Translate my BLOG

sobota, 11 marca 2017

Euro Bund (FGBL)

Czy odwrócenie na bundzie jest możliwe?
10.03.2017 - 159,01Całkiem poważne pytanie: co musiało by się stać aby niemieckie obligacje (Euro Bund (FGBL)) odwrócił trend? Obecnie ruch na "bundzie" jest wyjątkowo silnie ożywiony, głównie spowodowany oczekiwanym zbliżającym się nowej erze podwyżek stóp procentowych. Ale tak na serio powtórzę jeszcze raz, co musiało by się stać aby odwrócić ten trend:


Z technicznego punktu widzenia odwrócenie trendu mielibyśmy gdyby kurs tego wykresu zszedł poniżej 120! Byłby to spadek o ok 40%. Czy taki spadek w ogóle jest możliwy? Większość by odpowiedziała "oczywiście"! Ale tak na serio, co by musiało się stać aby do takiego spadku doszło?

1. Rozpoad strefy euro? - wątpię, pewnie by jakąś panikę wywołały ale w długim okresie kurs by się pewnie podniósł, przykłady? - Kryzys Grecki, odejście Wielkiej Brytanii z Unii, a kurs co? Krótkookresowo "wielka" panika, długookresowo, ehm przecież nic się nie stało - patrz wykres wyżej. 

2. Nowy system walutowy? - hm, byłby to skutek rozpadu Euro, a nie po to ją stworzyli, żeby po 15 latach zmieniać system walutowy, nawet gdyby byli do tego zmuszeni, to co? No właśnie, historia pokazał, że nic, pobujało, pobujało i wróciło do trendu.

3. Deflacja? - no mamy takie czasy, że wszystko będą robić, żeby do tej deflacji nie doprowadzić, musiała ona by się utrzymać przez kolejne kilku dziesięciolecie - patrz przykład Japonii. Jakie są szanse na to? No raczej też bliższe zera...

4. Wojna? -  no już wchodzimy w mocno hipotetyczną strefę, Niemcy musieli by chyba zaczynać znikać z mapy, żeby kurs bunda zaczął dążyć do nowych historycznych dołków, a jakie jest tego prawdopodobieństwo? No właśnie, pewnie kilkuset razy mniejsze niż szansa, że wygram w lotka.

Reasumując do odwrócenia potrzeba chyba cudu. Dodam, że do odwrócenia tego kilkudziesięcio letniego trendu potrzeba wydarzeń ekstremalnych z wpływem długookresowym, a takie są bardzo mało prawdopodobne...

Jest to takie moje luźne gadanie, jakie są wasze opinie? Czy uważacie, że era bunda się po prostu już skończyła, więc czas na bessę, czy jednak faktycznie potrzeba jakichś ekstremalnych wydarzeń, żeby zatrzymać te wzrosty? Jakie są Wasze opinie?
 

niedziela, 5 marca 2017

Kernel Holding SA (KER)

Formacja flagi na spółce Kernel zapowiedzią silnego wybicia?
03.03.2017 - 77,01

Kernel  po ostatnim silnym wybiciu przeszedł w fazę korekty bocznej, w której z klasycznej analizy technicznej sugeruje kształtowanie się tzw. formacji flagi, co zapowiada kontynuację trendu z potencjalnym zasięgiem wzrostów do ok 107 zł. Ważnym wsparciem który dla realizacji tego pozytywnego scenariuszu nie powinien zostać pokonany to 75 zł. W długoterminowym ujęciu czasowym trend wzrostowy powinien zostać utrzymany (nawet gdyby doszło do wybicia z flagi dołem), wtedy kluczowym poziomem utrzymującym trend wzrostowy są okolice 60 zł.