Translate my BLOG

środa, 16 lipca 2014

Wpływ splitów na stopy zwrotu spółek - analiza ekonometryczna

Dzisiaj przedstawię ekonometryczną analizę spółek, a dokładniej zajmę się wpływem splitów na stopy zwrotu akcji. W badaniu przedstawiona jest analiza 52 spółek, które w okresie 1995 - 2013 podjęły decyzję o podziale akcji, w ich skład wchodzą: