Translate my BLOG

środa, 4 stycznia 2023

Portfel Inwestycyjny "Najlepszych Spółek Świata" po szóstym roku

W minionym 2022 roku w końcu doczekaliśmy się długo spodziewanej bessy. Bessę tą można było w miarę wcześnie rozpoznać, bo sygnały zapowiadające możliwe większe cofnięcie się mnożyły - jakie to były sygnały można prześledzić po filmach jakie w tamtym czasie publikowaliśmy na naszym kanale YouTube, do jednego takiego filmu przejdziesz klikając tutaj. Mimo pewnych znaków ostrzegawczych pozostałem jednak na cały rok optymistyczny, bo według oddanej rok temu prognozy, oczekiwałem, że główny amerykański indeks S&P500 zakończy na delikatnym plusie, tymczasem indeks ten spadł o ok. 20% (w ujęciu dolarowym)

Do tematu prognozowania wrócę jednak później - osoby, które ten post czytają najbardziej zainteresowane są moimi wynikami w okresie dekoniunktury i zanim przejdę do szczegółów, zdradzę już teraz, że zważywszy na to w jaki sposób mój długoterminowy portfel jest zdywersyfikowany, jego obsunięcie w bieżącej bessie wypadło znacznie mniejsze niż się tego spodziewałem. W dużej mierze podziękować mogę to silnemu dolarowi - zgodnie z tym co mogliśmy zaobserwować w przeszłości, w okresach kryzysowych, amerykański dolar mocno zyskiwał na wartości i dlatego też nie hedgowałem swojego portfela, co jak widać było dobrym posunięciem.

Dodam również, że mimo, że wielu osobom może się bieżąca bessa wydawać "ostra", to z historycznego ujęcia, wypada ona jednak dosyć łagodnie (może to się jeszcze zmieni?). Takie "łagodne opadanie" kursów akcji przemawia z kolei za tym, że bieżąca bessa może się jeszcze troszkę wydłużyć. Dlatego też pod tym względem uważam, że nadchodzący rok będzie w tym ujęciu znacznie trudniejszy niż miniony - tzn. w minionym roku, w miarę wcześnie można było rozpoznać, że coś na rynku się zmienia (wyższa inflacja, podwyższanie stóp procentowych, odwrócenie krzywej rentowności obligacji itd.) i dzięki temu rozpoznanie nowego cyklu było niezwykle proste. 

W 2023 roku można w sumie na podobnej zasadzie próbować prognozować ponowne ożywienie gospodarcze, ale kiedy gospodarka mierzy się ze skutkami ponadprzeciętnie wysokiej inflacji, wtedy mamy też dużo wyższą czułość rynku na przejście do kolejnych cyklów dekoniunkturalnych. Chodzi dokładniej o to, że tak jak w okresie "normalnej recesji", banki centralne recesję tą starają się załagodzić obniżając stopy procentowe, tak w okresie recesji której towarzyszy wysoka inflacja, obniżka stóp procentowych doprowadza do jeszcze większego pobudzenia inflacyjnego.

Dla niewtajemniczonych: recesja doprowadza do spadku inflacji, to niesie ze sobą ryzyko pojawienia się deflacji. Deflacja dla gospodarki opartej o dług, jest dużo większym zagrożeniem, niż wysoka inflacja. Aby więc przyhamować skutki recesji, banki centralne obniżają stopy procentowe. Jednak przy recesji, której towarzyszy wysoka inflacja, obniżanie stóp procentowych, inflację pobudza. Banki centralne stoją więc przed problemem, w którym muszą znaleźć złoty środek - muszą albo zaakceptować skutki recesji, by przywrócić odczyt inflacyjny do normalnych poziomów, albo załagodzić skutki recesji, akceptując przy tym wyższe odczyty poziomu inflacyjnego - na tą chwilę idą drogą drugą: są gotowi zaakceptować skutki recesji, aby ona przywróciła niższe poziomy inflacyjne.

Temat ten zasługuje na oddzielny materiał, dlatego nie będę tego dalej rozwijał i przekieruję do paru filmów, które tą problematykę omawiają troszkę dokładniej (klikając na poniższe tytuły, przejdziesz do filmu):

1. Czy czeka nas stagflacja?
2. Jak zakończy się inflacja?
3. Skutki wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych
4. Najdroższy dolar w historii
5. Kiedy koniec bessy?

Podsumowując więc mój krótki wywód: uważam, że w kolejnych miesiącach mamy podwyższone ryzyko do tego, że ponowne ożywienie gospodarcze może mieć charakter krótkotrwały i rynek może przejść do dłuższej (2-5 lat) konsolidacji. Mimo tego delikatnie pesymistycznego wydźwięku wyraźnie jednak zaznaczę, że nie pozycjonuję się na dokładnie taki scenariusz, szczególnie nie jeśli mówimy o moim długoterminowym portfelu - długoterminowy portfel zamierzam dalej w ten sam sposób prowadzić jak dotychczas i ewentualne dostosowanie do zmieniającego się na dłużej otoczenia rynkowego, dokonuję na bieżąco. 

Przechodząc więc do wyników mojego portfela, tym razem zacznę od zmiany wartości - przypomnę, że myślałem, że w okresie bessy, znacznie gorzej wypadnę i mój portfel w ujęciu wartości spadnie. Tym czasem w 2022 roku jestem tylko na delikatnym minusie, a to osiągnąłem zwiększając częstotliwość zakupową akcji.


Dla dokładniejszego zrozumienia mojej sytuacji dochodowej: dla mnie giełda jest najważniejszym źródłem dochodu, a mój styl handlu wykorzystuje długoterminowe trendy. Oznacza to, że w okresach bessy musiałem być przygotowany na to, że majątek mój spadnie. Tymczasem tradingowe transakcje zakończyłem plus minus na zero i po raz pierwszy odkąd utrzymuję się z rynku finansowego, większy dochód przyniosły mi inne źródła, a dokładniej suma: sprzedaży książek, monetaryzacji bloga, dochód z YouTub'a, linki afiliacyjne oraz współprace partnerskie.

Żebyście też nie myśleli, że działalność "influencerska" jest jakimś wysokodochodowym biznesem. Dochody z tych źródeł pokryły jedynie moje koszty życia, a pozostałą nadwyżkę tylko w niewielkim stopniu mogłem przeznaczyć do inwestowania. Dlatego też w 2022 roku gotówkę z innych kont (w tym tradingowych oraz z oszczędności) wypłaciłem i przelałem do długoterminowego portfela - tak aby wykorzystać trwającą sytuacją możliwie jak najlepiej. Jaki to przyniosło efekt, widzicie na powyższym wykresie - portfel inwestycyjny w ujęciu wartości stoi dzisiaj na delikatnie niższym poziomie niż rok temu. Mimo tego, oczyszczając go o te wpłaty, w ujęciu procentowym oczywiście straciłem - ale tak jak już pisałem: mniej niż myślałem.

W 2022 roku stopa zwrotu z tego portfela sięgnęła -27,3%, a maksymalne obsunięcie sięgnęło 35,08%. Benchmarki, czyli z jednej strony S&P500 w tej samej walucie (PLN) stracił z kolei 13%, a MSCI World 12,7%. Mając na uwadze, że portfel mój skoncentrowany jest w dosyć agresywne spółki, wynik ten jest dla mnie zadowalający, a jaki potencjał w tych spółkach tkwi, można z kolei próbować oszacować po wyniku jaki portfel uzyskał w lipcu - tego jednego miesiąca portfel ten wzrósł o 15,6%, co zarazem pokazuje, jak portfel może się zachować, kiedy rynek ponownie wróci do hossy - czas pokaże czy jest to dobry indykator prognostyczny...

Moja bieżąca średnioroczna stopa zwrotu wynosi 5,78% co przybliżyło mnie też do długookresowej średniej. Rok temu ta średnioroczna stopa zwrotu wynosiła 25%, ale że był to wynik wynikający tylko z dobrej koniunktury pisałem w poprzedniej aktualizacji portfela: "uwzględniając kilkudziesięciu letnią historię rynku akcji, trzeba jednak pamiętać, że oczekiwana długookresowa średnioroczna stopa zwrotu z rynku akcyjnego mieści się w przedziale 8-12% rocznie (w zależności od poziomu inflacyjnego). Dlatego mój wynik (25,03% rocznie) z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie w przyszłości utrzymany - tym bardziej, że inwestuję "long only", ale mam nadzieję, że mimo tego portfel dalej będzie w stanie pokonywać rynek" .

Jeśli hossa wróci, moja średnioroczna stopa zwrotu również powinna ponownie wzrosnąć, ale dawne 25% rocznie raczej  tak szybko nie osiągnę - będę zadowolony jak w długim okresie wypracuje wyższe stopy zwrotu od benchmarków.


Jak dotychczas w poszczególnych latach mój portfel wypadał - to pokazuje powyższa grafika. 2022 jest rokiem bessy i jednocześnie jest to też pierwszy rok w historii tego portfela, gdzie jego wartość (bez uwzględnienia wpłat) spadła. Warto też zwrócić uwagę na to, że 2021 rok był wcześniej najlepszym rokiem w historii (z prawie 30-procentowym rocznym zyskiem) i jak to często bywa - po bardzo dobrym roku przyszła korekta. Patrząc w historycznym ujęciu, po tak słabym roku jak 2022, następujący rok zwykle był ponadprzeciętnie dobry. Jednak nie będę wchodził w nowy rok z nadzieją odrobienia spadków - moja perspektywa się nie zmienia, tzn. że ja swoje wyniki mierzę w ujęciu długoterminowym.Dotychczasowe szersze spojrzenie na mój portfel zdradza z kolei, że w okresie hossy zyskuję więcej niż szeroki rynek, a kiedy przychodzi bessa, obsunięcie jest większe. Przez to też, przewagę jaką w latach 2017-2021 nad rynkiem uzyskałem, w 2022 roku oddałem. Mając to na uwadze, powinienem w kolejnych miesiącach zwrócić szczególną uwagę na to jak portfel zachowuje się, kiedy rynek odbija. Jeżeli mój portfel nie będzie za wzrostami na giełdzie nadążał, to będę musiał coś w nim zmienić - co, to okaże się kiedy do tego dojdzie.

Przechodząc do składu portfela - aktualnie trzymam 32 różne spółki i mimo tego, że moja strategia opiera się na maksymalizacji zysków, duża część spółek w które inwestuję dzieli się swoimi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidendy. Strategia oparta na "maksymalizacji zysków" polega na tym, że koncentruję portfel w spółki które się rozwijają i które zyski przeznaczają w dalszy rozwój firmy. Kiedy spółka swoimi zyskami dzieli się w formie dywidendy z akcjonariuszami, to zazwyczaj z tego względu, że nie ma na zyski lepsze zastosowanie. To powoduje, że strategia dywidendowa nie jest zoptymalizowana finansowo i oprócz kosztów podatkowych dochodzą przy dywidendzie również koszty hamujące dalszy wzrost spółki - więcej na ten temat omówiliśmy w filmie, do którego przejdziesz klikając na jego tytuł: "Wielki mit dywidendy". Mimo tego większość solidnych finansowo spółek po prostu albo nie ma lepszego zastosowania do przeznaczenia swoich zysków, albo po prostu są to firmy które chcą się znaleźć również w funduszach, które inwestują tylko w przypływy pieniężne i tym sposobem mój portfel 66 razy w roku generuje cash flow. Dotychczas ta dywidenda zwróciła mi 3,44% kapitału jaki zainwestowałem w akcjach. Przy strategii dywidendowej, wiem że niektórzy taki zwrot otrzymują rocznie (ja po sześciu latach), jednak dlaczego patrzenie na to w takim ujęciu może być zgubne - o tym opowiem w dalszej części rocznego podsumowania. Najpierw grafika, która pokazuje jak moja dywidenda z kwartału na kwartał rosła:
 

Do pierwszego kwartału 2020 roku dywidenda z każdym kolejnym rokiem była wyższa, później przyszło małe załamanie i następnie od kolejnego roku, trend ten ponownie był kontynuowany. Dla przypomnienia spadku wypłacanej dywidendy w 2020 roku - ona nie wynikła ze skrócenia wypłaty lub zawieszenia dywidendy przez kryzys pandemiczny, tylko ze sprzedaży w tamtym czasie jednej spółki dywidendowej - General Mills. Spółki jakie ja w tamtym czasie w portfelu miałem, finansowo stały bardzo stabilnie i większość moich firm dalej kontynuowała dotychczasową politykę dywidendową. Jedynymi firmami, które przerwały wtedy wypłacać dywidendę były TJX Companies oraz Ross Stores - one do wypłaty wróciły w kolejnym roku. Warto również zwrócić uwagę na drugi kwartał 2022 roku - dywidenda w tym czasie wypadła ponadprzeciętnie wysoko i wynikło to ze sprzedaży udziałów w Alibabie przez Tencent: uwolniona w tej operacji gotówka w całości została wypłacona w formie dywidendy akcjonariuszom spółki.
 
Kalendarz w którym zapisałem w których miesiącach jaka spółka wypłaca dywidendę znaleźć można w zakładce "Portfel Inwestycyjny BSW" - tam również regularnie odświeżam stan tego portfela, także nie trzeba specjalnie czekać do końca roku, aby zobaczyć jak portfel ten na przestrzeni roku się zmienił. - na koniec roku tylko szczegółowo jeszcze raz wszystko podsumowuję.
 
Przechodząc dalej do transakcji jakie w 2022 roku w tym portfelu wykonałem - w sumie w minionych dwunastu miesiącach przeprowadziłem 13 transakcji zakupu i 3 transakcje sprzedaży. Oczywiście zgodnie z polityką jaką prowadzę - zachowuję całkowitą transparentność i o każdej transakcji informuję swoich czytelników na fanpage'u na FB oraz na twitterze i na blogu. Przy transakcjach sprzedaży jedną firmę całkowicie wyrzuciłem z portfelu i była to spółka Neogen. Kolejne dwie firmy które sprzedałem, były Adobe oraz Etsy, ale te transakcje przeprowadziłem z powodu przeniesienia części portfela do nowego brokera. Więcej szczegółów dotyczących tych transakcji na poniższych screenach, więc nie będę się powtarzał i zachęcam do powiększenia zdjęcia:


Pozostałe transakcje to transakcje zakupu, gdzie częściowo powiększałem pozycje i częściowo nabywałem całkowicie nowe - również tu nie będę powtarzał tego co pisałem wcześniej i po prostu zachęcam do powiększenia screena:Przechodząc do jedynej spółki, której się całkowicie pozbyłem - Neogen. Poniżej dodaję wykres przebiegu transakcji oraz jak spółka po mojej sprzedaży się dalej zachowała, aby ocenić, czy moment wyjścia był jakkolwiek dobrze trafiony (aczkolwiek przy długoterminowych inwestycjach moment wejścia i wyjścia nie jest tak znaczący, ważniejsza jest konsekwencja, która odczuwalny wpływ na portfel będzie miała po dłuższym okresie czasowym):
 
Neogen 31.12.2022 - 15,23 $

Kiedy akcje spadły poniżej 25$ poinformowałem (link), że w przypadku kontynuacji słabości, spółka opuści mój portfel. W momencie kiedy tą informację opublikowałem byłem już ok. 30% na minusie, ale chciałem jej dać szansę... z dzisiejszej perspektywy można mi zarzucić, że dałem jej troszkę za dużą szansę, bo po moim poście akcje jak kamień dalej nurkowały na dno. Oprócz słabości spółki w stosunku do szerokiego rynku, drugim znakiem ostrzegawczym, była spadająca marża - ona w 2018 wynosiła jeszcze 15,7%, a w 2022 już tylko 9,16%. Trend ten odwrócił się tuż po moim zakupie i kiedy widziałem, że mimo dobrej (wtedy) koniunktury sytuacja finansowa w firmie uległa pogorszeniu, powinienem spółkę sprzedać... i zrobiłem to - ale nie pozbyłem się spółki z portfela prywatnego (tego którego teraz omawiam), tylko z portfela, który w formie certyfikatu notowany jest na giełdzie (HQSP Investing). W prywatnym portfelu mogę troszeczkę więc "naginać zasady", bo tu odpowiedzialny jestem tylko za własne pieniądze. Portfel notowany na giełdzie z kolei, muszę jasno zarządzać według przedstawionej strategii - ze względu na odpowiedzialność jaką mam w stosunku do inwestorów które obdarzyły mnie swoim kredytem zaufania i w ten portfel zainwestowały. Dzięki temu w portfelu HQSP Investing akcje te wyrzuciłem z portfela z ok. 11% zyskiem. Jednak aktualizacja nie dotyczy tego portfela, tylko mojego prywatnego, więc wracając do niego, zaksięgowana w tym portfelu strata przyczyniła się do ok. 1% obsunięcia wartości portfela. Można dodatkowo wspomnieć temat fuzji z 3M Company, jednak nie chcę tego tematu rozwijać, bo raz - ona nie miała żadnego wpływu na sytuację wyników w firmie i dwa, zabrałoby to po prostu za dużo czasu, który można poświęcić oddzielnemu wpisowi. Wspominam o fuzji tylko ze względu na przedstawienie kompletu ważnych dla spółki w minionym roku wydarzeń. 

W dalszej części podsumowania będę omawiał aktualne pozycje w portfelu i klikając na nazwę spółki przejdziesz do oddzielnego wpisu w którym firmę przedstawiałem. Na końcu tego wpisu tradycyjnie przechodzę do omówienia prognoz na nowy rok, wraz z podsumowaniem zeszłorocznej. Także zainteresowanych tymi informacjami zapraszam do lektury:

Ross Stores 31.12.2022 - 116,07 $

W pierwszym etapie budowy długoterminowego portfela koncentrowałem się na spółkach rozwiniętych i mniej cyklicznych, aby stworzyć sobie tym fundament. Stąd pierwszą firmą w którą zainwestowałem była spółka Ross Stores. Niecykliczność akcji można bardzo dobrze rozpoznać w aktualnie trwającej bessie, gdyż Ross Stores stabilizuje portfel, gdzie jej cena akcji notuje w okolicach historycznych szczytów. Całkowita stopa zwrotu od chwili zakupu sięga już 153,45%, a to daje 19,15% rocznie.
 
Hormel Foods 31.12.2022 - 45,55 $

Druga spółka w portfelu to Hormel Foods, która zakupiona została w tych samych celach co poprzednia - jako fundament do stabilizacji w okresie podwyższonej zmienności. Jak widać, również ona spełnia swoje zadanie, gdzie mimo trwającej na szerokim rynku bessie, ta spółka rok kończy na bardzo delikatnym minusie. Sumarycznie od chwili mojego zakupu, akcje te wzrosły na wartości już niemalże dwu krotnie i do tego dochodzi jeszcze ponad 16% dywidendy (na której mi na tym etapie nie zależy).

Altria 31.12.2022 - 45,71 $

Trzecia spółka kupiona w tym samym celu co poprzednie dwie to Altria. Firma która w mojej opinii działa w sektorze, który bardzo powoli "umiera", ale same wyniki przemawiają za firmą, więc nie sugerując się opinią, tylko patrząc na liczby dalej będę tą pozycję trzymać. Nie oczekuje od niej ponadprzeciętnych zysków - w spółkę zainwestowałem dla stabilizacji portfela, zadanie które jak widać realizuje wzorowo.

Church & Dwight 31.12.2022 - 80,61 $

Czwarta spółka to następny kandydat do stabilizacji portfela, jednak ta firma zadanie to tak wzorowo jak poprzednie trzy firmy nie realizuje. W ujęciu wyników finansowych wygląda to jednak inaczej i dlatego też ponadprzeciętnie głębokie obsunięcie, jakie ta firma w bieżącej bessie doświadcza postanowiłem wykorzystać do powiększenia udziałów. Zaznaczę, że podana na wykresie stopa zwrotu to tzw. stopa zwrotu liczona według wzoru TTWROR, tzn. że liczona od chwili pierwszej transakcji (przykład: zainwestowana w 2010 roku kwota 1000 $, która do roku 2020 wzrosła do 2000 $ oznacza osiągnięty wynik równy 100%, jeśli w 2015 roku dokonuję drugiego zakupu i inwestycję powiększam z 2000 $ do 3000 $, to wynik do tego czasu pozostaje bez zmiany, ale od 2020 roku liczony będzie od 3000 $ i jeśli ta kwota do 2025 roku wzrośnie do 6000 $, stopa zwrotu według tego wzoru wyniesie 500%). Oznacza to, że w przypadku kiedy cenę uśredniam po wyższej cenie (w stosunku do pierwszej transakcji), to może powstać iluzja zawyżonego zysku w stosunku do ceny uśrednionej. Kiedy z kolei uśredniam w dół (czyli po niższym kursie niż przy pierwszej transakcji), wtedy ta stopa zwrotu będzie niższa (w stosunku do ceny uśrednionej). Wykorzystywanie wzoru TTWROR robi się po to, aby gotówka, która regularnie zasila portfel nie była uwzględniana w stopie zwrotu, bo kiedy jest, stopę zwrotu można sfałszować - gdyby wartość portfela spadała i jednocześnie do portfela dochodziłaby gotówka, która liczona byłaby jako cena uśredniona, wtedy stopa zwrotu z portfela mimo, że w rzeczywistości jest ujemna, byłaby dodatnia, a przy stopie zwrotu liczonej według wzoru TTWROR tak nie jest i widać realny wynik z inwestycji. W przeliczeniu mojej stopy zwrotu według ceny uśrednionej - mój zysk na akcjach Church & Dwight wynosi 60,51% (będą też przykłady w moim portfelu, gdzie uśredniona stopa zwrotu jest wyższa od wyniku liczonego według wzoru TTWROR - to wtedy uśredniałem cenę po niższym kursie).
 
Exponent 31.12.2022 -  99,09 $

Piąta firma w portfel to Exponent - tym razem inwestycja nie dla stabilizacji portfela, bo spółkę kategoryzuję do firm "wyważonych", czyli z umiarkowanym ryzykiem i większym potencjałem wzrostowym niż poprzednie cztery spółki. Również tą pozycję powiększałem i moja dotychczasowa stopa zwrotu (według wzoru TTWROR) sięga prawie 250%. Jako inwestor nie powinno się mieć "ulubione spółki", bo to może doprowadzić do nieracjonalnych w przyszłości decyzji. Jednak jako, że co jakiś czas jestem pytany o moją ulubioną firmę, to gdybym już miał wybierać, byłaby to właśnie spółka Exponent. Spółka bardzo rzadko doświadcza większej korekty, a kiedy już się pojawia, to zazwyczaj jest to okazja jaka przychodzi niezwykle rzadko. Również w tym momencie, aktualne obsunięcie interpretuję jako "okazję", ale jako że już posiadam znaczący pakiet, pozycję nie powiększam (aktualny udział tej spółki w portfelu sięga 9,36%).

Rollins 31.12.2022 - 36,54 $

Kolejna pozycja w portfelu to Rollins i również w tej spółce powiększałem udziały. Aktualna stopa zwrotu (liczona według wzoru TTWROR) przekracza 100%, czyli mógłbym połowę pozycji sprzedać i resztę zostawić bez ryzyka - nawet gdyby po mojej sprzedaży akcje spadły do zera, byłbym na plusie. Jednak ja nie chcę pozycję zmniejszać, bo fundamentalna sytuacja bez zmian, firma nawet mimo bessy na szerokim rynku, kończy rok z prawie 10% plusem.

Tencent 31.12.2022 - 42,38 $

Pierwsza chińska spółka jaką do portfela kupiłem to Tencent. Firma w tym roku sprzedała swoje udziały w spółce Alibaba i uwolniona z tego zabiegu gotówka w całości wypłacona została w formie dywidendy. Licząc od chwili zakupu akcje są lekko ponad 2% w zysku, co zawdzięczać mogę jedynie korzystnej wymiany walut. Raczej nie oczekuję, aby firma przyniosła mi ponadprzeciętnie wysokie zyski, ale jako jeden z największych holdingów świata, jest ona swego rodzaju ekspozycją na chiński rynek.

3M Company 31.12.2022 - 119,92 $

Ósma pozycja w portfelu to 3M Company, czyli kolejna spółka dywidendowa jako przeciwwaga do spółek rozwijających się, które w ostatnim etapie budowy portfela więcej inwestowałem. 3M Company notuje na razie na stosunkowo dużym (jak dla tego rodzaju firmy) minusie, w samej dywidendzie wypłaciła mi już niecałe 14%. Akcje od której raczej nie można oczekiwać zbyt wiele, ale w jej przypadku priorytetem jest też rosnące cash flow, które nieprzerwanie od ponad 50 lat jest wypłacane.

The Sherwin-Williams Company 31.12.2022 - 237,33 $

Następna spółka jaką posiadam to The Sherwin-Williams Company. Akcje podobnie jak szeroki rynek znajdują się w bessie, ale w ostatnich tygodniach w stosunku do szerokiego rynku, spółka radzi sobie lepiej - spółka dalej oddalona jest od swojego ostatniego dołka niż rynek. Całościowa stopa zwrotu przekracza w tej spółce 110%, czyli również tu mógłbym połowę sprzedać, zapewniając sobie gwarantowany zysk. Sama sytuacja fundamentalna pozostaje jednak optymistyczna i spadek ceny akcji związany jest z otoczeniem rynkowym, w którym po prostu dochodzi do korekty wyceny. Dlatego też nie zamierzam się swoich udziałów pozbywać.
 
BlackRock 31.12.2022 - 708,63 $

Dziesiąta spółka w portfelu to BlackRock, czyli następny dywidendowy reprezentant. Również ta firma odkąd nabyłem ją do swojego portfela, wzrosła już ponad dwukrotnie. Same cash flow zwróciło mi z kolei niecałe 17% zainwestowanej w niej kwoty. Akcje tej spółki w ostatnich tygodniach wykazały dużą przewagę w stosunku do szerokiego rynku, co może być dobrym prognostykiem na nowy rok. 

TJX Companies 31.12.2022 - 79,60 $

Jedną z niewielu na rynku spółek, która mimo bessy notuje w okolicach swoich historycznych szczytów jest następna pozycja w moim portfelu - TJX Companies. Akcje tej spółki w tym roku wzrosły o ponad 6%, a w moim portfelu notuje z ok. 90% zyskiem. Solidna fundamentalnie spółka bez dużego potencjału wzrostowego, za to dobry "stabilizator" portfela.

Fiserv 31.12.2022 - 101,07 $

Dwunasta spółka w portfelu to Fiserv. Spółka do 2020 roku w dużym stylu skupywała własne akcje, a to stabilizowało kurs. W okolicach pandemicznego krachu firma odwróciła się o 180 stopni emitując nowe akcje, co przerwało wzrostowy trend kursu. Pozyskana na emisji gotówka wykorzystana została następnie do spłacenia zobowiązań. Aktualnie firma wraca do starej polityki, ale na razie jest jedną z ofiar trwającej bessy, która powstrzymuje cenę przed wzrostami. Jednak można również dodać, że mimo tej bessy, akcje nie są w trendzie spadkowym - tylko w trendzie bocznym, to z kolei jest dobrym znakiem do tego, że w przyszłości akcje utrzymają przewagę na rynkiem.

Nvidia 31.12.2022 - 146,14 $

Kolejna firma, której posiadam udziały to Nvidia. Spółka z fundamentalnego ujęcia ostatnio wygląda słabiej, ale wynika to z bardzo cyklicznego sektora w którym działa. Okres recesji może doprowadzić do większego cofnięcia tempa wzrostu zysków, a może nawet do mniejszych zysków. Osoby, które słabość wykorzystają, mogą jednak zostać wynagrodzeni. Nvidia jest bardzo dobrze ustawiona i okres ożywienia może wpłynąć ponadprzeciętnie dobrze na przyszłe wyniki. Jednak trzeba zaznaczyć, że zmienność może pozostać wysoka, dlatego ta spółka interesująca jest jedynie dla osób, które już mają dostatecznie szeroko zdywersyfikowany portfel oraz są gotowi tą zmienność zaakceptować. 

Mastercard 31.12.2022 - 347,73 $

Czternasta spółka jaką posiadam to kolejna firma, która mimo bessy trzyma się bardzo dobrze, a to może być dobrym sygnałem na przyszłość. Spółka o której mowa to Mastercard. Odkąd nabyłem akcje firmy, cena kursu wzrosła o niecałe 40%, a to daje ok. 10,5% rocznie. Dodatkowo Mastercard wypłaca niewielką dywidendę, ale ona mimo, że jest stosunkowo niska, rośnie ponadprzeciętnie szybko - w ostatnich 10 latach rosła 38% rocznie, w pięciu letnim ujęciu z kolei 20% rocznie. Ja akcje tej spółki trzymam dla partycypacji w segmencie płatności elektronicznych - to, że gotówka traci na znaczeniu, wszyscy wiemy. Mastercard może być jednym z beneficjentów takie rozwoju.

Danaher 31.12.2022 - 265,42 $

Piętnastą pozycję w portfelu zajmuje firma Danaher. Pozycję w portfelu w styczniu 2022 roku powiększyłem i z dzisiejszej perspektywy moment ten mimo, że nie był idealny, uważam za bardzo dobry - szeroki rynek od tamtego czasu mocno spadł a firma nie, a to troszeczkę ustabilizowało mój portfel. Aktualnie akcje te są moją piątą największą pozycją w portfelu z całkowitym udziałem równym 5,37%. Spółka raczej w przyszłości nie przyniesie ponadprzeciętnie wysokich stóp zwrotu, ale nie jest to też jej rolą - jej rolą jest stabilizacja portfela na okres zwiększonej rynkowej zmienności i jak dotąd, zadanie to spółka realizuje.

Jack Henry & Assiociates 31.12.2022 - 175,56 $

Następną spółkę jaką trzymam w portfelu to Jack Henry & Assiociates. Firmę kupiłem po pandemicznym krachu, kiedy ona wyraźnie wykazywała się przewagą w stosunku do szerokiego rynku - akcje dużo wcześniej wybiły ponad historyczny szczyt niż rynek. Czysto statystycznie taka przewaga nad rynkiem zapowiada siłę kursu akcji na kolejne tygodnie, ale nie w tym przypadku - tuż po moim zakupie, akcje przeszły do korekty. Mimo tego ogólny fundamentalny obraz pozostał pozytywny, więc nie było powodów do sprzedaży udziałów, tym bardziej, że moja perspektywa jest długoterminowa. Aktualnie akcje w portfelu notują z ok. 1% zyskiem i dotychczas wypłaciła ona mi 2,68% dywidendy.

MarketAxess Holdngs 31.12.2022 - 278,89 $

Siedemnasta spółka jaką do portfela nabyłem to MarketAxess Holdngs. Kryterium momentu wejścia podobne jak w przypadku poprzedniej spółki i również w tym przykładzie ten moment nie wypadł optymalnie. Firma obecnie znajduje się w ponadprzeciętnie głębokiej korekcie, co też związane jest z krachem na rynku długu - spółka ta jest brokerem do rynku obligacji dla instytucjonalnych inwestorów. Przy tym w minionym roku doświadczyliśmy największego krachu na obligacjach od ponad 100 lat, co przełożyło się też na kursie akcji tej spółki. Jeżeli sytuacja ta się znormalizuje, to również i spółka powinna wrócić do wzrostów i patrząc po historii, po bardzo słabym roku dla obligacji, kolejny rok wypadał zazwyczaj ponadprzeciętnie dobrze. Jeżeli to się powtórzy to również i ta spółka może w nowym roku wzrosnąć ponadprzeciętnie dużo. Dlatego pozostaję dla firmy optymistyczny, ale nie zamierzam też powiększać udziały w spółce - aktualnie firma w portfelu ma 1,41% udział, co oznacza, że nawet jak jestem w błędzie co do optymistycznych oczekiwań, nie odczuję tego mocno.
 
NetEase 31.12.2022 - 72,63 $

Osiemnasta pozycja w portfelu to NetEase. Kryterium momentu wejścia to samo jak w poprzednich dwóch przykładach i tym razem statystyka była po mojej stronie - bo zgodnie z nią, akcje w kolejnych miesiącach utrzymały przewagę nad rynkiem. Jednak później przyszła bessa i również te akcje doświadczają obsunięcie. Mimo tego nadal jestem na pozycji na plusie. Firma raczej kategoryzowana jest do spółek z podwyższonym ryzykiem i dlatego też nie zamierzam w niej zwiększać swoich udziałów. Aktualnie ona odpowiedzialna jest za 1,84% wartości mojego portfela.

Cadence System Design 31.12.2022 - 160,64 $

Kolejna spółka w portfelu pochodzi z koniunktro-czułego sektora półprzewodników. Mimo, że segment ten charakteryzuje się wysoką cyklicznością, akcje w stosunku do szerokiego rynku utrzymują dużą przewagę, co postanowiłem też wykorzystać zwiększając w niej swoje udziały do ponad 5,4%. Tym samym jest to w tej chwili moja czwarta największa pozycja w portfelu i po części zawdzięczam to wzrostom, które przyniosły mi już ponad 80% zysku.

Hypoport 31.12.2022 - 99,65 €

Dwudziesta pozycja w portfelu to pierwszy europejski reprezentant - Hypoport. Firma ta rok temu kandydowała na to, aby w następnych paru latach przyłączyć do 30 największych spółek Niemiec. Niestety ale wysoka czułość na stopy procentowe, spowodowało że firma mocno na tym ucierpiała. Pozycję tą od początku kategoryzuję do firm z podwyższonym ryzykiem i dlatego nie zamierzam więcej zwiększać w niej swoich udziałów. Przez ponadprzeciętnie głęboki spadek kursu akcji, jej udział w portfelu spadł do skromnych 0,72%, co innymi słowami oznacza, że niezależnie od przyszłego rozwoju sytuacji, nie odczuję tego mocno.

IDEXX Laboratories 31.12.2022 - 407,96 $

Następna spółka w moim portfelu to IDEXX Laboratories. Akcje tej spółki doświadczają razem z szerokim rynkiem bessy, ale jeżeli kurs zejdzie jeszcze niżej, bardzo chętnie wykorzystam to do powiększenia swoich udziałów w niej. Aktualnie firma odpowiedzialna jest za 2,75% wartości mojego portfela, a całkowity wynik od chwili zakupu to niecałe 32% zysku. Nie wykluczam też, że udział w tej spółce powiększę w momencie kiedy akcje wybiją ponad poprzedni szczyt - jako sygnał potwierdzający powrót do głównego trendu.
 
Fiverr International 31.12.2022 - 29,14 $

Druga firma z najwyższym profilem ryzyka jaką posiadam po Hypoport jest Fiverr International. Spółkę tą można kategoryzować do wysoko spekulacyjnych, co też potwierdza bieżąca bessa w której akcje od szczytu spadły o ponad 90%. Tym samym również i w moim portfelu firma świeci z drugą najwyższą stratą, która sięga prawie 80%. Mimo tego nie jest ona dla mnie zbyt odczuwalna, bo przeliczając jej udział na wpłacony kapitał, obsunięcie to nie powoduje dużych szkód w portfelu. Akcje te w przeszłości udowodniły, że potrafią w krótkim czasie wzrosnąć o ponad 1000%, więc nie będę gubił nadziei i przetrzymam stratę. Jak spółka zbankrutuje, nie odczuję tego mocno, ale jak wzrośnie ponad stu-krotnie, również. Więc akcje pozostaną w portfelu i nie będę w niej zwiększał swoich udziałów.
 
Veeva Systems 31.12.2022 - 161,38 $

Kolejna spółka, już mniej ryzykowna niż poprzednia to Veeva Systems. Moment zakupu z perspektywy czasu nie wypadł w tej firmie optymalnie, ale przy długoterminowym inwestowaniu, ważniejszy dla mnie jest trend wyników finansowych - bo w długim terminie kurs akcji podążać będzie za fundamentalnym obrazem w spółce i w tej spółce obraz ten wygląda dobrze. Aczkolwiek wysokie tempo wzrostu wyników, powoduje że jej wycena bardziej czuła jest na mniej pozytywne wiadomości, a to może doprowadzić do ponadprzeciętnie głębokiego zejścia kursu akcji. Mimo tego w ogólnym spojrzeniu więcej przemawia za niż przeciw spółce. 

The Trade Desk 31.12.2022 - 44,83 $

Następna spółka jaką można kategoryzować do firm z podwyższonym ryzykiem to The Trade Desk. W ogólnym rozrachunku przypisuję firmie duży potencjał i większe prawdopodobieństwo ponadprzeciętnie wysokich stóp zwrotu, ale to kosztem większej zmienności. Dlatego też jej udział w portfelu sięga 1,51% i na tą chwilę nie zamierzam w niej zwiększać swoje udziały.
 
 Sea Limited 31.12.2022 - 52,03 $

Trzecia firma, którą wkładam do jednego wspólnego koszyk najbardziej ryzykownych akcji jakie posiadam jest Sea Limited (poprzednie dwie z tej kategorii to Hypoport oraz Fiverr International). Przy pierwszym zakupie, kupowałem ponadprzeciętnie mały pakiet akcji i dlatego niecały rok później powiększyłem udziały. Mimo tego powiększenia, całkowity wpływ spółki na stopę zwrotu portfela pozostaje mały - aktualnie jej udział w portfelu sięga 0,88%.

Silvergate Capital Corporation 31.12.2022 - 17,40 $

Czwarta i ostatnia spółka z kategorii wysoko spekulacyjnych jakie posiadam to Silvergate. Firma ta jest moją ekspozycją na kryptowaluty i do afery FTX wyglądało wszytko całkiem ok, tzn. akcje znajdowały się w korekcie, ale była ona adekwatna do otoczenia. Po aferze FTX, zaufanie do kryptowalut najwyraźniej spadło, a to poczuły również i spółki, które w tym segmencie działają. Jeżeli zaufanie do całego rynku kryptowalut wróci, to również i ta firma powinna na tym skorzystać.

Sartorius 31.12.2022 - 316,00 €

Kolejna firma jaka gości w moim długoterminowym portfelu to Sartorius. Na giełdzie notowane są dwa rodzaje akcji oraz akcje firmy córki i ja spośród tej listy posiadam akcje z pełnym prawem głosu i niższą dywidendą. Firma koryguje wysokie przewartościowanie jakie powstało po pandemicznym krachu. W długim terminie, akcje w ujęciu fundamentalny wyglądają dobrze i związku z tym nie zamierzam sprzedawać swoich udziałów.

Advanced Micro Devices 31.12.2022 - 64,77 $

Kolejna firma, która gości w moim portfelu to Advanced Micro Devices. Spółka jest z sektora półprzewodników, a to oznacza, że działa w silnie cyklicznym sektorze i związku z tym również akcje w bieżącej bessie spadają ponadprzeciętnie głęboko. Jeżeli bessa będzie kontynuowana, to również i ta firma jeszcze pogłębi dołek, ale ogólny długoterminowy obraz pozostaje w mojej ocenie pozytywny - spółka działa w perspektywicznym sektorze i jest dobrze ustawiona na przyszłość.

Paycom Software 31.12.2022 - 310,31 $

Pierwsza całkowicie nowa pozycja, która doszła w minionym roku to Paycom Software. Akcje kupowałem w trakcie trwania pierwszej fazy sprzedażowej i jak dotąd moment wejścia można uznać za średnio trafiony - "średnio" bo akcje w kolejnych miesiącach można było dostać po lepszej cenie, ale w stosunku do tego jak od tamtego czasu zachował się szeroki rynek, firma ta zaczęła wykazywać przewagę. Czas pokaże czy ta przewaga utrzyma się również kiedy wróci hossa.
 
Etsy 31.12.2022 - 119,78 $

Powoli dochodzimy do końca listy spółek jakie posiadam - druga firma, która jako nowa pozycja w 2022 roku doszła do portfela to Etsy. Akcje tej firmy parę miesięcy później sprzedałem, abym mógł ją odkupić u nowego brokera. Szczegóły "tego manewru" opisałem na już wcześniej opisałem i można je doczytać na załączonych screenach z informacją o transakcji. Moment odkupienia nie był zbyt udany, ale na całościowy wynik nie ma to dużego znaczenia. 

Shopify 31.12.2022 - 34,71 $

Trzecią, całkiem nową pozycją jaką w 2022 roku kupiłem jest Shopify. Akcje kupowałem na pierwszej panicznej fali wyprzedaży i jak widać do dołka troszkę zabrakło. Aktualnie spółka zdaje się już być atrakcyjnie wyceniona, ale nie zamierzam więcej powiększać swoich udziałów w tej firmie, bo ogólne ryzyko w tej spółce jest wyższe. 

Adobe 31.12.2022 - 336,53 $

Ostatnia spółka z mojego portfela to Adobe. Spółkę z tego samego względu jak przy Etsy kilka tygodni później sprzedałem, by później ponownie ją odkupić u nowego brokera. W przypadku tego "manewru" udało mi się troszeczkę polepszyć cenę i to co przy Etsy straciłem, na Adobe odrobiłem. Ogólna wycena tych akcji jest w mojej opinii już atrakcyjna, ale na chwilę obecną nie zamierzam więcej powiększać w tej spółce swoich udziałów.

W portfelu goszczą 32 spółki, z tego 9 spółek notuje ze stratą przekraczającą 30%, jednak sumarycznie te firmy odpowiedzialne są za ok. 10% wartości portfela, co oznacza, że straty te nie wpływają tak mocno na całościowy wynik portfela. Spółek, które przyniosły już min. 30% zysku mam z kolei 14 i ich udział w portfelu sięga ok. 60% i z tych 14 akcji aż 9 przyniosło ponad 100% zysku. Pozostałe 30% udziału to firmy z plus/minus 30% zyskiem/stratą. Można więc podsumować, że w wyniku bessy, najbardziej spekulacyjne pozycje przyczyniły się do ponadprzeciętnie głębokiego obsunięcia, które ale ze względu na ich wagę w portfelu, nie doprowadziło do równie głębokiego obsunięcia całego portfela.

Dla lepszej czytelności poniżej dodaję jeszcze raz cały aktualny skład portfela z wynikami oraz szybkie wyjaśnienie oznaczeń: TTWROR (True Time Weighted Rate Of Return) oznacza osiągniętą stopę zwrotu od chwili zakupu, bez liczenia regularnie napływającej gotówki, która by tą stopę zwrotu sfałszowała, IZF (Interner Zinssfuss) to średnioroczna stopa zwrotu ze wzoru TTWROR, MDD (Max Drawdown) to maksymalne obsunięcie inwestycji liczone od chwili zakupu, a Duration czas trwania tego obsunięcia (liczone od najwyższego poziomu notowań po zakupie). 


Pozostała moja coroczna prognoza indeksu S&P500 na kolejny rok, ale najpierw weryfikacja moich umiejętności przewidywania przyszłości z ostatniej aktualizacji. Rok temu pisałem, że: "w 2022 roku uważam, że S&P500 rok zakończy na poziomie 5000 punktów, a to oznacza że z aktualnych poziomów mielibyśmy przed sobą niecałe 5% wzrostów. Uważam też, że w 2022 roku indeks ten doświadczy minimum 15% obsunięcia (...)". Czyli udało mi się przewidzieć większe cofnięcie, jednak mimo tego byłem zbyt optymistyczny - indeks S&P500 zamknął rok na poziomie 3839 punktów, co okazało się najgorszym rokiem od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.
 
Przechodząc więc do prognozy na 2023 rok - tym razem uważam, że przed nami trudne pierwsze półrocze, w którym indeks S&P500 pogłębi dołek bessy i spadnie do minimum 3200 punktów. Drugie półrocze myślę, że będzie już bardziej przyjemne, tzn. prawdopodobnie będziemy w samym środku recesji, ale jako, że giełda takie wydarzenia wycenia z wyprzedzeniem, myślę że od drugiego półrocza zaczną się wzrosty, wyceniając tym nadchodzące ożywienie. W zależności od dalszych wydarzeń myślę, też że ożywienie to może mieć charakter krótkotrwały - ale o tym już pisałem na początku tego podsumowania i ta prognoza dotyczy więcej kolejnych lat. Natomiast w 2023 obstawiam, że S&P500 skończy rok na poziomie 3700 punktów - głębsze cofnięcie w pierwszym półroczy i odbicie w drugim. W procentach oznaczałoby to, że indeks w stosunku do poprzedniego roku, spadnie o lekko ponad 3%, ale w drodze do tego poziomu, doświadczymy wysokiej zmienności.
 
Jeśli dotrwałeś/aś do samego końca, to jak co roku gratuluję. Przy spisie towaru okazało się, że zostało jeszcze parę książek z pierwszego wydania, więc mogę je w ramach podziękowania wszystkim osobom, które przeczytały ten wpis do samego końca zaoferować 10 zł zniżki na moją książkę. Pierwsze wydanie w stosunku do aktualnego (trzeciego) różni się jedynie delikatnie projektem okładki, która jest półtwarda. Ponadto w trzecim wydaniu doszło ok. 10 stron nowej treści. Poza tym różnicami, więcej różnic nie ma i pierwsze wydanie ma równie edukującą wartość jak trzecie. Celem otrzymania zniżki wystarczy w polu kupon wpisać kod WYD1 - kupon ten ważny jest do wyczerpania zapasów. Do sklepu z książką przejdziesz klikając na poniższe zdjęcie:Na zakończenie polecę jeszcze dzisiejszego partnera analizy: LYNX Broker. Broker do którego w ramach manewru przed ucieczką wzrostu kosztów u innego brokera, sam się ostatnio do niego przenosiłem i z którym już długu na blogu współpracuję - moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Więcej informacji dotyczącej promocji można znaleźć klikając na poniższy baner:

39 komentarzy:

 1. Jestem w połowie czytania, już daje like. Kudos za analizę poprzedniego roku, wszystkie treści, które tu wnosisz na blogu. Dziękuję i jestem wdzięczny! Pewnie z szerszym komentarzem wrócę jak sobie przeczytam jeszcze raz całość :-) Pozdro i jeszcze raz dzięki, udanego 2023!

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzieki za ciekawe i szczere podsumowanie

  OdpowiedzUsuń
 3. Przeczytałem całość. Jak zwykle cenna wiedza. W takim razie poczekam z zakupami jeszcze na korektę. Chociaż spadek akcji NVIDIA mnie boli do dziś. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 4. Dzięki za podsumowanie. Szykuję się do wejścia na giełdę amerykańską więc pogłębienie spadków byłoby mile widziane. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 5. Silvergate jakoś się trzymał, ale teraz to już pozamiatane. Kolejny dowód, że najlepiej po prostu kupić BTC, a nie bawić się w jakieś zamienniki w postaci firm, które mogą zbankrutować.

  OdpowiedzUsuń
 6. Dzięki za obszerne podsumowanie, jak pewnie większość polskich inwestorów po 2022 roku, zastanawiam się obecnie nad większą geograficzną dywersyfikacją portfela, a pierwsza decyzja to znalezienie odpowiedniego brokera, bo opłaty w polskich BM do mnie nie przemawiają ;)
  Książkę natomiast już mam i jestem gdzieś w połowie lektury (szkoda, że nie jest dostępna w formie ebooka, zazwyczaj czytam sobie trochę przed snem na czytniku) i mogę tylko pogratulować bardzo wartościowej treści.

  OdpowiedzUsuń
 7. Okey, wracam z pytaniami :D

  Dla kontekstu, jestem tutaj z Tobą od bodajże 2019 roku i Twój blog, portfel oraz książka miały bardzo duży wpływ na to jak buduje swoje pozycje oraz fakt, że z osoby mocno początkującej z każdym kolejnym miesiącem stawałem się lepszy.

  Trochę o moim portfelu i jego wynikach za 2022:

  -25.68 % performance, maksymalne obsunięcie -32%, najlepsze miesiące to czerwiec 10.5% oraz listopad 9.3%, najgorsze miesiące to październik 1-2.5% oraz luty, lipiec i wrzesień - 7%.

  Na przełomie 2021/2022 roku portfel został całkowicie przebudowany, ale nadal w Twoim stylu czyli po prostu mądrze, kupujemy dobre spółki, nie kupujemy szrotów i stał się mocno skoncentrowany.

  Skład portfela na dzień dzisiejszy to :

  BABA (27%)
  ADBE (15%)
  NTES (15% mój faworyt)
  INMODE (10% zerknij bo warto)
  CORT 10%
  XIAOMI 7% (najmniej jestem zadowolony z tej pozycji, nie w kontekście zwrotów, lecz tego jak działa biznes)
  GOTÓWKA 6%
  TREX 6%
  META 4%

  Tyle o mnie, teraz przejdę do uwag i pytań.

  Dlatego mój wynik (25,03% rocznie) z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie w przyszłości utrzymany - tym bardziej, że inwestuję "long only", ale mam nadzieję, że mimo tego portfel dalej będzie w stanie pokonywać rynek

  Nie zgodzę się z powyższym, właśnie to że inwestujesz long only zwiększa prawdopodobieństwo osiągania takich wyników. Patrzę z boku na Twoje umiejętności i widzę ultra potencjał.

  Mając to na uwadze, powinienem w kolejnych miesiącach zwrócić szczególną uwagę na to jak portfel zachowuje się, kiedy rynek odbija. Jeżeli mój portfel nie będzie za wzrostami na giełdzie nadążał, to będę musiał coś w nim zmienić - co, to okaże się kiedy do tego dojdzie.

  Bardzo ważna uwaga dla wszystkich czytających mój post.

  Co mi się nie podoba to fakt, że w portfelu jest sporo spółek wypłacających dywidendy, jestem przekonany że to właśnie u Ciebie przeczytałem, że powinniśmy ich unikać. Jasne, jeżeli spółka jest "najlepszą spółką świata" to czemu by jej nie mieć i przymknąć oko na dywidendy, natomiast dla mnie jest ich zbyt dużo, a sama dywidenda oznacza, że spółka jest dojarzała, nie growth - co też mi się gryzie z Twoją filozofią inwestowania.

  Uważam też, że jest zbyt duże rozdrobnienie w portfelu pod względem ilości spółek, bo sama kontentracja na sektorach jest mocno zasadna.

  To co napewno od Ciebie można wziąć jako świetną radę, to parafrazując: na początku budowy portfela zbuduj fundament poprzez spółki bezpieczne, a potem idź w większe ryzyko.

  Mam też jeden request, czy moglibyście któryś z odcinków poświęcić liczeniu średnich TTWOR itp ? :pls:

  Jeszcze raz dzięki za dzielenie się wiedzą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czytam Daniela od dłuższego czasu więc mogę odpowiedzieć. Jakby co proszę o sprostowanie :)

   Rozdrobnienie wynika z natury portfela - jest on agresywny i celuje w spółki, które mogą dać ponadprzeciętne zyski. Im więcej spółek tym większe prawdopodobnieńśtwo, że któraś z nich osiągnie ogromne zyski i nadrobi potencjalne straty ze spółek pozostałych.
   Druga sprawa jest taka, że Daniel może sobie pozwolić na tak dużą ilość spółek w portfelu, bo po prostu jest on profesjonalnym inwestorem - żyje z tego i poświęca temu wystarczająco dużo czasu aby móc taki portfel prowadzić. Przeciętny Kowalski dla którego inwestowanie to zajęcie bardzo poboczne, zwyczajnie nie będzie mieć czasu na monitorowanie sytuacji tak wielu spółek + jednoczesne wyszukiwanie nowych.

   Usuń
 8. Co do drugiej części nie mogę się nie zgodzić. Co do części, która mówi o większym prawdopodobieństwie potencjalnych zysków to tak, ale jednocześnie poprzez duże rozdrobnienie i relatywnie mały udział wygranych w stosunku do reszty portfela to nie zgodziłbym się ;-)

  OdpowiedzUsuń
 9. Co było powodem sprzedania General Mills? Spółka idzie do góry jak po sznurku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W aktualizacji z poprzednich lat jest napisane co było powodem sprzedaży ;)

   Usuń
 10. Dziękuję za komentarze :)

  Widzę, że na odpowiedzi do pytań były na bieżąco przez innych czytelników oddawane i nie mam nic więcej do dodania :) Jak będą jednak kolejne pytania - to proszę śmiało pisać :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Delikatnie powiększyłem dzisiaj udział w spółce IDEXX Laboratories. Średnia cena zakupu to 489,23 $ po kursie USDPLN 4,28.

  OdpowiedzUsuń
 12. Dzisiaj do portfela doszła nowa spółka: POOL CORPORATION ( $POOL). Średnia cena zakupu to 378,67 $ przy kursie USD/PLN równym 4,51 (kupowałem dolary w listopadzie, czyli po starym kursie).

  OdpowiedzUsuń
 13. Sprzedałem Silvergate Capital - spółkę, którą klasyfikowałem do firm wysoko spekulacyjnych z potencjałem na 10x wzrost w parę lat lub całkowite bankructwo. Aktualnie bankructwo jest znacznie bliższe...
  Strata z inwestycji sięga ok. 92%, a na wpłacony kapitał strata w portfelu sięga ok. 2,5% (wartości portfela), a na aktualny stan portfela, strata ta nie przekracza 2% (wartości portfela). Pytanie czy można było to przewidzieć? - ja nie przewidziałem, bo wyniki do czasu afery związanej z FTX były w trendzie wzrostowym, po aferze przyszło nagłe załamanie. Jednak przynajmniej dobrze oszacowałem poziom ryzyka - które jak widać teraz zrealizowało się w scenariuszu "worst case". Inwestując na giełdzie, trzeba się z takim ryzykiem liczyć i związku z tym trzeba potrafić to ryzyko obsłużyć (dywersyfikacja).

  OdpowiedzUsuń
 14. Powiększyłem dzisiaj pozycję w spółce EXPONENT. Średnia cena zakupu to 103,38 przy kursie USDPLN równym 4,44. Tym samym udział firmy w portfelu wzrósł do ok. 10% (i jest to moja druga największa pozycja).

  OdpowiedzUsuń
 15. Podwoiłem pozycję na spółce The Trade Desk. Średnia cena zakupu to 52,67 $, przy kursie USDPLN 4,38.

  OdpowiedzUsuń
 16. Kolejna spółka jaką dzisiaj kupiłem do długoterminowego portfela to Veeva Systems. Średnia cena zakupu to 164,58 $, po kursie USDPLN 4,37.

  OdpowiedzUsuń
 17. Ostatnio jak składałem zlecenie do długoterminowej inwestycji tej spółki zabrakło 0,01 $. Tym razem troszeczkę hojniej podszedłem do sprawy i kupiłem Cadence Design Systems ( $CDNS) po kursie 205,67 $ przy USD/PLN równym 4,148.

  OdpowiedzUsuń
 18. Delikatnie powiększyłem dzisiaj pozycję na spółce $IDXX. Średnia cena zakupu to 448,29 $ przy kursie USDPLN równym 4,1970.

  OdpowiedzUsuń
 19. Cześć
  Pod adresem . https://longterm.pl/3m-tania-dywidendowka-czy-bankrut/ znajduje się ciekawa analiza spółki którą posiadacz w portfelu! Co sądzisz o tej analizie? Czy zamierzasz ją sprzedać ?
  Pozdrawiam
  Romek

  OdpowiedzUsuń
 20. Powiększyłem dzisiaj pozycję w spółce $PAYC. Średnia cena zakupu to 306,91 $, przy kursie USDPLN równym 4,155.

  OdpowiedzUsuń
 21. Czas na zakup spółki bliższej value - powiększyłem dzisiaj pozycję w spółce $SHW przy cenie 245,79$ po kursie USDPLN równym 4,043.

  OdpowiedzUsuń
 22. Podwoiłem dzisiaj swoją pozycję w spółce Shopify w prywatnym długoterminowym portfelu. Średnia cena zakupu to 64,67 $ przy kursie USDPLN równym 4,0642.

  OdpowiedzUsuń
 23. Do długoterminowego portfela przyłącza dzisiaj nowa spółka: NEMETSCHEK. Średnia cena zakupu to 64,98 € przy kursie EURPLN równym 4,4645.

  OdpowiedzUsuń
 24. Powiększyłem pozycję w spółce Fiserv Inc. do 3,28% udziału w portfelu "Najlepszych Spółek Świata". Średnia cena zakupu to 124,64 $ przy kursie USDPLN równym 4,0082.

  OdpowiedzUsuń
 25. Powiększyłem dzisiaj pozycję na spółce $PAYC po średniej cenie równej 302,08 $ przy kursie USDPLN 4,0658.

  OdpowiedzUsuń
 26. Kolejny zakup - delikatnie powiększyłem pozycję w spółce $IDXX. Średnia cena zakupu to 509,83 $ przy kursie USDPLN równym 4,0751.

  OdpowiedzUsuń
 27. Następny długoterminowy zakup - powiększyłem o jedną trzecią pozycję $SHOP. Średnia cena zakupu to 56,30 $, przy kursie USDPLN równym 4,0716.

  OdpowiedzUsuń
 28. Powiększam długoterminową pozycję w spółce $TTD po cenie 75,55 $ przy kursie USDPLN równym 4,0573. Wycena nie jest niska, timing zależny od wsparcia przy cenie ok. 75 $.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gdzie można śledzić na bieżąco zmiany w portfelu i % udział poszczególnych aktywów? Z tego co widzę wykres kołowy jest zescreenowany i od jakiegoś czasu nieaktualizowany.

   Usuń
  2. W zakładce "Portfel Inwestycyjny BSW" ;)

   Usuń
  3. Dzięki za odpowiedź, ale właśnie zarówno w zakładce Portfel Inwestycyjny BSW jak i tu, w zakładce "Portfel... po szóstym roku" nie ma zaktualizowanych informacji o ostatnich zakupach. Ani na wykresie kołowym, ani na liście spółek. Chyba że czegoś nie zauważam, ale np. dokupionej ostatnio spółki Nemetschek nie znalazłem w żadnym zestawieniu oprócz powyższego komentarza.

   Usuń
  4. Muszę ręcznie zrobić screen i wstawić na blog. W ostatnim miesiącu kupiłem ponadprzeciętnie dużo spółek i nie zdążyłem jeszcze odświeżyć stan, ale właśnie w momencie pisania tego komentarza to nadrabiam i teraz znowu będzie bardziej aktualne :)

   Usuń
  5. możesz podlinkować zaktualizowany stan portfela bo ja go nie jestem w stanie znaleźć, na screenie cały czas nie widać $SHOP, i Nemetschek czyli rozumiem ze nie jest aktualny...

   Usuń
 29. Do długoterminowego portfela dokupiłem trochę akcji Nemetschek. Średnia cena zakupu to 61,35 €, przy kursie EURPLN równym 4,4785.

  OdpowiedzUsuń
 30. Powiększyłem pozycję w długoterminowym portfelu w spółce $ADBE. Średnia cena zakupu 516,19 $ przy kursie USDPLN równym 4,3507.

  OdpowiedzUsuń
 31. Nowa pozycja w długoterminowym portfelu: kupiłem BERKSHIRE HATHAWAY $BRK.B. Średnia cena zakupu to 338,53 $ przy kursie USD/PLN równym 4,217.

  OdpowiedzUsuń
 32. Powiększyłem w portfel udział spółki $FI do 4,06%. Średnia cena zakupu to 134,67 $ przy kursie USDPLN równym 3,96.

  OdpowiedzUsuń