obecnego impulsu wzrostowego. 

Wsparcia: 14,8 (Kinjun i 50% Fibo) oraz 13,7 (Tenkan oraz 50% Fibo z obecnego impulsu wzrostowego)
Opory: 19,15 (ostatni szczyt po odreagowaniu) oraz 18,9 (aktualna dolna krawędź chmury)


Łapanie oddechu po mocnych spadkach
12.09.2011 - 13,25

Analizując spółkę zauważyłem kolejną ciekawą formację. Mianowicie wcześniej pisałem o powodzie wybicia -  spółka dotarła do linii trendu i odreagowała, dodatkowo doszło do przebicia dolnego ograniczenia trójkąta,  zasięg spadków w takim przypadku możemy wyznaczyć za pomocą długości podstawy trójkąta, która w tym przypadku przypada na poziom 16,70 zł. W tej właśnie okolicy przebiegała również linia trendu, która umocniła ten poziom i dała impuls do korekty w górę. Ale nie ma co analizować przeszłość...Skupmy się na aktualnej sytuacji waloru.

Po przebiciu poziomu opisanego wyżej cena w przyspieszonym tempie spadała wyznaczając aktualny dołek na poziomie 10 zł. Co ciekawe - doszło do utworzenia formacji młota, co jest zapowiedzią do odwrotu trendu (o tym pisałem tu: Możliwe odreagowanie). Jak widać formacja ta się sprawdziła - doszło do odbicia. Dodatkowo oscylator stochastyczny jeden dzień przed nowym dołkiem dał sygnał zakupu. Wolumen również wygląda bardzo pozytywnie. Obecnie kurs zatrzymał się przed 38,2% zniesieniem, a kolejne opory mamy na poziomie 15 zł (następne zniesienie) i 16,70 zł. Jeżeli aktualna sytuacja rynkowa się utrzyma kurs dalej będzie podążał na północ. W przypadku przeciwnym pierwsze wsparcie znajduje się na poziomie 10 zł.


 Powód wcześniejszego wybicia
25.07.2011 - 19,08
Na spółce Groclin doszło do kolejnego dotarcia do linii trendu (tym razem do 26 miesięcznej linii kanału wzrostowego). Dodatkowo w tym miejscu mamy nałożenie się fal z zniesienia Fibonacciego 50% i 78,6%. Czyli mieliśmy kilka sygnałów zakupu wygenerowane przez oscylatory potwierdzone przez linię trendu oraz zniesienia Fibo.
Na dzisiejszej sesji doszło dodatkowo do przebicia przyspieszonej krótkoterminowej linii trendu oraz nastąpił sygnał kupna wygenerowany przez MACD.Kolejne wzrosty mogłaby zatrzymać linia Kinjun oraz ograniczenie długookresowej linii trendu. 

 Krótka korekta, czy początek zmiany trendu?

22.07.2011 - 19,11

Kurs akcji w przyspieszonym tempie spadał przebijając po kolei wszystkie ważniejsze wsparcia, ale na ostatniej sesji kurs zwrósł o 8,6%. Jest to najwyższy jednodniowy wzrost od momentu wybicia z trójkąta zwyżkującego, co można uznać za początek spadków (na wykresie zaznaczone prostokątem). 
Czy jest to więc znak na koniec korekty, tym bardziej że na dzisiejszej sesji ponownie zakończyliśmy z ponadprzeciętnym wzrostem ceny akcji?

Aby mówić o zmianie trendu musi jednak powstać więcej sygnałów. Najważniejsze będzie przebicie linię trendu spadkowego. Opór będzie więc stanowić jej ograniczenie. Poważniejszy opór widzę ale na poziomie 19,90 zł. W tym miejscu znajduje się aktualnie Kinjun i patrząc na to jak kurs zachowywał się wcześniej to można zauważyć, że każda próba wybicia kończyła się właśnie nie udanym pokonaniem tej średniej. Za dalszymi wzrostami przemawiają jeszcze oscylatory. Oscylator stochastyczny K%D% wygenerował wczoraj sygnał kupna, a MACD czeka na potwierdzenie zmiany strony kierunku notowań. Kolejna sesja wzrostowa zakończy się też na MACD sygnałem zakupu. Dodatkowo jeszcze oscylator TRIX zaczął zakręcać w górę, co również jest pozytywnym znakiem. 


Reasumując ostatnia długa zielona świeczka może być pierwszym impulsem do wybicia z trendu spadkowego. Aby to zostało potwierdzone cena w najbliższym czasie musiała by przebić średnią Kinjun oraz linię trendu.


 Przebicie linii trendu - kontynuacja spadków
13.07.2011 - 19,39
 
Spółce nadal brakuje sił do zmiany kierunku. Przebicie na ostatnich sesjach długoterminowej linii trendu było potwierdzeniem kontynuacji trendu spadkowego i zmianę ruchu głównego - byczego na niedźwiedzi. Nadzieję dają nam na razie jedynie oscylator stochastyczny oraz RSI. Oscylator stochastyczny %K%D wygenerował dzisiaj sygnał zakupu co może świadczyć o podbitce ceny na kolejnych sesjach. Podobnie oscylator RSI, który znajduje się blisko w punkcie wyprzedania również informuje nas, że na najbliższych sesjach może nastąpić zwyżka ceny. Na dzień dzisiejszy krótkoterminowy opór wyznacza nam średnia krocząca, która znajduje się na poziomie 19,54 zł. Ważnym punktem, który może świadczyć o zmianie trendu lub o silnej korekcie ruchu w górę będzie przebicie długoterminowej linii trendu. Aktualnie cena zamknęła się minimalnie powyżej 61,8% zniesienia co może skutkować obroną tego poziomu na kolejnych sesjach. Po przebiciu tego poziomu ruch w kierunku ostatniego minimum i kolejnego zniesienia (tj. ok 16,3 zł) będzie raczej nie do uniknięcia...


Kilka sygnałów zakupu (01.07.2011)
01.07.2011 - 21,44

W czasie mojej nieobecności mieliśmy bardzo interesujące zachowanie się kursu spółki Groclin. W dniu mojego wyjazdu na poniedziałkowej sesji (27 czerwca) pojawiło się kilka sygnałów zakupu:

1) Świeczka wyraźnie wybiła się poniżej dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera, co może świadczyć o krótkim odreagowaniu się kursu na przyszłych sesjach i powrotu ceny do góry
2) Kurs dotarł do kolejnego zniesienia Fibonacciego i odbił się od wsparcia co jest dobrym sygnałem do krótkoterminowej zmiany kierunku ruchu
3) Cena dotarła do długoterminowej linii trendu, gdzie następnie odbiła się od tego poziomu, przerywając tym samym trend spadkowy. Wyraźne wybicie poniżej tej linii byłoby  potwierdzeniem zmiany długookresowego trendu wzrostowego na spadkowy
4) Oscylator stochastyczny %K%D na sesji w ostatni poniedziałek miesiąca dał sygnał zakupu (wartości krytyczne dla tego oscylatora powinny wynieść odpowiednio 20 i 80 - zapomniałem na wykresie tego zmienić)
5) Oscylator RSI również na poniedziałkowej sesji wygenerował sygnał zakupu - kurs znalazł się w obszarze wyprzedania

Wszystkie te sygnały zakupu pojawiły się na jednej sesji - 27 czerwca w poniedziałek. Sygnał sprzedaży lub ewentualnie bezpieczne wyjście mieliśmy w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego. To znaczy od momentu pojawienia się sygnałów zakupu do dotarciu kursu do pierwszego poważnego oporu można było zyskać 9,35% (w tylko dwa dni). Aktualnie cena udanie obroniła zniesienie. Najbliższe wsparcie mamy w okolicach 21 zł, natomiast opór widzę w okolicach 22 zł. Po przebiciu tego oporu możliwy dalszy ruch w górę widzę do kolejnego zniesienia. Mimo krótkiego odreagowania ceny należy jeszcze przyjąć średnioterminowy trend spadkowy. Przebicie 22 zł może być potwierdzeniem odbicia ceny i początku zmiany kierunku ruchu.Przebicie bardzo ważnego poziomu technicznego (24.06.2011)
24.06.2011 - 20,23


Dzisiaj spółka przebiła bardzo ważny poziom techniczny - wsparcie psychologiczne, dołek z marca oraz 50% Fibonacciego. W ramach ostatniego wierzchołka możemy mówić nawet o silnym trendzie spadkowym. Dopóki ale kurs nie przebije długoterminowej linii trendu spółka nadal jest w trendzie wzrostowym. Kolejne wsparcie mamy na poziomie 19,25 zł, które również potwierdzone jest zniesieniem Fibo. Jak dotrze do tego wsparcia kurs zbliży się do długoterminowej linii trendu. Będzie to "chwila" prawdy... Przebicie tego poziomu może oznaczać początek zmiany trendu głównego. Kolejne "przystanki" mielibyśmy prawdopodobnie wtedy na kolejnych zniesieniach - okolice 16,30 zł.

Co do moich transakcji. Ja dzisiaj szybko wszedłem przy cenie 21,2 i prawie tak samo szybko z powrotem wyszedłem na stopie. Tracąc "dzięki" day tradingu tylko kilka groszy. Kolejne zlecenie na poziomie 19,3 i stop przy cenie 18,99 zł będzie kluczowe co do dalszych rozwinięć kursu. Przebicie 19 zł może być potwierdzeniem na zmianę trendu na spadkowy.


Kilka kresek na Grocku... (22.06.2011)
22.06.2011 - 21,41

Groclin nadal nie chce rosnąć i cena zbliża się do punktu krytycznego. Przebicie bardzo ważnego wsparcia na poziomie 21,05 zł potwierdzone zarazem 50% zniesieniem Fibonacciego może być znakiem, że cena dotrze w okolice linii długoterminowego trendu wzrostowego. Po dotarciu do tego miejsca (tj. ok 19 zł), byki powinny znowu przejąć siłę. Jeżeli cena przebije linię długoterminowego trendu spadek może sięgnąć nawet 13 zł. Byłby to ale najbardziej negatywny scenariusz jaki na razie może spotkać tą spółkę i raczej nie powinniśmy liczyć na tak niską cenę...


09.06.2011 - 24,7

Groclin od trzech sesji dynamicznie piął się w górę. W ciągu tych dni cena wzrosła o 9%. Tym razem załączyłem dwa wykres (bo na jednym wykresie nie idzie pokazać wszystkiego naraz zachowując jednocześnie jego czytelność :) ). Na pierwszym wykresie naniosłem zniesienia Fibo z ostatniej fali. Jak widać kurs zatrzymał się na 38,2% zniesienia.  Dodatkowo MACD wygląda bardzo atrakcyjnie. Nie wygenerował on jeszcze sygnału kupna, ale jeżeli wkrótce taka sesja się powtórzy sygnał ten zostanie potwierdzony. Na drugim wykresie wyrysowałem wsparcia, opory i linie trendu. Zaznaczyłem również moment przebicia wsparcia oraz po chwili wybicie nad linię trendu spadkowego. Wsparcie mamy na poziomie 23,1 zł,  które potwierdza zniesienie Fibonacciego. Pierwszy opór natomiast widzę na 23,7 zł, które jak pisałem wyżej również potwierdza Fibo (ostatniej fali). W przypadku dalszych wzrostów opory mamy odpowiednio na poziomie  25,4 (wyznaczona linią Kinjun sen) 26,3 (wyznaczone zniesieniem Fibo) i 28,45 zł (szczyt z 10 maja).    


 06.06.2011 - 22,62
 
Kurs po twardej walce przebił w końcu 38,2% zniesienia Fibo. Niestety nastąpiło również wybicie dołem z kanału wzrostowego. Najbliższe wsparcia mamy na poziomie 22 zł (dołki z marca) oraz na poziomie 21,05 potwierdzone zarazem 50% zniesieniem Fibonacciego. Pomimo wybicia z trendu wzrostowego oraz możliwości dalszych spadków na najbliższych sesjach, kurs w perspektywie długookresowym jest w trendzie wzrostowym. Aktualnie jedyną nadzieje na wzrosty daje nam oscylator RSI, który tanio wycenia aktualny kurs waloru.

Co do mojej strategii opisanej wcześniej (wyżej) zlecenie kupna, które maiłem ustawione na 23,15 wygasło w piątek. Na następnej sesji cena ta została osiągnięta ale zlecenie mi się nie zrealizowało. Może to jakiś znak żeby na razie więcej nie dokupywać?
Kolejne zlecenie mam ustawione na 21,2 i jest ono ważne do końca czerwca. Mam ale taką cichą nadzieje, że cena ta nie zostanie osiągnięta i kurs niedługo z powrotem wróci na właściwy tor...


25.05.2011 - 23,93

Twardo broni poziom 38,2% Fibo (patrz wyżej). Na wykresie pokazałem zakres ruchu w poszczególnym czasie, aktualnie ten zakres się znacznie powiększył, niestety na naszą niekorzyść.Na razie jedyną pozytywną informację daje nam oscylator RSI - kurs zbliża się powoli do sygnału wykupienia, może to dać lekką zwyżkę. Ja oczywiście dalej zostaję przy mojej strategii (opisanej wyżej).


20.05.2011 - 24,75

Tym razem pokażę moją grę i przedstawię mój tok myślenia. Groclin zaprezentowany w ciut dłuższej perspektywie niż robiłem to wcześniej (27.12.2010 - 20.05.2011 (144 dni)). Na wykresie zaznaczyłem trzy dołki, które zarazem odbiły się od zniesień Fibo + czwarty dołek z 10 lutego.  Obserwując kurs widać, że spółka regularnie "zalicza" zniesienia Fibo gdzie po tym z powrotem wybija. Spróbuję to wykorzystać :). Pierwsze zlecenie stawiam na poziomie 23,15 (kawałek powyżej 38,2 % zniesienia) i ustawiam Stop Loss'a na poziomie 23,00 (ciut poniżej 38,2% zniesienia) gdzie sprzedałbym 50% udziału. Jak kurs po raz kolejny cofnie się do "magicznego" punktu zniesienia i znowu wybije do góry to mam już zarobek, ale jeżeli spadnie jeszcze niżej można założyć, że na poziomie 21,2 znowu wybije - i tu składam drugie zlecenie. Teraz prawdopodobieństwo, że znowu podskoczy jest jeszcze większe niż było to wcześniej, ale oczywiście może się okazać, że jestem w błędzie więc tak samo jak wcześniej Stop Loss'a ustawiam na poziomie 21,05. Jeżeli spadnie do tego poziomu sprzedam 75% udziału i ustawię kolejne zlecenie na poziomie 19,2 gdzie mamy kolejne zniesienie Fibo + 4 dołek z 10 lutego. Tam Stopa ustawiam na poziomie 19,05 (zniesienie) i sprzedaję 100% udziału. Ponieważ przebicie tej ceny potwierdziło by już silny trend spadkowy sprzedaję wszystko.
Moja strategia bazuje na szukaniu dołków (ucinaj straty i pozwól zyskom rosnąć). Potencjalny zysk do strat jest dużo większy, tzn. mam dużo malutkich strat i mało dużych zysków, czyli nawet jeżeli 10 razy z kolei się pomylę za 11 razem wszystko odrabiam. Teraz padło by pewnie pytanie czemu na Stop Loss'ie sprzedaję odpowiednio 50%, 75% i 100% udziałów, a nie od razu całość pakietów, który bym po dalszym spadku odkupił i ewentualnie na kolejnym stopie sprzedał? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ nie wiem jak daleko kurs spadnie puszczam tylko część. Przecież cena może zrobić psikusa i spaść np. do 22,7 i z stamtąd odbije, a nie z zniesienia Fibo (tzw. korekta nieregularna). Dlatego minimalizuję straty sprzedając część udziałów.


18.05.2011 - 24

Sytuacja Groclin w ujęciu technicznym niestety się troszkę pogorszyła. Kurs ale ma jeszcze szansę na powrót na północ. Na ostatniej sesji cena akcji odbiła się od 23,6% zniesienia Fibo. Mocniejsze spadki rozpoczęły się 11 maja, gdzie po dniu (dwa dni przed ogłoszeniem raportu) kurs z powrotem "planował" wrócić do poziomu z przed kilku dni. Raport która spółka wydała był lepszy (pod względem przychodów) niż się spodziewano i to aż o 17,5%! Niestety ale reszta nie była taka świetna... spółka musiała by popracować nad "marżownością". Na początku inwestorzy nie byli zdecydowani co do kursu - trzy dniowa konsolidacja na poziomie 26,5 - 27,3 a po tym dosyć ostry zjazd w dół. Mimo tego należy pamiętać, że SYTUACJA SPÓŁKI SIĘ POPRAWIŁA. Spadki można tłumaczyć aktualną słabą sytuacją giełdową - prawdopodobnie głównie wywołane podnoszeniem stopy procentowej przez RPP. Myślę, że cena jeszcze znacznie wzrośnie, a aktualnie że mamy dobry moment do wejścia w tą spółkę.


06.05.2011 - 25,95

Linia przerywana pokazuje trójkąt z wcześniejszej analizy, natomiast linia zielona wskazuje na przyspieszenie trendu w ramach poprzedniego trójkąta. Dodatkowo widać, że kurs odbił się od 50% zniesienia fibo. Niski wolumen wskazuje również na to że ludzie nie boją się trzymać swoich akcji i czekają aż kurs wróci/wybije się od poprzedniego wsparcia.

Do tej pory przebiegło prawię wszystko tak jak przewidziałem, mam nadzieję, że spółka mnie nie zawiedzie i w przeciągu 1-3 miesięcy wybije się z oporu powyżej 29,5.


29.04.2011 - 27,37

Jak już wcześniej wspominałem kurs zatrzymał się na barierze podażowej - 27,5. Dodatkowym potwierdzeniem zatrzymania się wzrostów jest dodarcie kursu do górnego ograniczenia wstęgi Bollingera. Dalej panuje silny trend wzrostowy, kurs może się ale jeszcze cofnąć do linii tenkan (czerwona linia) - 25,65. Nie powinno to ale niepokoić inwestorów, ja bym nawet raczej przyjął ten poziom jako dobrym momentem do zakupów, bądź powiększeniu swoich udziałów w Groclinie. Jeżeli ale cena spadnie poniżej 23 uważałbym to za niepokojące, mniej my ale nadzieję, że da jeszcze szansę na zakupy i z powrotem wybije.26.04.2011 - 26,59

Jak widać idealnie formuje się w trójkąt. Szeroka chmura hossy wskazuje na silne wsparcie. Dodatkowo Chikoi span (zielona linia opóźniona o 26 okresów) znajduje się wysoko nad ceną - wskazuje to na silny trend wzrostowy. Na najbliższych sesjach będziemy testować opór 29,5 ale należy pamiętać jeszcze o barierach podażowych na poziomie 27,5, możliwe że po tym kurs cofnie do 25, ale po tym powinien wybić. Potencjalny zakres w krótkim terminie 29,5.
Po przebiciu ceny 29,5 droga do góry otwarta -według analizy w dłuższym czasie osiągniemy cenę ok. 46-48.

9 komentarzy:

 1. ładna analiza Groclinu:) czekam na dalsze rozwinięcia:)

  OdpowiedzUsuń
 2. No dzisiaj bardzo ładnie do góry. Jak myślisz czy to dobry znak na wejście ?

  OdpowiedzUsuń
 3. tragedia, najlepiej czyta się takie wypociny z perspektywy czasu. 26 kwietnia prognozowałeś 46 - 48 zł. Nie doszlo nigdy do takiej ceny, dziś tj. 1 listopada mamy 12 zł...głupcze!

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie jestem jasnowidzem... że się to wszystko tak rozwinie to nikt nie mógł przewidzieć. Analizy, rekomendacje i wypowiedzi analityków były w styczniu takie, że WIG20 pod koniec roku będzie grubo powyżej 3000 pkt. Gdybyś się troszkę znał na analizie technicznej, to też byś napisał, że Groclin wybije do ok 50 zł. Był silny trend wzrostowy, oscylatory również dawały pozytywny sygnał, mieliśmy kilka dobrych sygnałów w Ichimoku, podobnie formacje potwierdzały kontynuację trendu...

  OdpowiedzUsuń
 5. ...w sumie nie muszę się tłumaczyć, grając tylko po sygnałach jakie daje mi analiza całkiem dobrze żyję, a takie pisanie "głupcze" tylko świadczy o twojej inteligencji...

  OdpowiedzUsuń
 6. 100% trafności nigdy nie ma, czytając inne Pana analizy to trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość jest trafna (i to nawet z wyjątkowo dokładną precyzją). Trzeba tylko potrafić wyfiltrować dla siebie spółkę i podjąć odpowiednią decyzję, a takie osoby, które szukają dziury w całym zawsze się znajdą... szkoda nawet poświęcać dla nich trzech linijek w odpowiedziach...
  pozdrawiam ;)

  OdpowiedzUsuń
 7. nieźle, ładnie i czytelnie i trafnie ;)

  OdpowiedzUsuń
 8. a teraz grocek się konsoliduje...

  OdpowiedzUsuń
 9. Groclin to spółka gdzie w krótkim czasie bardzo dużo zarobiłem, jednak duży zarobek w stosunkowo krótkim czasie to chyba bardzo zła rzecz - przez to spółka stała się moją najbardziej ulubioną inwestycją i tak po zarobku na tym walorze jak zaczął spadać nie chciałem uwierzyć, że wróci do ceny wyjściowej, no i pod koniec cały zarobiony kapitał oddałem :/
  Jednak dalej wierzę w hossę na tej spółce i liczę na ponowny wystrzał, może nie dzisiaj, albo za miesiąc ale na pewno cena akcji będzie jeszcze dużo wyższa - myślę, że będziemy wysoko powyżej 50 zł (w długim okresie). Dlatego też kupiłem za 16 zł i kiszę walor. Jest to inwestycja kilkuletnia. Stop loss w okolicach 8 zł.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń