Translate my BLOG

środa, 29 czerwca 2022

KGHM (KGH)

  KGHM - dobra spółka do inwestycji na okres stagflacji?
29.06.2022 - 123,60 zł

KGHM to siódma największa (pod względem kapitalizacji rynkowej) spółka polskiego parkietu - kapitalizacja rynkowa firmy wynosi niecałe 25 mld. zł. Należy do czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Tym samym spółka ta jest częstym gościem w portfelach prywatnych inwestorów - ale czy firma jest dobrym wyborem do inwestycji długoterminowej?
 

Data założenia spółki sięga 1961 rok, a największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który trzyma blisko 38% udziałów w firmie. Skarb Państwa jako akcjonariusz jest inwestorem długoterminowym, co może zwiększać jego motywację do angażowania się w sprawy spółki. Mimo tego nie należy tego interpretować negatywnie - jego interesy są te same co pozostałych akcjonariuszy: maksymalizacja zysków. Pozostanie tylko pytanie, czy Skarb Państwa jest w stanie podejmować decyzje, które są dla niego (oraz pozostałych akcjonariuszy) na tyle pozytywne, że zwiększy to w długim terminie zyski inwestorów? Polemizowałbym...
 
Przechodząc do analizy finansowej firmy: KGHM jest spółką surowcową, a to jednocześnie oznacza, że jest to firma cykliczna. Cykliczność tą potwierdzają również wyniki finansowe, które mimo że w ujęciu przychodów są w trendzie wzrostowym, to mimo tego w ujęciu zysków nie rosną z roku na rok:
 

 
Ta zmienność zysków wynika z cykliczności surowców, które oddziałują na marżę spółki - jeden z wielu powodów, dla których długoterminowe inwestowanie w spółki surowcowe rzadko kiedy przynosi wyniki lepsze od tego co oferuje szeroki rynek. Więcej na ten temat mówiliśmy też w oddzielnym odcinku na YouTubie: LINK.

Jednak aktualnie mamy podwyższoną inflację i zagrożenie, że gospodarka przejdzie w okres stagflacji, czyli otoczenie w którym tego rodzaju spółki radzą sobie (co do zasady) lepiej - wzrost cen surowców zwiększa presję inflacyjną, co wynika ze wzrost kosztu produkcji, który firmy następnie starają się przenieść na konsumentów podwyższając ceny (inflacja). Kiedy wzrost cen surowców jest dynamiczny, wtedy przeniesienie kosztów produkcji do konsumentów staje się trudniejsze, przez to spada marża spółek i tym samym wycena akcji. Jednak spółki surowcowe nie są na to tak podatne - bo ich zysk bezpośrednio związany jest ze wzrostem cen surowców. 

Oznacza to, że spółki surowcowe na okres stagflacyjny mogą być dobrą inwestycją - to pod warunkiem utrzymania się wysokich cen surowców. W przypadku spółki KGHM, największy wpływ na wyniki finansowe ma miedź i to potwierdza również korelacja, wzrost ceny miedzi = wzrost kursu akcji KGHM (i na odwrót):


Więc kiedy cena miedzi będzie rosnąć, wtedy prawdopodobnie też marża spółki wzrośnie, tym samym wzrośnie wartość firmy (długoterminowo mamy wzrost przychodów) i to jednocześnie spowodować powinno wzrost cen akcji. Krótkoterminowo miedź dotarła do wsparcia, które może zatrzymać spadek akcji KGHM - jeśli dojdzie do dobicia na surowcu, wtedy prawdopodobnie również i spółka odbije:

Copper Futures 29.06.2022 - 707,35 $

Wsparcie na miedzi sięga do ok. 650 $ i w przypadku zejścia poniżej tego poziomu, cena może z większym prawdopodobieństwem pogłębić spadki do nawet 500 $. Taki scenariusz raczej pogrzebałby wzrostowy scenariusz na akcjach KGHM. Jednak ze względu na dominujący trend wzrostowy (który utrzymuje się od czasu pandemicznego krachu w 2020 roku), należy założyć, że aktualnie mamy duże szanse na to, że wsparcie, na którym surowiec się teraz znajduje, nie puści cenę w dół i miedź w następnych tygodniach ponownie będzie rosnąć. Długoterminowo jak już wspomniałem w pierwszej części dzisiejszej analizy - KGHM ze względu na charakterystykę sektora w którym działa, raczej nie jest interesującą spółką do inwestycji długoterminowej i ogólny szeroki trend boczny z lekką tendencją zwyżkującą raczej w następnych dekadach się utrzyma i w tym ujęciu następnym interesującym poziomem do inwestycji jest cena ok. 50 zł (aktualny poziom to 123 zł).

Tak głęboki spadek zwiększyłby również atrakcyjność wyceny fundamentalnej - bo wycena w oparciu o wskaźnik ceny do zysku w okresach kryzysowych spadał nawet poniżej dwóch (aktualnie stoimy na poziomie 3,8). Krótkie podsumowanie i więcej danych finansowych spółki dodaję jak zwykle na końcu:
 

Podsumowując: KGHM z ujęcia krótkoterminowego, ma teraz większe szanse na to, że w kolejnych tygodniach wzrośnie - to jeśli cena surowca (miedzi) odbije od wsparcia. Długoterminowo spółka ta nie jest dla mnie interesująca do inwestycji - to ze względu na cykliczność. Sama wycena jest aktualnie najniższa od ponad 10 lat, ale w okresach kryzysowych o niczym to nie świadczy - jeśli cena miedzi spadnie, to również i spółka cofnie i jeśli to cofnięcie będzie większe niż spadek zysku firmy (który związany jest ze spadkiem cen surowców), to wtedy też wycena skoryguje do jeszcze niższych poziomów. Przy inwestycji na następne parę lat, taki spadek wyceny (poniżej 2 na wskaźniku ceny do zysku) byłby dla mnie poziomem do zakupu (ale tylko zakupu na parę lat, nie do długoterminowej inwestycji).

Jeśli szukasz więcej analiz do polskich spółek to polecę Tobie Portal Analiz - znajdziesz tam analizy od trójki niezależnych inwestorów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą: oni od ponad 20 lat inwestują na rodzimej giełdzie.

 Zarejestruj się w Portalu Analiz ->

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potwierdzenie powrotu do głównego trendu
13.05.2016 - 63,01

Wykres spółki KGHM potwierdza powrót do głównego trendu (spadkowego). Mieliśmy kilka dobrych sygnałów które umacniają obraz spadkowy, było odbicie od linii trendu, potrójny szczyt i przebicie wsparć. Warto dodać, że technicznie spółka bardzo fajnie chodzi - na wykresie naniosłem kreski z poprzedniej analizy (RGR  z listopada), które potwierdzają techniczne zachowanie papierku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metale spadają, a z nimi jeden z największych producentów miedzi na świecie
06.11.2015 - 89,5

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez amerykanów rośnie, tym samym dolar się umacnia, a surowce spadają. Razem z nimi cena akcji jednej z czołowych producentów miedzi oraz srebra rafinowanego na świecie - mowa oczywiście o KGHM. Upraszczając: fundamenty potwierdzają trend, technicznie również nie wygląda to wszystko pro-wzrostowo. W ujęciu kilkudziesięciu miesięcznym bez wątpienia rządzą niedźwiedzie, w krótszym okresie ostatnie ok 3 miesięczne odreagowanie możliwe, że już dobiega końca. Mieliśmy korektę trendu spadkowego, a ostatnie ukształtowanie się ceny przemawia za powrotem kursu do głównego trendu - do spadków. Na wykresie zaznaczyłem pro-spadkową formację "głowy z ramionami", która po wybiciu "linii szyi" (pole niebieskie) może w następnych kilku tygodniach zmusić do niższych cen akcji. Poziomami negującymi formację są wybicie kursu ponad 96 zł i 100 zł.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porównanie sytuacji technicznej akcji z surowcem 
08.06.2012 - 130,4


 Najwyższy czas odświeżyć techniczną sytuację spółki. Analizę tą odkładam już kilka tygodni, ale myślę że teraz jest dobry moment by coś napisać. Krótko terminowo wygląda zielono - spółka przebiła linię trendu, co może być sygnałem do próby wybicia w okolice kolejnej dłuższej linii trendu. Potwierdzenie na możliwe udane odreagowanie po ostatnich dosyć silnych spadkach możemy również znaleźć na wskaźnikach - MACD oraz RSI wygenerowały sygnał kupna dając nadzieję na udane wybicie. 


W dłuższej perspektywie wygląda troszkę gorzej. Dominujący trend nadal jest zniżkujący i sygnały na możliwą zmianę tego głównego ruchu otrzymamy dopiero po wyraźnym przebiciu 140 zł. 

Aby dokładniej ocenić techniczną sytuację waloru do analizy długoterminowej  posłużyłem się wykresem notowań miedzi, który jest głównym wyznacznikiem kształtowania się ceny spółki. Miesięczna korelacja miedzi z spółką przekracza ponad 90% co oznacza, że KGHM bardzo silnie reaguje na zmiany wartości ceny surowca:


 W krótszej perspektywie mamy więcej wahań, co oznacza że mogą się zdarzyć dni kiedy to surowiec oraz spółka idą w przeciwne strony:Taki przykład kształtowania się cen KGHM niezależnie od surowca widać powyżej (zaznaczone kółkiem). Występuje ono wtedy, kiedy to korelacja staje się ujemna - im niższa wartość wskaźnika korelacji tym mniejszy wpływ "jednego na drugie". W przypadku wysokiej ujemnej korelacji wzrost "na jednym" powoduje spadek "na drugim". Można też zauważyć, że takie przeciwne ruchy kształtowania się cen na obu instrumentach występowały bardzo krótko (lub rzadko (jak kto woli :-P)), co potwierdza silny wpływ surowca na walor. 

Dla lepszego wyobrażenia tej zależności przygotowałem również wykres pokazujący zmianę wartości surowca i spółki w jednym oknie:

 

 Zależność widać "gołym okiem" - spadki na surowcu to również spadki na spółce i odwrotnie (wzrosty na spółce możemy podziękować wzrostom na surowcu).

Dobra, to teraz już wiemy, że wartość spółki w dłuższej perspektywie kształtuje cena miedzi (korelacja długoterminowa przekracza 90%). Zależność tą możemy więc wykorzystać by określić możliwą przyszłą wartość spółki KGHM. Dlatego krótko opiszę co mówi wykres miedzi:

FCopper 08.06.2012 - 331,7 Trzy tygodnie temu przebiliśmy dolne ograniczenie formacji trójkąta, którego potencjalny zasięg wybicia może doprowadzić do 20% przeceny. Dla KGHM oznacza to zagrożenie do pogłębienia spadków o co najmniej  20%  - czyli spadek do okolic 105 zł (notabene okolice dołka z grudnia 2011 roku). Tak więc powinniśmy szykować się na test wsparcia, którego przebicie może doprowadzić do jeszcze dużo większego pogłębienia dołka....
W chwili obecnej (czyli na okres krótkoterminowy) możemy dobić do linii trendu, jednak po pierwszych sygnałach zakończenia ostatniej byczej korekty lepiej szybko wychodzić z inwestycji, gdyż zagrożenie do głębszych spadków jest większe niż szansa dłuższe wzrosty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czas na korektę?
15.03.2012 - 154


 Króciutko: KGHM dotarł do krótkoterminowej linii trendu spadkowego. Jest to pierwszy sygnał na możliwe zakończenie ostatnich silnych wzrostów na tym walorze...
Dodatkowo wzrosty powstrzymuje górne ograniczenie klina zwyżkującego:

 Na powyższym wykresie możemy zauważyć pewną analogię do wcześniejszego klina zwyżkującego - odbicie od linii trendu spowodowało przebicie dolnego ograniczenia klina, co w konsekwencji doprowadziło do silnej korekty. Czy tym razem będzie podobnie? Wkrótce się przekonamy...
Formacja klina zawsze zapowiada odwrócenie trendu. Więc przebicie dolnego ograniczenia formacji da silny sygnał na spadki. Najważniejsze wsparcia tworzą poziomy 135,8 zł (luka), 115 zł (dołek w pierwszym klinie) oraz 102,4 zł (dołek w drugim klinie).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Czy spadki się pogłębią? 
18.11.2011 - 143,9


Czy spadki w wyniku informacji o opodatkowaniu wydobywania miedzi spowodują pogłębienie spadków? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie proponuję spojrzeć na powyższy wykres... długa niedźwiedzia świeca przy zwiększonym wolumenie raczej nie wróży dobrze. Negatywnie też na oscylatorach - RSI przebił linię trendu, a MACD wygenerował sygnał sprzedaży. Patrząc na wykres ostrzeżenie przed możliwym cofnięciem się kursu mieliśmy już wcześniej - pisałem o nim ponad tydzień temu. Wsparcia się nie zmieniają - dalej wszystko tak jak pisałem kilka dni temu (niżej).  
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wybicie z klina zwyżkującego - powrót do spadków?
10.11.2011 - 157

Utworzyła się formacja klina zwyżkującego, gdzie na ostatniej sesji doszło do wybicia. Niestety przebicie dolnego ograniczenia klina zwykle sygnalizuje silną korektę. Dodatkowy negatywny sygnał daje nam formacja świecowa - objęcie bessy. Potwierdza ona duże prawdopodobieństwo na ruch spadkowy. Wsparcia znajdują się w okolicach 151 zł (szczyt z wcześniejszej fali + podwójny dołek z sierpnia i września), 134 zł, które pokrywa się zarazem 61,8% zniesieniem Fibonacciego oraz 115,4 zł - minimum z października.  Wsparcie może również tworzyć linia trendu spadkowego.

16 komentarzy:

 1. Więcej na temat analizy zwyżkowych i spadkowych możecie również odnaleźć na stronie : http://pl.saxobank.com/saxo-bank-gielda-online

  OdpowiedzUsuń
 2. GRATULACJE! 100% SPRAWDZONE ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Idealnie trafiony pkt zwrotny, co do grosza. Gratuluję. Czy teraz (po wybiciu z klina) oczekiwać głębszej korekty?

  OdpowiedzUsuń
 4. korekta w górę czy w dół?
  uczę sie dopiero dzięki za odp

  OdpowiedzUsuń
 5. Jeżeli wcześniej były wzrosty to mamy korektę w dół, jak wcześniej były spadki to może być korekta w górę. W naszym przypadku mieliśmy silne wzrosty, więc teraz korekta tego ruchu (czyli w dół ;)).

  OdpowiedzUsuń
 6. dzięki Danielu

  OdpowiedzUsuń
 7. Jak technicznie wygląda KGHM dzisiaj? Twoja analiza z 15 marca była trafiona
  pzdr
  ESE

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do tej pory wszystkie analizy KGHM były trafione :P
   Jak się uprzeć to w pierwszym o kilka procent za wcześnie przepowiedziana korekta

   Usuń
 8. Na razie dodam, że według wykresu miedzi spadki dopiero się zaczną...
  tu link do wykresu http://zapodaj.net/8e519a9ac6ab5.png.html
  korelacja surowca ze spółką KGHM to prawie 90%

  OdpowiedzUsuń
 9. Przypuszczam że w przeciągu kilku tygodni KGHM będzie chodził między 80 zł - 110 zł.
  Dopiero później spadki na 40 zł. Po określeniu długoterminowego dna, powinny się rozpocząć spore wzrosty wspierane możliwym rozpoczęciem dodruku złotówki:

  http://myalterfinance.blogspot.com/2015/11/rozpoczynamy-dodruk-zotowki.html

  OdpowiedzUsuń
 10. Analizy kolegi powyżej były dość optymistyczne, niestety na chwilę obecną kurs oscyluje w okolicach 75zł. W kwestii późniejszych spadków jednak się z kolegą w 100% zgadzam... Jeżeli zaś chodzi o drukowanie pieniędzy to przypominają mi się czasy PRL-u, jednak po obietnicach socjalnych z kampanii wyborczej i tych powtórzonych w czasie expose taką opcje również należy brać pod uwagę...

  OdpowiedzUsuń
 11. witam,
  prosze o aktualizacje wykresu dla KGHM-u;
  chyba zaczyna sięrobić dobry moment do wejścia w miedź....

  OdpowiedzUsuń
 12. KGHM dalej spadkowy, może jakaś korekta będzie, ale główny trend dalej spadkowy.

  OdpowiedzUsuń
 13. wg mnie rysuje się klin kończący fale spadkowa na kgh'u,
  http://wigtrader.blogspot.com/2016/01/kgh-1d-abcd.html

  OdpowiedzUsuń
 14. Według mnie możliwe jest wyjście w okolice 73 zł.

  http://wrzucaj.net/image/kV8le

  OdpowiedzUsuń
 15. http://wigtrader.blogspot.co.uk/2016/05/kghm-1d-aktualne-wsparcia-i-opory.html

  aktualne wsparcia i opory dla KGH

  OdpowiedzUsuń