Translate my BLOG

sobota, 8 lipca 2017

Bloober Team SA (BLO)

Przebicie linii trendu = odwrócenie trendu?
07.07.2017 - 84,38

Trudne pytanie: czy przebicie długookresowej linii trendu można interpretować jako zakończenie tego trendu?

Myślę, że w większości przypadków możemy powiedzieć, że NIE. Opisując fazy rynkowe mamy trzy możliwości: trend horyzontalny, spadkowy albo wzrostowy. Zdecydowaną większą ilość czasu instrumenty finansowe się w tych fazach utrzymują, a odwrócenia trwają tylko krótki moment po czym przez kolejny dłuższy czas dany instrument utrzymuje się w nowej fazie. Oznacza to, że statystycznie rzecz biorąc dużo trudniej trafić w moment kiedy to właśnie ten trend się kończy i tym samym w większości cena prędzej czy później wraca do poziomów wejścia, przez co najwięcej traci się na ponadprzeciętnie głębokich korektach.

Przebicia linii trendu to najczęściej zwolnienie dynamiki trendu (jeśli kurs nie wróci powyżej niej) - kurs może dalej rosnąć utrzymując się poniżej tej linii (niższa dynamika trendu). Jeśli więc samo przebicie linii trendu nie jest wystarczającym sygnałem zakończenia trendu, na co więc zwracać uwagę? 

Myślę, że powinniśmy wspomóc się większą liczbą sygnałów. Mogą to być średnie kroczące, zniesienia Fibonacciego, oscylatory lub zwykłe PA - co kto lubi. Osobiście jestem zwolennikiem zmienności w stosunku do przeszłości w połączeniu z price action. Jeśli dany instrument finansowy od chwili kiedy rozpoczął trend nie przekroczył X% korekty, to w momencie kiedy korekta wyniesie X+1% mamy pierwszy sygnał ostrzegawczy. Jeśli przy tym kurs ma wsparcie na poziomach, które wcześniej sobie zdefiniował jako znaczące (zwykłe ubijanie danego poziomu wcześniej) mamy dodatkowy dobry sygnał, który powinien nam dać potwierdzenie potencjalnego obronienia trendu. 

Myślę, że dobrym przykładem może tu być powyższy wykres spółki Bloober. 
 Przebicie linii trendu JEST, 
wzrost zmienności w stosunku do całej historii trendu NIE MA, 
przebicie wsparcia w połączeniu z wzrostem zmienności też jeszcze NIE MA. 

Bloober to spółka, która od 2014 roku zwiększyła swoją wartość o blisko 2000%, największa korekta adekwatna do dynamiki sięgnęła 54% - nastąpiła ona po 450% wzroście kursu, ale nie było to odwrócenie trendu! Obecnie spółka znajduje się w głębokiej korekcie, która do tej chwili sięgnęła ok 45%. Mimo tego (jak pokazała historia) jeszcze za wcześnie na stwierdzenie, czy to już zakończenie długookresowego trendu. Całkiem możliwe, że obecna cena może być bardzo dobrym poziomem do zaangażowania się na dłuższy okres...

2 komentarze: