Translate my BLOG

sobota, 10 lutego 2024

Gerard Perrier Industrie SA (GERR)

Ostatnia analiza spółki na blogu pojawiła się dawno temu, dlatego dzisiaj to nadrobię. Wybrałem do tego spółkę, którą myślę nikt z moich czytelników nie będzie znać: Gérard Perrier Industrie. Firma ta specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, montażu i konserwacji urządzeń i wyposażenia elektrycznego przeznaczonych dla producentów maszyn przemysłowych oraz dużych przemysłowych obiektów produkcyjnych. Spółka notowana jest na francuskim parkiecie i trzeba wyraźnie podkreślić, że spółkę zaliczyć trzeba do spółek "smal cap", co innymi słowy oznacza, że ryzyko w niej jest wyższe.


Jej aktualna kapitalizacja rynkowa sięga 377 mln. € (czyli ok. 1,5 mld. zł). Powstała w 1967 roku firma do dzisiaj zarządzana jest przez członków rodziny założyciela. Spółki "rodzinne" zarządzane są z myślą osiągnięcia długookresowy sukces, tzn. że firma ta raczej nie będzie podejmować krótkowzroczne decyzje, celem złapania się na okresowo modny temat. Czyli tego rodzaju firma interesująca może być dla długookresowego inwestora, któremu tak samo jak rodzinie spółki zależeć będzie na stabilnym długoterminowym wzroście. Tezę tą zresztą potwierdzają fundamenty firmy - spółka nie ryzykuje odważnymi decyzjami, generuje bardzo stabilne zyski, które dzięki wzroście przychodów i stałej marży rosną. Firma się nie zadłuża i dzieli się zyskami w formie dywidendy. Aktualna stopa dywidendy przekracza 2,1%, przeznaczając na nią mniej niż 45% wypracowanych zysków.


Wycena spółki wskazuje obecnie niewielkie przewartościowanie, bo w ujęciu historycznym notuje na delikatnie wyższym poziomie niż średnia. Jednak ze względu na wysoką zmienność, gdzie obsunięcia rzędu 20% są w spółce normą, myślę że firmę można upolować w przecenie. Jednak przez niską kapitalizację rynkową, płynność firmy może mocno utrudnić wejście większymi kwotami (rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro). 

GERR 10.02.2024 - 100,85 €

Długoterminowy wykres znajduje się w stabilnym trendzie wzrostowym, który zresztą potwierdzony jest fundamentami. Średnioroczna stopa zwrotu z ostatnich 30 lat sięga 19,5% (całkowita stopa zwrotu to ok. 20 700%). W krótszym ujęciu widzimy jednak efekt skali i firma już rośnie ok. tyle co rynek na którym działa. W ostatnich dziesięciu latach spółka rosła 12,38% w skali roku i decydując się na inwestycję teraz, myślę, że na kolejne 10 lat można oczekiwać podobnych wyników (delikatnie słabszych, ze względu na wycenę powyżej średniej). 


Podsumowując: jeżeli ktoś szuka do portfela spółki małej, która dotychczas wykazała się wysoką jakością wyników i stabilnym wzrostem ceny akcji, ten może się tej spółce przyjrzeć dokładniej. Firma spełnia (moje) kryteria jakie powinna mieć każda długoterminowa inwestycja. Jednak ze względu na stosunkowo niską kapitalizację rynkową, jej udział w portfelu nie powinien przekraczać 5%.

Spółka dostępna będzie jedynie u brokera, który w swojej ofercie ma giełdę francuską. Więc jeśli chcesz się otworzyć na szerszy dostęp, to polecę w tym miejscu LYNX Broker, u którego teraz też jeszcze trwa specjalna promocja zwrotu 500 € z transakcji. Do szczegółów oferty przejdziesz po kliknięciu w poniższy baner.


Dla osób które chcą się w inwestowaniu jeszcze dokształcić polecę też darmowy e-book przygotowany przez brokera: "7 sposobów na większe zyski i lepszą kontrolę w portfelu" - klikając na tytuł, przejdziesz do strony pobrania. A osobom chcących jeszcze poważniej podejść do edukacji, polecę również książkę: